11 augustus: Heilige Clara, maagd

De heilige Clara

We hebben al veel heiligen leren kennen. Een van die heiligen, van wie we elk jaar op een bijzondere manier het feest vieren, is de heilige Franciscus van Assisi. Deze Franciscus is heel belangrijk geweest voor een meisje uit dezelfde stad. Dat zou je op het eerste gezicht niet verwachten. Wanneer er namelijk een burgeroorlog uitbreekt in de stad, horen Frans en het meisje tot de verschillende partijen. Het meisje is van heel voorname familie. Haar vader is een graaf. Wanneer ze geboren wordt, krijgt ze de naam Clara. Haar moeder is een heel vrome vrouw. Ze leert Clara om veel van Jezus te houden. Zo klein als Clara is, bidt ze dan ook elke dag haar gebeden en soms doet ze zelfs al boete.

Dan komt de dag waarop Franciscus zich bekeert. Je kunt dat nog eens nalezen. Hij gaat nu preken. Overal komen de mensen naar hem luisteren. Clara gaat ook eens kijken naar die jongeman, waar zoveel over wordt gepraat. Meteen begrijpt ze, dat ze net zo wil gaan leven als Franciscus. Haar moeder zou het nog wel goed vinden, maar haar vader wil er niets van weten. Die hoeft geen armoedzaaier van een dochter. Ze zal een schitterend huwelijk sluiten en een rijk leven leiden.

Clara gaat op een dag stilletjes naar Franciscus toe. Wanneer ze gepraat hebben, weet Clara zeker, dat ze net als hij wil leven. Franciscus laat haar zien, waar ze tussen moet kiezen. Je kunt kiezen voor een rijk, maar voorbijgaand leven. Of je kunt kiezen voor een arm, maar gelukkig leven met Jezus. Clara kiest. Ze zal op Palmzondag uit het paleis van haar ouders weggaan en als arme bedelares gaan leven. Haar ouders willen er echter niets van horen. Zal Clara nu haar plannen opgeven? Nee hoor. Ze gaat in de nacht stil weg uit het huis, zonder dat iemand er iets van merkt. Voordat iemand het in de gaten heeft, is ze al bij Franciscus. Die knipt haar zelf de haren af. Dan trekt Clara een eenvoudige jute jurk aan, bindt een touw om haar middel en krijgt een sluier. Nu is ze de arme zuster Clara. De volgende morgen is er natuurlijk wat gaande in het paleis van de graaf. Hij gaat naar het klooster waar Clara is, en wil haar met geweld mee naar huis nemen. Clara is echter naar de kapel gevlucht. Wanneer de graaf haar ziet, met haar afgeknipte haren en haar boetekleed, gaat hij ontroerd naar huis. Clara mag blijven. De graaf zal echter nog een keer proberen zijn dochter naar huis te halen. Want haar jongere zusje, Agnes, gaat ook naar het klooster van Clara. Ook nu doet de vader vergeefse moeite. Clara en Agnes blijven. Later zal nog een ander zusje ook naar het klooster gaan, en als de graaf dood is, gaat zelfs de moeder naar dat klooster. De zusters leven heel arm. Ze moeten helemaal zelf voor hun eten en levensonderhoud zorgen. Wanneer de paus hun een rijk klooster wil geven, moet hij aan Clara beloven, dat de zusters nooit zulke rijke geschenken mogen aannemen.

Natuurlijk komt Franciscus vaak naar de zusters toe. Hij geeft Clara goede raad, hij schrijft ook een regel voor de zusters. De paus keurt die regel goed, en Clara wordt de eerste overste. Nog tijdens het leven van Clara zijn er meerdere van deze kloosters gekomen van zusters die zich clarissen noemen. Clara leeft heel arm. Ze vast soms zo erg, dat Franciscus haar moet verplichten, minstens eenmaal per dag iets te eten. Dan wordt ze ook nog ziek en heeft erg veel pijn. Dat zal ze zevenentwintig jaar moeten volhouden. Weet je wat Clara zegt? “Sinds ik Franciscus ken, heeft geen pijn of verdriet me meer kunnen ontmoedigen.” Ze bedoelt natuurlijk: sinds ik Jezus als mijn beste vriend heb leren kennen, kan ik overal tegen. Het enige wat telt, is de vriendschap met Jezus.

Op 11 augustus van het jaar 1253 is Clara naar haar grote Vriend gegaan. Heel veel jaren later heeft men haar lichaam opgegraven. Het was nog helemaal gaaf. Wanneer je nu naar Assisi gaat, naar de Clarakerk, dan kun je haar nog zien liggen. Ze rust nu vlak bij het paleis waar ze als jong meisje, midden in de nacht, uit is gevlucht. Ze rust nu in een veel mooier paleis, in het huis van God.

We vieren het feest van Clara op 11 augustus.

God, Vader, U hebt heel veel van de heilige Clara gehouden. U houdt ook heel veel van ons. Leer ons ook veel van U te houden. Roep ook vandaag meisjes om zich helemaal aan Jezus te geven. Dan kunnen ze goed voor ons bidden, dat we eens voor altijd bij U mogen zijn. Amen.