26 september: Heilige Cosmas en Damianus

Deze twee heiligen zijn een tweeling. Leuk hè, samen geboren, en ook samen naar God gegaan en daar zijn ze voor altijd samen. Hoe is dat zo gekomen?

De mensen die in de buurt van Cosmas en Damianus wonen, merken dat deze twee mannen allerlei ziekten kunnen genezen. Ze maken zelfs mensen beter, die eigenlijk niet meer beter kunnen worden. En wat ook belangrijk is: deze mannen vragen voor hun genezingen geen geld. Je kunt je voorstellen dat deze twee mannen daardoor beroemd worden. In heel het Oosten kent men hen. Ze komen zelf uit het land Syrië. Zoek dat maar eens met vader of moeder op in je atlas.

Zijn Cosmas en Damianus echte dokters? In een oude tekst staat te lezen: “Zij genazen zelfs ongeneeslijke ziekten, niet zozeer door hun medische kennis als wel door Christus’ kracht”. Deze tekst kan betekenen, dat de twee mannen helemaal geen dokter zijn geweest, maar dat ze in Jezus hebben geloofd, dat ze de zieke mensen door hun gebed hebben genezen. Maakt dat trouwens veel verschil? Ik denk dat een goede dokter heel goed weet, dat hij alleen maar goed voor de mensen kan zijn, omdat God hem daarvoor de kracht geeft, en hem ook helpt. Een goede dokter zal, als hij gelooft in God, zelf ook heel goed weten, dat hij alles van God heeft gekregen. Een goede dokter zal daarom, als hij gelooft, ook voor zijn zieke mensen bidden.

Maar gaan we terug naar onze twee heilige broers, Cosmas en Damianus. De twee dokters die geen geld vragen, worden beroemd.

Nu is er weer eens een keizer in Rome, die zichzelf wijsmaakt, dat hij God is. En dus moeten de mensen weer aan de keizer offers brengen. Syrië hoort op dat moment ook bij het Romeinse rijk. Dus moeten ook de mensen uit Syrië aan de keizer offers brengen. De zetbaas van de keizer in Syrië heet Lysias. Deze meneer Lysias, die zichzelf heel voornaam en belangrijk vindt, hoort over de genezingen van Cosmas en Damianus. Maar dan hoort hij ook, dat deze twee mannen zich openlijk christen noemen. Daar zal Lysias eens gauw een einde aan maken. Hij laat de twee broers bij zich komen en denkt hun wel te kunnen ompraten. Kijk, als je een bisschop voor je krijgt, dan is dat natuurlijk niet zo gemakkelijk. Maar deze twee mannen zijn gewone leken. Die zullen wel niet zo van het geloof leven. Die zullen we wel even ompraten. Maar daar heeft Lysias zich lelijk in vergist. Cosmas en Damianus denken er niet over, Jezus te verraden en aan de keizer te offeren.

Lysias wordt dan kwaad. Hij gaat dreigen met allemaal verschrikkelijke straffen. Het lijkt wel alsof hij aan de broers een leuk voorstel doet, zo kalm blijven ze daarbij staan. Lysias wordt nu razend. Hij geeft bevel de twee heiligen aan handen en voeten te binden. Dan moeten de beulen heel bijzondere martelingen bedenken. Alles gebeurt zoals Lysias het heeft opgedragen. Maar Cosmas en Damianus geven zich niet over. Het lijkt wel, alsof ze nergens iets van voelen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ze houden zoveel van Jezus dat ze het daarom kunnen uithouden.

Lysias weet nu niet meer wat hij moet doen. Hij laat de heiligen stevig binden en dan op een diepe plek in de zee gooien. Wonderbaarlijk worden ze gered. Dan laat Lysias hen op de brandstapel brengen. Maar het vuur raakt hen niet. Lysias barst bijna van woede. Hij laat de twee martelaren nog eens heel erg pijnigen. Dan laat hij hen onthoofden.

Zo zijn de twee broers, die samen geboren zijn, ook samen naar God gegaan.

We vieren hun feest op 26 september. De heilige Cosmas en Damianus zijn de patronen van de zieken en van de apothekers.

Heilige Cosmas en Damianus, u hebt uit liefde voor Jezus veel moeten lijden. Nu bent u gelukkig in de hemel. Bidt voor ons, dat wij ook zoveel van Jezus houden dat wij later ook in de hemel kunnen komen. Amen.