21 januari: Heilige Agnes

De heilige Agnes

Van de heilige Agnes weten we niet zoveel. Zeker is, dat ze werd gemarteld. Sommigen zeggen dat ze is onthoofd, anderen dat ze levend werd verbrand. Het is allebei even erg . Nu denk je misschien dat we met een volwassen. vrouw te doen hebben. Agnes is echter nog maar een meisje van twaalf of dertien jaar. Ze is als christin opgevoed en moet al heel jong laten zien, hoeveel ze van Jezus houdt. De heilige Ambrosius, we kennen hem al, heeft over Agnes het volgende geschreven: “Mannen mogen vol bewondering opzien naar deze martelares. Haar ziel was sterk genoeg om alle martelingen te doorstaan. Meisjes van die leeftijd kunnen er normaal nauwelijks tegen dat hun ouders boos op hen zijn, en over de steek met een naald huilen ze alsof ze zwaar zijn gewond. Zij stond echter onverschrokken voor haar beul.”

Er zijn natuurlijk over deze heilige mooie verhalen geschreven. Dat hebben de mensen gedaan om te laten merken, dat ze veel eerbied voor dit heilige meisje hadden.

Zo vertelt een verhaal ons dat Agnes een heel mooi meisje was. Toen ze uit school kwam, zag een rijke en voorname jongen haar. Hij wil natuurlijk met haar trouwen. Wat is hij kwaad! Hij, die voorname jongen, krijgt van Agnes ‘nee’ te horen. Dat is hem nog nooit gebeurd. Hij zal haar wel krijgen want hij weet dat ze christin is. En dat heeft de keizer verboden. Als hij dan niet met haar mag trouwen, zal hij wel zorgen, dat niemand anders haar krijgt. Wat heeft die jongen zich vergist. Want er is al iemand die Agnes heeft. Dat is Jezus. Agnes wil helemaal van Jezus zijn. Daarom wil ze ook niet trouwen. De trotse jongeman, die zich heel beledigd voelt, gaat naar de rechter. Hij vertelt dat Agnes christin is. Er heeft nog nooit een zo jong meisje voor de Romeinse rechters gestaan. De rechter denkt dan ook snel met het geval klaar te zijn. Even een paar dreigementen en dan zal ze wel snel om moeder gaan roepen. Maar niks van dat alles. Waar de rechter ook mee dreigt, het lijkt wel alsof Agnes geen angst kent. Hoe kan dat nu? Niemand begrijpt er iets van. Agnes begrijpt het zelf wel. Ze gelooft heel vast, dat Jezus haar zal helpen, wat er ook met haar gebeurt. Daarom wordt Agnes naar een andere rechter gebracht. Maar ook voor zijn dreigementen is Agnes niet bang. Daarom zal ze moeten sterven. Het lijkt wel alsof ze naar een feest gaat. Ze is helemaal niet bang. Alle mensen hebben veel medelijden, maar Agnes lacht. Zoveel vertrouwen heeft Agnes in Jezus. En je zou dus kunnen zeggen, dat Agnes inderdaad naar haar bruiloft gehuppeld is. Want na haar dood is ze natuurlijk meteen bij Jezus gekomen. Daar is ze nu voor altijd gelukkig. Volgens een ander verhaal is ze dat zelf komen vertellen aan mensen die bij haar graf aan het treuren waren.

Ken je de uitdrukking: ,Zo onschuldig als een lammetje’? Dat betekent dat iemand heel rein en goed is. Kun je nu begrijpen waarom men de heilige Agnes meestal afbeeldt met een lammetje? Ze was echt zo onschuldig als een lammetje.

Wat denk je, zou jij, die nu misschien net zo oud bent als Agnes, of misschien iets jonger, net zo dapper zijn als Agnes? Gelukkig hoef jij dat ook niet. Er willen jou geen mensen doodmaken, omdat je van Jezus houdt. Maar je mag wel aan Agnes vragen, dat ze je helpt, altijd van Jezus te houden. Dat is nu ook wel eens moeilijk. Maar als je eraan denkt, hoeveel pijn Jezus voor ons heeft gehad, dan wil je best ook wel wat voor Jezus overhebben. Of niet soms?

De heilige Agnes is de patrones van de jonge meisjes.

We vieren het feest van Agnes op 21 januari.

Grote en goede God, wij vragen U: help ons altijd van Jezus te houden. Dat is soms wel eens moeilijk. Maar we willen echte vrienden van Jezus zijn, net zoals Agnes was. Help alle kinderen om vrienden van Jezus te worden. Dat vragen wij U door Jezus, onze Broer en Heer. Amen.