27 augustus: Heilige Gregorius en Vastrada

Om de zeven jaren wordt er in Susteren een heiligdomsbedevaart gehouden. Weet je wat dat is? Ik zal het je uitleggen. Ze hebben in deze plaats heel veel overblijfselen van heiligen. Dat noemen we relikwieën. Om de zeven jaar worden deze relikwieën plechtig vereerd en trekt men in processie met deze relikwieën door de straten. En natuurlijk is er dan nog veel meer te doen. Het is groot feest. De bisschop komt er naar toe.

Over de heiligen in Susteren wil ik jullie wat vertellen. Deze keer gaan we vertellen over de heilige Gregorius en zijn moeder, de heilige Vastrada.

We hebben je al verteld, dat Sint Willibrord in 739 in Echternach is gestorven. In Utrecht komt dan een nieuwe bisschop. Dat is de heilige Bonifatius. We zullen later nog over hem vertellen. Nu moet je weten, dat deze Bonifatius in het jaar 754 in Dokkum is vermoord. Dus moet er een nieuwe bisschop komen. Dat is de heilige Gregorius.Gregorius komt uit een heel voorname familie. Dat zijn de Merovingers. Uit deze familie komen de koningen van de Franken. De moeder van Gregorius heet Vastrada. Omdat ze heel voornaam is en ook heel rijk kan ze veel goed doen. En dat doet ze ook. We hebben je verteld, dat Willibrord in Susteren een abdij bouwde. Weet je van wie hij het geld daarvoor kreeg? Van Vastrada. Daar heb je dus een voorbeeld, hoe deze heilige vrouw met haar geld mooie dingen deed. Vastrada houdt veel van het klooster in Susteren . Ze komt er vaak. Wanneer ze gaat sterven, wil ze daar ook begraven worden.

Deze heilige moeder heeft goed voor haar zoon gezorgd. Gregorius wordt in het jaar 702 geboren in de buurt van Trier. Wanneer hij nog heel jong is, moet hij in een klooster een lezing doen. Daarna moet hij die lezing aan de mensen uitleggen. Gregorius durft dat niet. Stel je voor, zo ’n kleine jongen voor al die grote mensen! Daarvoor moet hij eerst nog veel leren. Toevallig is die dag ook Bonifatius in het klooster. Hij begrijpt dat de jongen nog niet durft lezen en uitleggen. Dus zal Bonifatius het van hem overnemen. De heilige bisschop doet dat zo mooi, dat Gregorius vanaf dat moment overal met Bonifatius is meegetrokken. Overal waar de bisschop gaat preken, daar gaat Gregorius mee. Je kunt begrijpen, dat Gregorius veel van Bonifatius heeft geleerd. Hij wordt dan ook een heel knappe man. Wanneer Bonifatius een klooster in Utrecht heeft gesticht, maakt hij dan ook Gregorius tot abt van het klooster. Gregorius leeft heel eenvoudig en arm. Hij is echt een voorbeeld van de kloosterlingen.

Dan komt de moord op Bonifatius. Koning Pepijn en paus Stefanus willen maar één opvolger: dat is Gregorius. De nieuwe bisschop van Utrecht blijft even eenvoudig als altijd. Hij waarschuwt mensen, dat ze niet te zeer van geld moeten houden, en dat ze ook niet te veel mogen drinken. In die tijd is Gregorius de opvoeder van een jongeman die Ludgerus heet. Die opvoeding is zo goed geweest, dat deze jongen later een heel heilige bisschop van Münster is geworden. Je ziet, hoeveel goed Gregorius heeft gedaan.

We moeten je nog iets heel bijzonders van deze heilige vertellen. De rechters hebben de moordenaars van twee broeders van Gregorius gevangen. Gregorius mag nu bepalen welke straf ze zullen krijgen. En weet je wat dat voor straf is geworden? Gregorius heeft ze vrij gelaten en ze nog geld gegeven ook. Zo wil hij laten doen, wat Jezus ons leerde. “Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”.

Wanneer Gregorius oud wordt, raakt hij verlamd. Drie jaar kan hij niet meer lopen. Maar niemand die hem daar ooit over hoort klagen. Hij voorspelt dat zijn neef, die bij Karel de Grote in dienst is, zijn opvolger zal worden. Die neef heet Albricus. Wanneer Gregorius voelt dat hij gaat sterven, neemt hij afscheid van zijn broeders. Hij ontvangt eerbiedig de heilige communie. Dan gaat hij naar de hemel. Het is 25 augustus van het jaar 775.

We vieren het feest van Gregorius op 25 augustus.

Grote God, U hebt aan ons land grote heiligen gegeven. Wij danken U voor al deze heiligen. Laat zij nu voor ons zorgen, dat ook nu de mensen leven, zoals U dat graag wilt. Amen.