23 november: Heilige Clemens I

De heilige paus Clemens

Paus Clemens is de vierde paus van onze Kerk. Hij heeft Petrus en Paulus nog gekend. Een grote geleerde uit de jonge Kerk, Tertullianus heet hij, zegt, dat Clemens door de heilige Paulus gewijd is. Dan moet hij hem zeker gekend hebben.

Van deze heilige Clemens hebben we nog een brief, die hij gestuurd heeft aan de inwoners van Korinte. Hij legt in die brief uit, hoe de Kerk in Rome geleid wordt. Aan het hoofd staan de bisschop met de priesters en diakens. Waarschijnlijk heeft Clemens deze brief geschreven, omdat er in Korinte meningsverschillen waren over de leiding van de Kerk. Daar moet een paus dan natuurlijk bij helpen. Daar is hij paus voor.

De heilige Clemens heeft ook in Rome mensen aangewezen, die alles moesten opschrijven over het lijden en de dood van de martelaren. En die waren er nogal wat in Rome. Om maar niemand te vergeten, liet hij een schrijver voor elke wijk van Rome aanstellen. Zo waren er zeven schrijvers. Zelf heeft de paus ook over martelaren geschreven. Daarnaast heeft hij ook geschreven over hoe een christen moet leven. Hij kon dat heel goed en duidelijk, zodat de mensen het allemaal goed konden lezen en begrijpen. Maar het belangrijkste was, dat deze paus heel heilig leefde. Dat zagen de mensen natuurlijk. Daarom gingen ze ook in zijn woorden geloven. Iemand die zelf laat zien dat hij gelooft, daar wil je ook naar luisteren.

Zo worden in Rome veel mensen christen. De keizer, Trajanus heet hij, bevalt dat helemaal niet. Hij moet van die christenen niet veel hebben. De keizer vindt zichzelf zeker zo belangrijk als die God van de christenen. En nu zorgt die Clemens ervoor dat veel mensen die godsdienst van die Jezus gaan aanhangen. Daar zal de keizer eens een stokje voor steken. Hij stuurt Clemens weg uit Rome. Helemaal naar Rusland moet Clemens gaan, aan de andere kant van de Zwarte Zee.

Zoek dat maar eens op in je atlas. Maar wat gebeurt daar bij die Zwarte Zee? Daar ontmoet Clemens mensen die ook christen zijn. Die kunnen natuurlijk heel goed een heilige bisschop gebruiken die voor hen preekt en die de Eucharistie met hen viert. Die mensen worden daardoor nog betere christenen. Dat zien andere mensen ook, en die willen ook wel christen worden. Nu heeft de keizer nog niets bereikt. Hij is heel kwaad, wanneer hij hoort dat Clemens zoveel mensen christen maakt. Nu moet het maar eens afgelopen zijn. En voorgoed ook. De keizer denkt dat hij de christenen wel de baas wordt als hij paus Clemens uit de weg laat ruimen. Daarom laat de keizer hem met een anker om de nek in de zee werpen. Zo wordt de heilige Clemens martelaar. Hij geeft zijn leven voor Jezus.

Een van zijn opvolgers, paus Nicolaas I laat het lichaam van Clemens naar Rome brengen. Daar is een kerk die naar de heilige Clemens heet. Dat is de San Clemente. Je kunt die kerk vinden in de buurt van het Colosseum. Het is een heel mooie kerk. Er zijn heel mooie mozaïeken en onder de kerk kun je nog een oudere kerk vinden. Daaronder ligt nog een ruimte, die vroeger een tempel is geweest voor een heidense godsdienst. In deze kerk heeft men het lichaam van Clemens plechtig begraven.

Je ziet, dat het vroeger best wel gevaarlijk was om paus te zijn. Heel veel pausen zijn martelaar geworden. Maar ook tegenwoordig is paus zijn niet zo gemakkelijk. Je weet wel, dat er op onze paus ook al eens geschoten is, en dat meerdere malen mensen geprobeerd hebben, onze paus dood te maken.

We zullen daarom aan paus Clemens en aan alle andere pausen die martelaar zijn heel bijzonder vragen, onze paus te beschermen.

We vieren het feest van de heilige Clemens op 23 november.

Grote God, wij danken U, dat U aan de Kerk de heilige paus Clemens hebt gegeven. Wij vragen U, bescherm onze paus tegen alle gevaren. Laat hem nog lang onze Kerk besturen. Dat vragen wij U op voorspraak van de heilige Clemens. Amen.