16 november: Heilige Margarita van Schotland

Margarita wordt rond het jaar 1046 geboren in Hongarije. Haar vader is een verdreven vorst uit Engeland. De Denen hebben zijn rijk veroverd. Haar moeder is een Hongaarse prinses. Een zus van deze prinses is met de koning van Hongarije getrouwd. De kleine Margarita groeit op aan het hof van koning Stephan. Op een dag kan haar vader echter naar Engeland terugkeren. Margarita en haar moeder gaan dan natuurlijk met hem mee. Haar vader sterft al gauw. Margarita komt nu terecht aan het hof van haar oom, koning Eduard. Deze verliest echter een grote veldslag. De koninklijke familie moet dan vluchten.

Margarita komt nu in het paleis van koning Malcolm van Schotland. Ze leeft er heel stil en teruggetrokken. Ze heeft veel tijd voor de arme mensen, waar ze dan ook goed voor zorgt. Koning Malcolm ziet echter, dat Margarita een heel goed en braaf meisje is. Hij gaat van haar houden. Op een dag vraagt de koning aan Margarita of ze zijn vrouw wil worden. Margarita voelt daar eigenlijk niets voor. Ze denkt aan al de prachtige kleren die ze dan moet dragen. Ze wordt dan immers een koningin. Ze zal dan ook heel kostbare juwelen dragen en aan grote feestmaaltijden moeten aanzitten. Margarita is eigenlijk veel liever bij haar arme mensen. Toch neemt ze het aanbod van koning Malcolm aan. Zo wordt ze in het jaar 1070 tot koningin van Schotland gekroond. Margarita houdt veel van God. Dat laat ze ook zien. En wat denk je dat er gebeurt? Haar man, die eigenlijk best heel ruw kan zijn, begint anders te worden. Ook de mensen om de koningin heen zien haar goede voorbeeld. Zo heeft koningin Margarita veel mensen geholpen om beter te gaan leven. Daardoor zijn er ook veel minder ruzies en oorlogen. Margarita heeft door haar leven geholpen, dat er meer vrede komt onder de mensen.

Ze probeert nu overal priesters aan het werk te krijgen. Want de mensen gaan dan wel beter leven. Ze moeten toch ook over Jezus horen en over God-Vader. En de mensen moeten toch ook de sacramenten kunnen ontvangen. Margarita helpt daarom de bisschoppen die dit ook proberen. Maar ze doet nog veel meer. Er zijn allerlei slechte gebruiken aan het hof. Er zijn slechte vrouwen; er wordt vreselijk veel gedronken. Daar maakt koningin Margarita allemaal een einde aan. Omdat de Schotten nog zo ruw zijn en ook erg bijgelovig, sticht de koningin overal scholen. Koning Malcolm helpt haar zoveel hij maar kan.

Nu denk je misschien dat Margarita alleen maar een uitstekende koningin was. Nee hoor, ze is ook een heel goede moeder geweest. Samen met koning Malcolm krijgt ze van God zes zoontjes en drie dochtertjes. De koningin wil, dat alleen maar heel goede mensen voor haar kinderen zorgen. Als iemand slechte gewoonten heeft, dan laat ze hem ontslaan. Want ze wil niet dat haar kinderen een slecht voorbeeld krijgen. Ze laat de beste leraren voor haar kinderen komen. Maar over God leert ze hen zelf. Zo leert Margarita haar kinderen van God te houden. We moeten nog iets over koningin Margarita vertellen. Aan het hof van een koning krijg je natuurlijk altijd lekker eten. Voordat Margarita echter aan dit eten begint, zorgt ze altijd eerst dat de armen aan de deur ook goed hebben gegeten. Al het geld dat ze als koningin krijgt, geeft ze weg aan de armen. In de vasten en de advent bedienen de koning en de koningin zelf driehonderd arme mensen. Natuurlijk gaat Margarita ook vaak naar de ziekenhuizen en de gevangenissen om voor de mensen te zorgen. Wanneer Margarita zesenveertig jaar oud is geworden, krijgt ze een pijnlijke ziekte. Ze klaagt niet.

Dan breekt er een oorlog uit. In de strijd sneuvelen haar man en twee zoons. Margarita hoort het vreselijke nieuws wanneer ze zelf al aan het sterven is.

Op 16 november van het jaar 1093 gaat Margarita naar haar nieuwe huis: ze woont nu voorgoed bij God:

We vieren het feest van Margarita van Schotland op 16 november.

Grote God, wij danken U, dat U ons in Margarita een voorbeeld hebt gegeven. Wij willen ook helpen, dat mensen goed gaan leven. Wij willen delen met arme mensen. Dan zullen we ook bij U op het eeuwige feest mogen komen. Amen.