21 augustus: Heilige Pius X

De heilige Paus Pius X

In de buurt van Venetië wordt in 1835 een jongetje geboren. Zijn ouders zijn heel eenvoudige mensen. Vader is postbode. In dat gezin worden in totaal tien kinderen geboren. Dan begrijp je al, dat de ouders niet rijk zijn geweest. Giuseppe kan heel goed leren. Daarom mag hij toch naar het gymnasium gaan. Dan vertelt hij aan zijn ouders, dat hij priester wil worden. Dat kunnen zijn ouders niet betalen, maar dat geeft niet.

Giuseppe krijgt een studiebeurs en mag naar het seminarie in Padua. In 1858 wordt hij priester gewijd. De jonge kapelaan Sarto is negen jaar kapelaan, dan negen jaar pastoor. Na die tijd is hij negen jaar kanunnik en tegelijk mag hij zorgen, dat de jongens op het seminarie van Treviso veel van God gaan houden. Hij wordt hun geestelijk leidsman. De paus heeft intussen gezien, dat Giuseppe Sarto heel veel goede eigenschappen heeft. Hij benoemt hem tot bisschop van Mantua. Daar is hij ook weer negen jaar. Dan sterft de patriarch van Venetië. Dat is een van de beroemdste en voornaamste bisdommen van Italië. Wie wordt de nieuwe patriarch? Giuseppe Sarto. Hij zal er negenjaar blijven. In 1903 sterft een heel beroemde paus. Dat is paus Leo XIII. Het zal niet zo gemakkelijk zijn, om weer een goede paus te vinden.

Alle kardinalen komen naar Rome. Ook kardinaal Sarto van Venetië. Hij komt met de trein. Hij heeft meteen maar al een kaartje gekocht voor de terugreis. Want hij denkt er geen moment aan, dat hij, een eenvoudige dorpsjongen, tot paus gekozen zal worden.

Kardinaal Sarto zal dat kaartje niet meer nodig hebben. Want hij komt uit het conclaaf, dat is de vergadering van de kardinalen, als de nieuwe paus. Hij kiest de naam: Pius X. Een jongen uit een heel eenvoudig gezin zit nu op de stoel van Petrus. Hij is nu de herder van heel de wereld.

Paus Pius X heeft heel veel voor de Kerk gedaan. Hij was daarbij ook heel dapper. Wanneer een regering iets deed, wat hij niet goed mocht vinden, dan liet hij dat ook merken. Zo weigerde hij de president van Amerika te ontvangen; hij verbrak alle betrekkingen met Spanje, en kreeg ook ruzie met Portugal.

Hij deed dat allemaal, omdat hij bezorgd was voor het eeuwig geluk van alle 1nensen. Daarom deed hij nog veel meer. Hij zorgde heel bijzonder voor goede priesters overal in de wereld. Om de Kerk goed te kunnen besturen, richtte hij nieuwe ministeries in. Dat zijn nu de verschillende congregaties in Rome, die de paus op een bepaald gebied helpen met het bestuur van de Kerk.

Ook wilde Pius X graag, dat we de bijbel goed kennen. Daarom liet hij een bijbelinstituut oprichten in Rome. Dat is nu heel beroemd en veel geleerde mannen hebben daar gewerkt.

De paus was ook heel bezorgd over allerlei moderne gedachten, die in en buiten de Kerk de kop opstaken. Dat noemen we het modernisme. Veel van die gedachten waren in strijd met de leer van Jezus. Daarom heeft de paus er ook tegen gestreden.

Tegelijk protesteerde de paus ook tegen de slechte behandeling van slaven op de plantages van Peru. Je ziet, deze paus heeft heel veel gedaan.

Maar hij heeft één ding gedaan, waar jij nog elke dag van kunt profiteren.

Vroeger mocht je pas als je bijna groot was te communie gaan. Je mocht ook niet zo vaak te communie gaan. Pius X heeft ervoor gezorgd, dat ook kleine kinderen mogen communiceren, en dat we allemaal vaak te communie mogen gaan. Want ook de kleintjes horen bij Jezus.

We vieren het feest van paus Pius X op 21 augustus.

Grote God, U hebt ons geleerd veel van Jezus te houden. Wij willen daarom graag vaak naar Hem toekomen in de heilige Mis. Dan helpt Jezus ons, om te leven, zoals U dat wilt. Wij danken U, dat wij zo vaak bij Jezus mogen komen. Amen.