12 februari: Heilige Gertrudis van Nijvel

Veel oudere mensen kennen deze heilige beter onder de naam: Gertrudis met de muis. Dat komt, omdat deze heilige vrouw ergens een keer een muizenplaag heeft doen ophouden. Wie was deze heilige Gertrudis.

Ze is een dochter van heel voorname mensen. Haar vader was Pepijn van Landen, een hofmeier. Een van zijn afstammelingen is Karel de Grote.

De moeder van Gertrudis heet Itta. Ze is een heel heilige vrouw. Ze voedt de kleine Gertrudis dan ook goed op en leert haar heel veel van God houden.

Op een dag, Gertrudis is dan 10 jaar oud, is er een groot feest in het paleis van Pepijn. Er zijn heel veel en voorname gasten gekomen. Zelfs de koning zelf is er. Deze koning heet Dagobert.

Nu moetje wel weten, dat vroeger de mensen veel jonger trouwden dan nu. Het was helemaal niet gek, dat een meisje van tien jaar al ten huwelijk werd gegeven.

Bij het feest wordt er goed gedronken. Op een bepaald moment springt een heel voorname man op, en vraagt aan de koning, of hij met Gertrudis mag trouwen. De koning vindt dat prachtig. Wanneer de hertog trouwt met de dochter van zijn hofmeier, dan zal die hertog het nooit moeilijk maken voor de koning. Iedereen begint te klappen en te roepen. Gertrudis moet komen. Daar komt Gertrudis met haar moeder de feestzaal binnen. Wat is ze mooi. Die hertog boft wel, dat hij zo’n mooie bruid krijgt.

Plechtig staat de koning op: “Gertrudis, wil je met een van de voornaamste mannen van mijn koninkrijk trouwen?” Iedereen kijkt naar Gertrudis. Deze kijkt even naar haar moeder. Dan roept ze door de feestzaal: “Ik wil niet met hem trouwen. En ook niet met iemand anders. Ik wil helemaal van Jezus zijn.” Het wordt doodstil in de zaal. Dat heeft natuurlijk niemand verwacht. Men dacht: die zal wel blij zijn, dat ze zo’n voorname man krijgt. Heel wat andere meisjes zouden jaloers geweest zijn. En nu zegt Gertrudis zoiets.

Maar het huwelijk gaat niet door.

Dan sterft Pepijn, de vader van Gertrudis. Op aanraden van een bisschop van Utrecht sticht Itta nu een klooster, waar ze zelf en ook Gertrudis intreedt. Als Itta sterft wordt Gertrudis de eerste abdis.

Ze besteedt heel veel tijd aan het spinnen en weven. Dat doen de andere zusters ook. Ze maken prachtige kleren voor de priester, wanneer hij de heilige Mis opdraagt. Gertrudis werkt zelf heel hard en daardoor is ze voor de zusters een echt voorbeeld. Je zult denken, als die ’s avonds naar bed gaat, zal ze wel doodmoe zijn. Nou, dat was ze ook, maar toch ging Gertrudis niet elke avond meteen slapen. Heel vaak blijft het licht in haar cel nog heel lang aan. Ze is dan alleen om te bidden en te praten met Jezus, die nu haar Bruidegom geworden is.

Gertrudis zorgt nog ergens voor. Ze wil dat haar zusters goede zusters zijn. Daarom laat ze vooral uit Rome heilige of mooie boeken komen, waaruit de zusters kunnen lezen. Ook laat ze geleerde monniken komen, die de zusters leren, hoe ze mooi kunnen zingen in de kerk en ook hoe ze goed als bruid van Jezus kunnen leven.

Gertrudis zorgt nog ergens voor. Ze laat een huis bouwen voor mensen die op reis zijn. Die moeten toch ook ergens kunnen slapen. In die tijd zijn er nog geen hotels, en soms weinig herbergen. In die tijd gingen de mensen vaak op bedevaart. Dat deden ze te voet of met een paard. Voor die mensen zorgde Gertrudis ook.

Ze heeft zo hard gewerkt, dat ze maar 33 jaar oud geworden is. Ze is onder de heilige Mis gestorven.

We vieren het feest van de heilige Gertrudis op 12 februari.

Grote God, leer ons ook veel van Jezus te houden, en ook van U, want U bent onze Vader in de hemel. Dan leert U ons ook om goed te zijn voor andere mensen. Amen