26 december: Heilige Stephanus

De heilige diaken Stephanus

Weet je wat een diaken is? Dat is een man, die door de bisschop wordt gewijd om de priester te helpen aan het altaar en om de mensen die ziek zijn de heilige communie te brengen. Hij mag ook dopen en begraven, en namens de Kerk een huwelijk inzegenen. Maar vooral ook is de diaken bedoeld om voor de armen en noodlijdende mensen te zorgen. Zo zijn de eerste diakens ook in de Kerk gekomen. Je kunt daarover lezen in de Handelingen van de Apostelen. Vader en moeder willen je vast wel helpen om deze tekst te zoeken. Je vindt hem aan het begin van het zesde hoofdstuk.

Een van deze eerste diakens is de heilige Stephanus. De Bijbel spreekt heel goed over hem. We lezen dat hij een man is, ‘vol geloof en heilige Geest’. Dat betekent dat deze man zich helemaal aan God heeft gegeven en daarom woont de heilige Geest in hem.

Nu zijn er Joden die er niet zo goed tegen kunnen, dat deze Stephanus zo wijs is. Hij doet ook nog grote wonderen onder de mensen. Daarom nemen ze hem gevangen en brengen hem naar de rechtbank van de Joden. Dat noemen we het Sanhedrin. Wanneer Stephanus voor de rechtbank staat, straalt zijn gezicht als dat van een engel. Iedereen ziet dat. Dan beschuldigen ze hem van allerlei zaken. Stephanus houdt dan een heel mooie en lange redevoering. Hij spreekt zo knap, dat iedereen verbaasd is. Ze weten er niets op terug te zeggen. De rechters voelen zich een beetje beschaamd. Wat moeten ze nu doen? Dan worden ze heel kwaad. Stephanus blijft heel kalm. Hij kijkt naar de hemel en ziet God de Vader in al Zijn heerlijkheid en naast Hem God de Zoon. Hij zegt: “Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staat aan de rechterhand van God”.

De mensen beginnen te schreeuwen en stoppen hun oren dicht. Ze willen niets meer van Stephanus horen. Dan stormen ze op hem af en slepen hem naar buiten. Ze zullen hem gaan stenigen. Dat betekent dat ze hem net zo lang met stenen zullen gooien totdat hij dood is. Nu moet je eens opletten wat er dan gebeurt. Misschien ontdek je zelf al waarop Stephanus heel veel lijkt. Wanneer de eerste stenen hem raken valt Stephanus op de knieën. En dan zegt hij: “Heer Jezus, ontvang mijn geest”. Heb je dat al eens eerder gehoord? Juist, deze woorden lijken heel veel op de woorden van Jezus wanneer Hij aan het kruis hangt. Daar zegt Jezus: “Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest”. Maar Stephanus zegt nog meer. Luister maar. “Heer, reken hun deze zonde niet aan”. Stephanus bidt voor zijn moordenaars. Ook dat hebben we al eerder van Jezus gehoord. Jezus heeft ook gebeden voor de mensen die Hem aan het kruis hebben geslagen.

Nadat Stephanus zo gebeden heeft, gaat hij naar de hemel. De mensen gaan weer weg. Bij hen is er ook iemand die we al heel goed kennen. Het is Saulus, die later door Jezus van zijn paard is geworpen en dan de beroemde apostel Paulus wordt. Maar bij de dood van Stephanus is Saulus nog een vervolger van de christenen. Hij is het dan ook helemaal eens met deze dood van Stephanus. Misschien begrijp je na dit verhaal, waarom de Bijbel zo goed over Stephanus spreekt. Deze heilige diaken lijkt heel veel op Jezus. Hij doet ook zoals Jezus. Hij weert zich niet, hij schreeuwt niet om hulp. Hij geeft zich helemaal aan God en aan Jezus en hij bidt net als Jezus voor de mensen die hem kwaad doen.

Zo wordt hij de eerste martelaar van de Kerk die voor Christus zijn bloed heeft gegeven. Geen wonder dat deze heilige diaken al heel vroeg als heilige is vereerd. Heel veel kerken zijn naar hem genoemd. In Limburg heet zelfs een heel plaatsje naar hem. Dat is Stevensweert. In de mooie kerk van Stevensweert vind je boven het hoofdaltaar een prachtige beeldengroep, waarin de marteldood van Stephanus wordt uitgebeeld. Wanneer je toevallig eens in de buurt bent, ga je maar eens kijken. En is de kerk dicht, dan mag je gerust bij de pastoor bellen. Die woont vlak naast de kerk.

We vieren het feest van de heilige Stephanus op 26 december.

Goede Jezus, de heilige Stephanus lijkt heel veel op U. Daarom is hij zo wijs. Wij vragen U, laat ons ook steeds meer op U gaan lijken. Geef ons ook de heilige Geest, zodat we overal van U kunnen vertellen en de mensen helpen, dat ze ook veel van U gaan houden. Amen.