15 september: Het lijden van Maria

Onze Lieve Vrouw van Smarten

Maria huilt. Ze zijn haar komen vertellen, dat Jezus gevangen genomen is. Wat zal er met Hem gaan gebeuren? Maria huilt. Ze denkt terug aan een gebeurtenis, die allang geleden geweest is. Elke eerstgeboren zoon uit een Joods gezin moet aan God worden opgedragen. Daarvoor gaan de mensen naar de tempel. Dat hebben Jozef en Maria ook gedaan, toen Jezus geboren was. Op die dag is het gebeurd. Nadat Jozef en Maria in de tempel zijn geweest, komt er een oude man naar hen toe. Hij is erg blij met dit Kind. Hij maakt er zelfs een lied over: “Mijn ogen hebben het heil gezien, dat Gij hebt bereid voor de volkeren.” Hij bedoelt daarmee, dat Jezus gekomen is op de wereld, om alle mensen voor altijd gelukkig te maken. Maar dan zegt deze oude man, Simeon heet hij, iets bijzonders. “Dit Kind zal bestemd zijn tot val en opstanding van velen.” Simeon wil zeggen, dat de mensen moeten kiezen voor Jezus. Wie dat doet wordt gelukkig. Wie dat niet doet, die zal ongelukkig zijn. En dan zegt Simeon nog iets tegen Maria: “Een zwaard zal uw hart doorboren.” Simeon voorspelt aan Maria, dat ze heel erg bedroefd zal worden.

Daar denkt Maria nu aan. Ze is bang dat er met Jezus iets ergs zal gebeuren. Daar komen een paar vrouwen aan. Ze brengen geen goed nieuws. Jezus zal moeten sterven aan een kruis. “Waar is Jezus nu?”, vraagt Maria. Ze wil bij Jezus zijn. Haastig gaat ze met de vrouwen op weg. Dan horen ze geroep en geschreeuw. Heel veel mensen lopen door de nauwe straatjes van Jeruzalem. Er zijn ook soldaten bij. Opeens ziet Maria haar Zoon. Wat hebben ze toch met Hem gedaan? Zijn kleren zitten vol bloed. Op Zijn hoofd draagt Hij een akelige kroon vol met dorens. Maar het ergste vindt Maria nog, dat zoveel mensen lelijke dingen naar Jezus roepen. Ze lachen Jezus uit. Ze spotten met Hem. Ze doen net alsof Jezus een echte boef is. Maria wil nu heel dicht bij Jezus blijven. Ze laat zich niet wegduwen door de vele mensen. Dan ziet Jezus haar. Hij kijkt alleen maar naar haar. Nu is Jezus tenminste niet meer helemaal alleen. Samen gaan ze door de straten van de stad. Ze gaan op weg naar de plaats, waar de misdadigers worden gekruisigd. Maria wil niet meer aan haar eigen verdriet denken. Ze wil alleen bij haar Zoon zijn. Opeens schrikt Maria. Jezus is zo moe, dat Hij valt. De soldaten moeten Hem helpen om weer te kunnen opstaan. Maar het kruis is te zwaar voor Jezus. Iemand moet Hem helpen. Simon van Cyrene zal het kruis achter Jezus aandragen. Zo komen ze, langzaam buiten de stad. Daar is de berg al. De soldaten hebben een beetje haast. Ze willen naar huis. Ze nemen Jezus Zijn kleren af, en leggen Hem op het kruishout. Daar horen we de eerste slagen van de hamer. Jezus wordt aan het kruis geslagen. Elke slag die Maria hoort voelt ze mee. Maar ze blijft bij Jezus. Ook als de mensen Jezus bespotten, gaat ze niet weg. Ze staat onder het kruis. Alle vrienden van Jezus zijn weg. Ze zijn bang. Niemand durft zich te laten zien. Alleen Johannes is er. Hij is de beste vriend van Jezus. Nu kijkt Jezus naar Maria en Johannes. Hij gaat iets zeggen. “Vrouw, zie daar uw Zoon, Zoon, zie daar uw moeder”. Jezus geeft het liefste dat Hij heeft weg. Zijn eigen moeder geeft Hij aan Johannes. Johannes staat daar namens alle mensen. Zo is Maria de moeder geworden van alle mensen. Maris is dus ook onze moeder. Het laatste geschenk dat we van Jezus hebben gekregen is Zijn moeder.

Maria blijft onder het kruis staan. Drie uur lang. Dan zucht Jezus heel diep. Hij roept hard. Het is voorbij. Jezus is dood. De mensen nemen Jezus van het kruis af en geven Hem terug aan Zijn moeder.Zo heeft Maria met Jezus mee geleden. Ze deed dat voor ons. Zoveel houdt Maria van alle mensen. Daar mogen we wel vaker aan denken. We mogen er ook dankbaar voor zijn.

Dank u, Maria. U wilt ook mijn moeder zijn. Dank u, dat u voor mij zorgt. Dank u, dat u van mij houdt.

Het feest van Maria, moeder van God vieren we op 1 januari.
Op 2 februari vieren we het feest van de opdracht van Jezus in de tempel. We noemen . dit feest ook Maria Lichtmis.
Op 15 september denken we elk jaar aan het lijden van Maria. We noemen dat het feest van Maria van Smarten.