10 februari: Heilige Scholastica

Heilige Maagd Scholastica

Deze heilige vrouw is een zusje van Benedictus. Volgens sommige mensen is ze zelfs zijn tweelingzus. In elk geval houdt ze veel van haar broer. Ze wil hem in alles nadoen. Wanneer Benedictus in de eenzaamheid gaat wonen, wil zij dat ook. Wanneer Benedictus voor zijn broeders in Subiaco kloosters sticht, komt er voor Scholastica onder aan de berg ook een klooster. Trekt Benedictus naar Monte Cassino, dan bouwt hij onder aan de berg voor Scholastica een armzalig kloostertje. Daar wordt ze de eerste abdis. Zo heeft Scholastica als eerste de regel van Benedictus voor vrouwen ingevoerd. Scholastica krijgt ook al gauw volgelingen. Ze is een echt voorbeeld voor de vrouwen. Ze bidden veel, maar ze vergeten de mensen niet. Met veel liefde zorgt Scholastica voor de zieken en de armen. Ook wanneer ze bidden, worden de mensen niet vergeten. Vaak bidt Scholastica voor de mensen die slecht leven. Ze doet ook veel boete, dat God die mensen zal helpen.

Er is één dag in het jaar, waar Scholastica zich heel erg op verheugt. Want op die dag komt haar broer naar haar toe. Dan bidden ze samen, en praten over God en over de mooie dingen van het leven.

Over de laatste ontmoeting van Scholastica en Benedictus kennen we een mooi verhaal. Luister maar. Scholastica voelt, dat ze haar broer deze dag voor de laatste keer zal zien. Het is een heerlijke dag geweest. Maar nu wordt het avond en Benedictus begint zich klaar te maken voor het vertrek. Scholastica smeekt hem, tot de volgende morgen te blijven. Benedictus zegt dan: “Een monnik kan toch onmogelijk de nacht buiten het klooster doorbrengen.” Benedictus wil dus zelf heel trouw zijn aan zijn regel. Dat is hij al eens eerder geweest. Het is namelijk verboden, dat vrouwen in de cellen van de monniken komen. Daarom heeft Benedictus het nooit toegestaan, dat zijn zus bij hem in het klooster kwam. Zo gaat Benedictus nu dus ook op weg naar zijn klooster. Tenminste, dat denkt hij. Op dat moment laat Scholastica haar hoofd op tafel vallen en begint heel erg te huilen. Heel stil vraagt ze aan O.L. Heer, ervoor te zorgen, dat Benedictus niet weg kan gaan. Het is de hele dag stralend weer geweest en er is ook nu geen wolkje aan de lucht. En wat denk je dat er gebeurt? Je gelooft het niet. Maar Scholastica is nog niet uitgebeden, of de lucht wordt pikdonker. Het begint heel hard te donderen en de regen valt met bakken uit de hemel. Daar kan Benedictus onmogelijk doorheen. Een beetje boos zegt Benedictus: “Moge God je vergeven, wat je hebt gedaan.” Maar zonder blikken of blozen antwoordt Scholastica: “Ik heb van jou wat verlangd, maar je hebt het geweigerd. Daarom heb ik het aan God gevraagd en die heeft het me gegeven.” Benedictus is heel verbaasd over de macht van het gebed van zijn zus. Nu blijft hij de hele nacht bij haar. Samen bidden ze psalmen en andere gebeden en praten veel over God.

Vroeg in de morgen nemen broer en zus afscheid van elkaar. Scholastica is bedroefd, omdat ze weet, dat ze haar broer hier op aarde nooit meer zal zien. En ze krijgt gelijk. Al na drie dagen ziet Benedictus de ziel van Scholastica als een duif de hemel binnenvliegen. Een paar dagen later komt men hem vertellen dat Scholastica gestorven is. Ze is naar de hemel gegaan, precies op het uur, dat Benedictus de duif de hemel zag binnenvliegen. Dat is gebeurd in het jaar 542. Je begrijpt nu wel, waarom Scholastica vaak wordt afgebeeld als abdis in een zwart kloosterkleed en met het boek van de regel in haar hand. Meestal is er op de afbeelding ook een duif te zien.

De mensen roepen Scholastica vaak aan om bescherming tegen onweer. Ook als ze regen nodig hebben, bidden de mensen tot Scholastica. Door het mooie verhaal kun je nu begrijpen, waarom dat zo is.

Het feest van Scholastica vieren we op 10 februari.

God, onze Vader, we mogen van Scholastica leren, dat we door te bidden veel van U kunnen krijgen. Laat ons ook vertrouwen, dat U altijd naar ons luistert, en ons alles geeft wat goed voor ons is. Help ook alle zusters, die leven zoals Scholastica.