24 augustus: Heilige Bartolomeüs

De heilige apostel Bartlomeüs

In het evangelie van Johannes kun je een gebeurtenis lezen over Natanaël. Dat is een vrome man, die leeft zoals een goede Jood moet leven. Op een dag zegt Filippus tegen hem: “We hebben de Messias gevonden, waarover Mozes en de profeten zoveel hebben gesproken. Het is Jezus, de zoon van Jozef uit Nazaret.” Natanaël vindt dat maar vreemd. De mensen uit Nazaret zijn niet zo’n goede Joden. En daar zou nu juist de Messias vandaan moeten komen? Hij zegt dan ook: “Kan er uit Nazaret iets goeds komen?” Maar Natanaël gaat toch mee naar Jezus. Wanneer Jezus Natanaël ziet zegt Hij: “Dat is een heel goede mens.” Natanaël vraagt dan aan Jezus: “Hoe weet U dat? U kent me toch niet?” Jezus zegt dan tegen Natanaël: “Ik kenje al voordat Filippus je kende.” Wanneer Jezus is uitge- sproken zegt Natanaël: “U bent de Zoon van God, U bent de echte Koning van de Joden.” Vanaf dat moment gelooft Natanaël in Jezus. Hij wordt een trouwe leerling van Jezus. Hij krijgt een andere naam. Men noemt hem nu Bartolomeüs. Wanneer Jezus gestorven is en de heilige Geest de apostelen dapper heeft gemaakt, gaat Bartolomeüs samen met Filippus op reis om de mensen over Jezus te vertellen en ze te dopen. Zo komen ze in verre landen in het Oosten terecht. In die landen vereren de mensen vaak nog afgoden. Nu is het gebeurd, dat een afgodsbeeld omvalt, wanneer Bartolomeüs in de buurt komt. Veel mensen die ziek zijn, worden door zijn komst genezen. Dat hoort een koning. Deze koning heeft een dochter die erg ziek is. Ze wordt geplaagd door een kwade geest. Men zegt ook wel: ze is bezeten. De koning laat Bartolomeüs bij zich roepen. Als de apostel de prinses heeft genezen, gaan de koning en heel zijn familie geloven in God en in Jezus.

Nu heeft die koning een broer, die ruzie met hem heeft. Als deze broer hoort dat de koning in God gelooft, stuurt hij een leger naar de stad van de koning en laat Bartolomeüs gevangen nemen. De slechte priesters van de afgoden vertellen dan dat Bartolomeüs alle beelden van hun goden heeft laten vernietigen. Ook het beeld van de god, waarvoor de broer van de koning veel eerbied heeft. De prins wordt dan zo kwaad, dat hij Bartolomeüs met knuppels laat slaan. Dan laat hij hem villen. Dat betekent, dat men levend zijn vel heeft weggesneden. Je kunt begrijpen dat Bartolomeüs veel pijn heeft moeten lijden. Maar als hij denkt aan Jezus, dan kan hij het volhouden. Zo is Bartolomeüs heel dapper voor Jezus gestorven. De broer van de koning en de slechte priesters hebben echter gauw geweten dat ze iets heel slechts hebben gedaan. Ze zijn kort na de dood van Bartolomeüs allemaal gestorven. Zo laat God zien, dat Hij de enige God is en dat er geen andere goden zijn. Op die manier heeft Bartolomeüs ook na zijn dood nog veel mensen geleerd dat ze alleen in God mogen geloven. De mensen die gezien hebben wat er gebeurd is, zijn dan ook leerlingen van Jezus geworden.

Omdat Bartolomeüs gevild is, is hij de patroon geworden van mensen die een huid- ziekte hebben. Wanneer je dus uitslag krijgt op je huid of een andere ziekte, dan mag je heel bijzonder tot Bartolomeüs bidden.

We vieren het feest van de heilige Bartolomeüs op 24 augustus.

Grote God, de heilige Bartolomeüs is een dapper apostel geweest. Wij vragen U, laat ons ook een trouwe leerling van Jezus zijn. Heilige Bartolomeüs, help ons, dat we altijd van Jezus blijven houden en doen wat Hij graag wil. Bescherm ons tegen ziekten, maar vooral tegen de gevaren van de duivel. Laat ons na dit leven samen met u bij God zijn. Amen.