19 maart: De engel helpt Sint Jozef

Jullie weten natuurlijk, dat vaders en moeders van God kinderen krijgen. Als een man en een vrouw heel veel van elkaar houden, dan gaan ze trouwen. God geeft hun dan vaak kinderen om voor te zorgen. Wanneer we in de Bijbel lezen, komen we daar een geschiedenis tegen, die veel mensen niet begrijpen. Je hebt al gelezen, dat de engel Gabriël bij Maria is gekomen. Hij heeft haar verteld dat ze een kindje zou krijgen. Wij weten dat dit Kind van God komt. Het is Jezus. Maar dan komt die moeilijke geschiedenis.

Maria houdt ook heel veel van een man. Die man heet Jozef. Jozef is timmerman. Hij werkt hard, want hij wil graag goed voor zijn vrouw kunnen zorgen. En dan ziet Jozef, dat Maria een kindje krijgt. We lezen dan in de Bijbel: Sint Jozef denkt erover, in stilte van Maria te scheiden. Is Sint Jozef boos op Maria? Denkt hij dat Maria van een andere man houdt? Dat geloven veel mensen. Ze denken dat Jozef niets meer met Maria te maken wil hebben. Maar dat is niet zo. Er staat in de Bijbel dat Jozef een rechtschapen man is. Dat is een moeilijk woord. Maar het betekent, dat Jozef altijd naar God wil luisteren. Hij heeft veel eerbied voor God. Hij wil ook goed en eerlijk zijn voor de mensen.

Natuurlijk kent Sint Jozef Maria heel goed. Hij weet dat Maria een heel braaf meisje is. Maria zou nooit naar een andere man gaan. Hij heeft Maria ook vaak zien bidden. Maria gelooft heel erg in God. Ze houdt ook van God. En Jozef weet dat God ook veel van Maria houdt. Nee, Sint Jozef is niet bang, dat Maria oneerlijk is geweest. Dan gaat Jozef nadenken. Heel lang. Hij is een Jood. En hij weet dat alle Joden wachten op de komst van de Messias. Jozef heeft ook in de Bijbel gelezen, dat deze Messias geboren zal worden uit een jonge vrouw. Deze jonge vrouw zal komen uit het geslacht van David. En dan begrijpt Jozef het opeens. Hebben jullie het ook al begrepen? Juist, Sint Jozef begrijpt opeens, dat Maria die maagd is. Maria zal de moeder van de Messias worden. Je kunt dus zeggen, dat Maria een kind krijgt, waarvan de vader God zelf is. Dan is Maria dus helemaal van God. Dat heeft Sint Jozef begrepen. Maar dan kan Maria niet meer zijn vrouw worden. Maria is niet van Jozef, maar van God. Er gebeurt met Maria zoiets heiligs, dat Sint Jozef erover denkt, zich stil terug te trekken. Bij zoiets heiligs past Jozef niet. Hij is maar een gewoon mens. Hij weet, dat hij soms zwak en zondig is. Hij mag niet zo dicht bij dit heilige leven.

Nee, Sint Jozef is niet boos op Maria. Integendeel. Hij ziet juist hoe heilig Maria is. Daarom vindt hij zichzelf niet goed genoeg voor Maria. Daarom neemt Jozef een heel dapper besluit. Hij houdt veel van Maria. Hij zou ook graag met haar trouwen. Maar dat kan nu niet meer. Maria is van God en niet van hem.

God heeft natuurlijk dit dappere besluit van Jozef gezien. Iemand die zo’n groot offer kan brengen heeft God precies nodig. Jozef denkt niet aan zichzelf. Hij denkt alleen maar aan Maria. Daarom is Jozef geschikt om voor Maria en het Kind te zorgen. God stuurt dan een engel naar Jozef. In de slaap hoort Jozef van de engel, dat hij niet bang moet zijn. De engel vertelt dat het Kind van Maria ook Kind van God is. De engel vraagt dan aan Jozef of hij voor Maria en het Kind wil zorgen. Wil je voor dit Kind zorgen alsof het je eigen kind is? Jozef kan daar niet nee tegen zeggen. Hij zal voor Maria en Kind zorgen. Hij zal er zelfs meteen mee beginnen. Vanaf dat moment heeft Sint Jozef Maria bij zich in huis genomen.

Is dat geen prachtige gebeurtenis? Hoe ouder je wordt, hoe beter je zult begrijpen, hoe geweldig deze Sint Jozef is. Hij wilde het mooiste van de wereld aan God teruggeven. Hij wilde het meisje waar hij veel van hield afstaan aan God. En als God dan vraagt om voor Maria en het Kind te zorgen, dan zegt Sint Jozef dat hij dat graag wil doen. We zullen nog zien, hoe goed Sint Jozef heeft gezorgd.

We maken een voornemen. We zullen vanaf nu vaker aan Sint Jozef denken. Wanneer we moeilijke beslissingen moeten nemen, zullen we ook Sint Jozef vragen, ons te helpen, een goede beslissing te nemen.

Heilige Jozef, help ons altijd eerst te vragen, wat God wil. Leer ons, niet eerst aan onszelf te denken. Bid voor ons, dat wij uw voorbeeld kunnen volgen. Amen.