18 oktober: Heilige Lucas, de Evangelist

Heilige Lucas, evangelist

Wanneer je een kerkgebouw binnengaat, vind je bijna altijd een beeld of een schilderij van de heilige Lucas. Wie is de heilige Lucas? Bijna zeker is, dat hij uit Antiochië komt. Lucas weet daar tenminste heel veel van. Hij heeft er ook over geschreven. Maar daarover vertellen we later. De vader en moeder van Lucas zijn heidenen. Dat betekent dat ze God niet kennen, en Jezus al helemaal niet. Lucas is dus ook een heiden geweest. Hij heeft een heel mooi beroep geleerd. Lucas is arts geworden. Hij wil de mensen helpen die ziek zijn. Maar dan heeft Lucas de heilige Paulus leren kennen. We weten niet hoe dat gegaan is. In elk geval kunnen we in de Bijbel lezen, dat Lucas veel met Sint Paulus samen op reis is geweest. Ze zijn samen aan de mensen over God en Jezus gaan vertellen. Die reizen waren soms best wel gevaarlijk. Je kon met je schip in een storm komen. Er konden rovers zijn, die je wilden overvallen. Maar Lucas is met Sint Paulus blijven reizen en preken over Jezus. Natuurlijk hebben Lucas en Paulus elkaar daardoor heel goed leren kennen. Het zijn dan ook echte vrienden geworden. Wanneer Sint Paulus naar Rome komt, is Lucas samen met Marcus een van zijn beste medewerkers. Lucas heeft natuurlijk ook goed geluisterd wat Paulus aan de mensen leerde. Dat vond hij zo mooi, dat hij dat heeft opgeschreven. Daardoor kennen we nu een heel mooi evangelie, dat Lucas heeft geschreven. Je moet maar eens lezen, hoe mooi Lucas geschreven heeft over de kleine Jezus, en ook over Maria. Bij Lucas kun je ook leren, hoe belangrijk de heilige Geest is. En bidden vindt Sint Lucas ook heel belangrijk. Dat lees je allemaal in zijn evangelie.

Sint Lucas heeft nog meer geschreven. Hij heeft een boek geschreven over de Kerk. Daarin kun je lezen, wat de apostelen alle- maal hebben gedaan, toen Jezus gestorven was. Je kunt er lezen over de vele reizen van de apostelen, en over de vergaderingen die ze gehouden hebben. Je kunt er ook lezen, hoe de heilige Geest op het pinksterfeest over de apostelen is neergedaald. Lucas vertelt ook, hoeveel mensen dit geloof van de apostelen gingen overnemen. Veel mensen vonden dit zo mooi, dat ze ook in God en in Jezus wilden gaan geloven. Je kunt er ook lezen, dat het voor de apostelen niet altijd gemakkelijk is geweest om leerling van Jezus te zijn. Soms kregen ze daardoor vijanden. Zou jij nu al weten hoe dit tweede boek van Lucas heet? Het gaat over alles wat de apostelen gedaan hebben. Juist, dat boek heet ,De Handelingen van de Apostelen’.Je kunt dit boek vinden in het Nieuwe Testament, direct na het evangelie van Johannes. Lees er maar eens in, of vraag je ouders, je er wat uit voor te lezen. Er zijn stukken bij, die je nu al heel goed kunt begrijpen.

Je weet nu al, dat Sint Paulus in Rome is doodgemaakt. Hij is een martelaar. Lucas was toen nog bij Sint Paulus. Toen Paulus dood was, is Lucas weggegaan uit Rome. We denken dat hij naar Griekenland is gegaan. Daar heeft hij gepreekt, en ook zijn twee beroemde boeken geschreven. Heel oude verhalen vertellen ons, dat Sint Lucas oud is geworden. Wel meer dan tachtig jaar. Sommige verhalen zeggen dat hij ook als martelaar is gestorven.

Sint Lucas is de patroon van de artsen. Dat zul je wel begrijpen. Maar hij is ook de patroon van de schilders. Dat komt omdat hij met woorden zo mooi kon ,schilderen’, voor- al over Maria.

We vieren het feest van de heilige Lucas op 18 oktober.

Je zou op die dag heel bijzonder voor de artsen kunnen bidden, en voor de kunstenaars.

God- Vader, U hebt de heilige Lucas uitgekozen om in zijn boeken te schrijven, hoeveel U van de mensen houdt, vooral van de arme mensen. Wij vragen U, dat wij allemaal uit liefde tot U goed zijn voor elkaar. Wij bidden vooral voor alle dokters, dat ze hun mooie maar moeilijke werk goed mogen doen. Wij bidden voor alle mensen die U nog niet kennen. Laat hun het geluk zien dat U aan alle mensen geven wilt. Dat vragen wij U door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.