17 september: Heilige Lambertus

Je bent misschien al eens in Maastricht geweest. Daar kun je dan heel oude muren zien, en oude kerken, en ook oude straten. Daar kun je aan zien, dat Maastricht al een heel oude stad is. Heel lang geleden is er in Maastricht een jongetje geboren, waar ik je nu wat over ga vertellen. We zijn in het jaar 625. Dat is’ dus al heel lang geleden. Het jongetje dat dan geboren wordt heet Lambertus. Deze jongen heeft een oom. Deze oom heet Theodardus. En Theodardus is de bisschop van Maastricht. Het is een heel knappe bisschop en ook een heel heilige bisschop. Lambertus komt vaak bij zijn oom. Hij leert heel veel van hem. Niet alleen door wat de bisschop hem zegt, maar ook door wat de bisschop allemaal doet. Lambertus heeft goed gekeken en ook goed geluisterd.

Dat is ook heel belangrijk, want op een dag gaat de oude bisschop dood. Nu zal Lambertus de bisschop van Maastricht worden. Hij denkt nu vaak aan zijn heilige oom. Zo probeert hij net zo goed bisschop te zijn voor de mensen van Maastricht. Dan gebeurt er iets heel vervelends. De koning, die op dat moment ook de baas is in Maastricht, wordt vermoord. Omdat Lambertus een vriend is van deze koning moet hij uit Maastricht vluchten. Hij gaat naar een abdij in de Ardennen. Daar is hij veilig voor de moordenaars. Hij blijft net zo lang, tot het in Maastricht weer rustig en veilig is geworden. Daar zorgt Pepijn van Herstal voor. Die laat Lambertus ook weer terugkomen naar Maastricht.

Nu zal de bisschop wel weer rustige tijden meemaken. Maar dat zal anders aflopen. Want deze Pepijn, die ervoor zorgde dat Lambertus weer in Maastricht kan wonen, gaat nu iets ergs doen. Hij gaat verkeerde dingen doen met een vrouw.

Lambertus hoort dat natuurlijk. Wat zal hij nu doen? Moet hij daar wat van zeggen? Maar hij moet toch dankbaar zijn, dat Pepijn hem zo goed heeft geholpen. Lambertus denkt misschien aan een grote heilige die hetzelfde heeft meegemaakt. Dat is Johannes de Doper. Hij heeft aan koning Herodes verteld, dat hij niet mocht trouwen met Herodias. Daar zijn de koning en de koningin toen heel kwaad over geworden. En dat is de reden, dat Johannes op een dag is onthoofd. Lambertus kent deze gebeurtenis met Johannes. Hij weet dat Pepijn misschien heel kwaad zal worden. Hij kan zelfs zo kwaad worden, dat hij Lambertus ook laat doodmaken. Dat denkt Lambertus allemaal. Wat denk je dat Lambertus nu heeft gedaan? Zal hij maar net hebben gedaan alsof hij niets weet? Nee, Lambertus is naar Pepijn toegegaan en heeft hem heel eerlijk verteld over zijn fouten. Je kunt misschien al raden wat er toen is gebeurd. Precies. Pepijn is heel trots. Hij luistert niet naar de bisschop. De bisschop is nu ook niet meer zijn vriend. Integendeel, hij is zijn vijand. Want Pepijn kan de waarheid niet verdragen. Hij zal de bisschop dan ook wel krijgen. Iemand wordt door Pepijn naar het huis van Lambertus gestuurd met de opdracht om hem te doden. Twee neven van Lambertus zien wat er gaat gebeuren. Ze willen de bisschop verdedigen. Maar dat wil Lambertus niet. De bisschop valt op de knieën en gaat bidden. En onder dat gebed treft hem de speer van de vijand. Dood valt Lambertus neer. Hij wil liever sterven, dan mee te doen aan slechte dingen.

Later heeft men deze heilige bisschop in Luik begraven. Deze stad heeft Lambertus ook als patroon aangenomen.

We vieren het feest van de heilige Lambertus op 17 September.

Grote God, wij danken U, dat U aan onze streken deze heilige bisschop hebt gegeven. Wij willen graag proberen, net zo dapper te zijn. Maar dat is soms wel moeilijk. Help ons, om meer op Lambertus te gaan lijken. Amen.