25 november: Heilige Catharina

We weten van deze heilige vrouw, dat ze in de Middeleeuwen tot een van de bekendste en geliefdste heiligen heeft behoord. Ze werd patrones van heel veel zaken, en tegen veel ziekten. Zo was ze patrones van alle studenten, van alle schoolgaande jeugd, ze was patrones tegen keelpijn, maar vooral ook patrones van een bepaalde wetenschap, die we wijsbegeerte noemen. Dat is nu nog te moeilijk voor ons.

Wie is deze Catharina. We weten alleen maar met zekerheid, dat ze rond het jaar 300 door de keizer van Rome is gedood. Die keizer is dan op bezoek in Alexandrië waar Catharina woont. Wanneer Catharina niet aan de afgoden van de keizer wil offeren, wordt ze ter dood gebracht.

Er bestaat wel een heel mooi verhaal over deze Catharina. Luister maar eens.

Catharina is een rijk weeskind. Ze leeft in haar paleis en gaat veel studeren. Ze is ook heel knap. Daarom wil ze met niemand trouwen. De mannen zijn haar niet ‘geleerd, niet rijk en niet knap genoeg. Op een dag leert ze Jezus kennen. Ze hoort over Hem vertellen.

Ze vindt Jezus zo knap, zo wijs en zo rijk, dat ze alleen maar van Hem wil houden. Ze wil helemaal van Jezus zijn. Daar zijn heel beroemde schilderijen over gemaakt, waarop Jezus aan Catharina een mooie ring geeft, als teken, dat ze helemaal van Hem is. Dat noemen de grote mensen: een mystiek huwelijk.

Nu komt dus de keizer van Rome op bezoek in Alexandrië. Hij laat alle mensen bij elkaar roepen. Ze moeten allemaal offers brengen aan de afgoden van de keizer. De mensen die dat niet doen, zullen moeten sterven.

Catharina hoort in haar paleis wilde dieren brullen. Ze vraagt aan de mensen, wat dat voor een geluid is. Wanneer ze hoort, dat daar de christenen door gedood worden, gaat ze naar de keizer en vertelt hem heel duidelijk, wat ze hiervan vindt. Ze spreekt zo mooi en zo goed, dat de keizer verbaasd blijft luisteren. Hij ziet ook wel hoe mooi de jonge vrouw is. Daarom wil hij haar overhalen om te offeren. Maar Catharina zegt tegen de keizer, dat alles waar hij zo trots op is, allemaal zal vergaan. Hij zou er beter aan doen, zelf ook de enige God te aanbidden. Dan laat de keizer haar slaan en opsluiten zonder eten of drinken. De keizerin krijgt medelijden met het meisje en wil haar stiekem gaan verzorgen. Maar dan ziet ze dat Catharina al verzorgd wordt door engelen. Catharina vertelt nu aan de keizerin over God en over Jezus. De keizerin vindt dat zo mooi, dat ze zich dadelijk laat dopen.

Wanneer de keizer Catharina weer uit de gevangenis laat halen, ziet hij dat ze net zo mooi is als eerst. Hij laat nu een vreselijk martelwerktuig maken van wielen met scherpe haken eraan. Daarmee zal Catharina gedood worden. Maar de wielen breken middendoor. De keizerin, die stiekem uit het raam heeft gekeken, roept nu heel hard, dat ze ook in God gelooft, en ook nog enkele voorname dienaren van de keizer. De keizer is razend. Hij laat alle christenen doden.

Dan laat hij Catharina onthoofden.

Zo is Catharina gestorven voor haar Bruidegom, voor Jezus. En door haar mooie woorden heeft ze enkele heel voorname mensen geleerd, in Jezus te geloven.

Misschien kunnen wij niet zo mooi over Jezus praten. Maar we kunnen wel af en toe merken, dat we ook bij Jezus horen. Dan zullen misschien ook andere mensen gaan zien, dat Jezus heel belangrijk is. Je mag aan de heilige Catharina vragen, of ze je daarbij helpen wil.

We vieren het feest van Catharina op 25 november.

God, U hebt de heilige Catharina heel dapper en heel wijs gemaakt, Zo durfde ze bij de keizer voor U uit te komen. Ze durfde ook uit liefde voor U te sterven. Leer ons ook, heel veel van U te houden. Amen.