1 januari: Heilige Maria, Moeder van de Kerk

Heilige Maria, Moeder van de Kerk

Kort voordat Jezus is gestorven, heeft Hij Zijn moeder aan Johannes gegeven. Maria is nu de moeder van alle gelovigen. Ze is de moeder van de hele Kerk. Als je aan een moeder denkt, dan denk je aan iemand die zorgt. Moeder is er altijd als je haar nodig hebt. Wanneer er op school iets ergs gebeurd is, dan loop Je meteen naar moeder om het haar te vertellen. Als moeder een paar dagen weg is, dan is het vreemd in huis. Moeder hoort bij het huis. Precies zo is Maria moeder van Jezus geweest. Ze heeft voor Hem gezorgd. Ze was er altijd als Jezus haar nodig had. We zagen haar op de laatste en moeilijkste weg in het leven van Jezus, de weg naar de kruisdood.

Zo is Maria ook moeder geweest voor de apostelen. Denk je maar eens in, hoe de apostelen zich voelden. Jezus was dood. Al hun plannen waren weg. Ze wisten geen kant meer uit. En ze waren ook bang. Zouden de Joodse leiders hen ook gevangen nemen? De groep van leerlingen van Jezus was een armzalig groepje mensen geworden. Maar dan is Maria er ook nog. Wanneer de apostelen niet weten wat ze moeten doen, is Maria op haar post. Ze blijft bij hen, ze leert hun, dat ze moeten bidden. Dat kun je lezen in de Handelingen van de Apostelen. Dat is een boek uit het Nieuwe Testament. We zien daar, hoe de apostelen wachten op hulp. Jezus heeft hun een Helper beloofd. Ze bidden veel om deze Helper. En dan staat er: ze deden dit samen met Maria, de moeder van Jezus. Maria houdt de groep van leerlingen bij elkaar. Ze is als een moeder die het middel- punt vormt van het gezin. Ze bidt met de apostelen, zoals alleen maar een moeder dat kan. En dan gebeurt het wonder. Het is Pinksteren. De heilige Geest komt in de gedaante van vurige tongen neer over de apostelen. Weg is de angst, weg de twijfel. De apostelen weten wat ze moeten doen. Ze zullen het werk van Jezus zelf gaan doen. Ze gooien de deuren open en gaan de straat op. Heel veel mensen hebben het geluid van een sterke wind gehoord. Ze zijn op het geluid afgekomen. Nu begint Petrus tegen hun te spreken. Kijk toch eens die Petrus! Je kent hem niet meer terug. Nog een paar dagen geleden was hij zo bang. Nu spreekt hij zonder een spoort je van angst. Hij vertelt over Jezus, die aan het kruis is geslagen. Hij vertelt dat deze Jezus leeft. De mensen kunnen hun oren niet geloven. Ergens achteraf staat Maria. Ze lacht wat voor zichzelf. Haar kinderen zijn groot geworden. Petrus en de andere apostelen weten wat ze moeten doen. Ze heeft niet voor niets met hen. gebeden. Maria trekt zich stil terug. Ze zal er altijd zijn als een van haar kinderen haar nodig heeft. Maar ze zal dat in stilte doen. Haar kinderen zullen vertellen over Jezus. Natuurlijk had Maria ook de straat op kunnen gaan. Ze had best wel wat te vertellen. Maar ze weet dat Jezus daarvoor Zijn vrienden heeft uitgekozen. Maria moet hun moeder zijn. Zij moet thuis zijn, als haar kinderen haar nodig hebben.

Je hebt het misschien al begrepen. Maria gaat nog steeds niet de straat op. Maar ze is er wel. Ook bij jou. Als je haar om raad vraagt, dan hoort ze ook jou. Als je bedroefd bent, wil ze ook jou troosten. Wanneer je blij bent, dan is Maria ook blij. Maar je moet Maria wel gaan zoeken. Ze loopt niet over de straat. Ze trekt je niet aan je jasje. Je kunt ook langs haar doorlopen. Je hoeft haar niet te zien. Ze wacht op je. Ze laat jou de kans om haar op te zoeken. Of heb jij geen goede moeder nodig? Hoef jij geen moeder die voor jou zorgt in de hemel? Natuurlijk wel. Daarom mag je ook blij en dankbaar zijn, dat Jezus ook jou moeder Maria heeft gegeven. Denk er elke dag even aan. Je kent toch wel het ,Wees Gegroet’? Je kunt dat vaker bidden. En je mag ook alles tegen Maria zeggen. Je hoeft dat niet met heel voorname woorden te doen. Moeder Maria verstaat ook heel gewone woorden. Probeer het maar eens.

Moeder Maria, wij vinden het fijn dat u onze moeder bent. Wij willen vaak aan u denken. Help ons elke dag. Laat ons goede vrienden van Jezus zijn. Leer ons elke dag beter begrijpen, wat Jezus van ons vraagt. Help ons, elke dag te doen wat Jezus en u blij maakt. Wilt u ons ook beschermen tegen gevaren. Laat er geen oorlog meer zijn in de wereld. Help, dat alle mensen gelukkig kunnen zijn. Amen.