15 augustus: Heilige Maria in de hemel

Heilige Maria in de hemel

Vind jij sprookjes leuk? Een beetje wel? Natuurlijk weten we dat sprookjes niet echt gebeurd zijn. Het zijn leuke verhalen waar we vol spanning naar geluisterd hebben toen we nog heel klein waren. Nu lachen we er een beetje om, maar willen er toch nog wel eens naar luisteren.

Zal ik je nu eens wat vertellen? Er zijn ook sprookjes die wel echt gebeurd zijn en nog gebeuren. Een sprookje eindigt vaak met de zin: “En ze leefden nog heel lang en geluk- kig”. Ik ken een verhaal dat eindigt met de zin: “En ze leefden voor altijd gelukkig”. Dat is toch wel een heel mooi verhaal. Dat loopt goed af. Weet je welk verhaal dat is? Het is het verhaal van alle mensen die van God houden. God houdt zoveel van de mensen, dat Hij ze altijd bij zich wil hebben. We zeggen dan: de mensen zijn bij God in de hemel. Niemand weet hoe de hemel er uitziet. Maar we weten wel, datje in de hemel heel erg gelukkig bent. Het fijnste wat je maar denken kunt is nog niet zo mooi als de hemel. Hoe weten wij nu, dat mensen naar de hemel gaan? Dat heeft Jezus ons verteld. En er zijn ook al mensen in de hemel. Denk maar eens aan de heilige Antonius en Andreas, en Bernadette, en aan zoveel andere heiligen. En natuurlijk mogen we dan op de eerste plaats denken aan Maria. Natuurlijk heeft God de moeder van Jezus graag bij zich. Maria is in de hemel. Ze mag in de hemel zelfs heel dicht bij God zijn.

Met Maria is iets gebeurd, wat voor ons heel belangrijk is. Wij geloven, dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is. Wat betekent dat? Als iemand sterft, dan gaat zijn ziel naar God toe. En als deze mens heel goed heeft geleefd, en vergiffenis heeft gevraagd voor zijn zonden, dan mag deze ziel al bij God zijn. Maar het lichaam van deze mens gaat naar het graf. Pas als de wereld ophoudt te bestaan, dan gaat ook het lichaam van de mens naar God toe. We begrijpen niet hoe dat precies zal gaan. Maar dat hoeft ook niet. Daar zorgt God wel voor. Wat is er nu met Maria gebeurd? We geloven, dat Maria niet hoeft te wachten tot het einde van de wereld, voordat ook haar lichaam in de hemel is. God houdt zoveel van Maria, dat Hij haar lichaam niet in het graf heeft gelaten.

En weet je waarom dat zo fijn is? Dan kun je nog beter geloven, dat jij ook ooit zo bij God zult zijn. Je zult dan God kunnen zien ,je zult dan Maria kunnen zien. En natuurlijk Jezus, en al die andere mensen die veel van God hebben gehouden. En je zult dan nooit meer bang zijn. En je bent nooit meer verdrietig. En je kunt je geen erge pijn meer doen. In de hemel is het altijd feest. Het is er fijn. En dat houdt nooit meer op. En van Maria geloven we, dat ze daar op ons wacht. Want Maria is al helemaal bij God. Wat denk je, is dat verhaal niet nog veel mooier dan een sprookje? En het is echt waar. God heeft het ons zelf verteld. En God liegt toch zeker niet? God kun je altijd geloven.

Nu kun je zien, hoeveel God van ons houdt. Hij wil dat wij altijd gelukkig zijn. Net zo gelukkig als Maria nu al is. Zou jij van God ook veel kunnen houden? Natuurlijk. En Maria wil je daarbij helpen. Ze is heel blij, als jij straks ook bij haar bent. Ze is immers je moeder en moeders vinden het fijn als hun kinderen thuiskomen. Zo mag jij straks echt thuiskomen bij God onze Vader en bij moeder Maria. V raag maar vaak aan Maria dat ze je helpt om veel van God te houden.

Elk jaar vieren we een groot feest, dat Maria al helemaal bij God is. Dat noemen we het feest van Maria Tenhemelopneming. Dat feest vieren we op 15 augustus.

Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.