17 april: Heilige Landricus

De vader van Landricus, die Madelgarius heet, is een heel voorname man. Hij staat in dienst van de koning en wordt zelf op een bepaald moment prins. Hij neemt aan veel strijdpartijen deel.

Dan trouwt hij met een heel brave vrouw, die Waldetrudis heet. Na al die strijd voor macht op aarde, gaat Madelgarius strijden voor God. Hij laat zich dopen en neemt de naam Vincentius aan. Samen met zijn vrouw bouwt hij veel kloosters en kerken. Daar kunnen ze zich dan terugtrekken om in de stilte aan God te denken. Een van die kloosters heeft zijn naam aan een plaats gegeven in België: Mons, of in het Nederlands: Bergen.

Deze twee mensen krijgen twee zoons. Een van hen heet Landricus. We zijn nu rond het jaar 650 na Christus.

Landricus gaat, wanneer hij daar oud genoeg voor is, in een klooster naar school. Het is echter de bedoeling, dat hij daarna volgens zijn stand in de legerdienst zal gaan, Zo zal hij veel roem verwerven.

Landricus geeft echter aan zijn ouders de wens te kennen, dat hij priester wil worden. Zijn ouders stemmen in met deze wens. Zo wordt Landricus priester. Hij leeft zo heilig, dat hij al heel snel tot abt en misschien zelfs tot bisschop wordt gekozen. We weten niet precies waar. Sommigen zeggen dat hij bis- schop was te Metz, anderen zeggen te Meaux. Er zijn er, die het erop houden, dat hij alleen maar abt was van een van de kloosters, die door zijn vader zijn gesticht. In elk geval is zeker, dat Landricus een heel goede abt is geweest. Hij heeft zijn klooster goed bestuurd en is als een heilige gestorven. Dat is waarschijnlijk in het jaar 692 geweest.

In Zinnik, in België, kun je een prachtige kist vinden waarin de relieken van Sint Landricus worden bewaard. In die stad is Landricus namelijk heel zeker abt geweest. Daarom kun je van hem en zijn familie daar nog veel over hem vinden. Maar je hoeft niet zo ver te gaan. Na heel veel moeite is het de mensen van Echt in Limburg gelukt, een relikwie van hun patroon te krijgen van de bisschop van Doornik. In dat bisdom ligt Zinnik namelijk.

Er is nog iets bijzonders te vertellen. Landricus had een broer, die gehandicapt was. Hij is heel jong gestorven. Hij had ook nog twee zusjes. Al de kinderen uit dit gezin worden als heiligen vereerd, En dat is zo ook met de vader en moeder van Landricus. Een gezin van zes mensen, en allemaal zijn ze heilig geworden. Dat lag vooral aan de heilige moeder van Landricus.

Jij hebt natuurlijk ook een heel lieve moeder en vader. Maar je kunt misschien ook wel begrijpen, dat het voor je vader en moeder soms moeilijk is, om goed te zijn.

Je zou nu aan de heilige Landricus en aan zijn familie kunnen vragen, om vader en moeder te helpen. Want ook jullie gezin wil natuurlijk graag bij God komen. Daar kunnen deze heilige mensen ons dan goed bij helpen. Ze zijn immers al bij God en kunnen God vragen, dat ook wij in de hemel mogen komen.

En natuurlijk mag je ook bidden voor je broertjes en je zusjes.

We vieren het feest van de heilige Landricus op 17 April.

Heilige Landricus, u bent met het hele gezin nu bij God. Wij willen ook graag in de hemel komen. Wij willen daarom bidden voor vader en moeder, en ook voor onze broertjes en zusjes, Dat we goed mogen leven en later bij God in de hemel mogen komen. Amen