Preekje op vrijdag 19-06-2020, hoogfeest van het heilig Hart van Jezus

Preekje op vrijdag 19-06-2020, hoogfeest van het heilig Hart van Jezus

Broeders en zusters, mensen hier aanwezig en de mensen thuis, allemaal van harte welkom. Vandaag vieren wij het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus.

Er zijn in de loop der tijden allerlei prachtige afbeeldingen gemaakt van het goddelijke Hart. Sommige zijn heel mooi; anderen zijn een beetje kitscherig. Het is maar net waar je van houdt.

Maar bij veel afbeeldingen brandt bovenop het Hart van Jezus een vuur en die vlammen zijn een prachtige illustratie van Jezus’ brandende liefde voor ons. De vlammen illustreren hoe intens en allesverslindend de liefde van de Heer voor ieder van ons is. Misschien zijn zij wel een van de sterkste redenen voor de blijvende populariteit van deze toewijding.

De tweede lezing van vandaag uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes probeert in woorden dezelfde waarheid vast te leggen, die de beelden in vlammen weergeven: “En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen.”

De Zoon van God kwam als mens naar de aarde. Hij hield van ons met zijn eigen menselijke Hart, en Hij wil, dat onze harten van diezelfde liefde branden. Hij wil, dat deze liefde – onze liefde voor Hem en zijn liefde voor ons – volmaakt wordt, zo lezen wij in vers 12.

Hoe kan dat gebeuren!? Johannes maakt ook dat in vers 13 duidelijk: Jezus Christus heeft ons deel gegeven aan zijn Geest. Door de liefde, die de heilige Geest in ons uitstort, kunnen wij stapje voor stapje leren om mensen lief te hebben zoals Jezus Christus van ons houdt, en zoals Hij van ons houdt (Rom. 5, 5).

Dit gebeurt inderdaad stapje voor stapje. Als wij onze relatie met Jezus Christus versterken, wordt ons leven beetje bij beetje verheven tot een leven van die volmaakte liefde, die God van ons vraagt.

Dit betekent bijvoorbeeld, dat als wij in de verleiding komen om kritisch op iemand te zijn, dat wij in plaats daarvan ervoor kiezen om meelevend te zijn. Dat is dan een teken dat Jezus’ liefde in ons brandt. Als wij iemand helpen, ook al zijn wij moe of geïrriteerd, dan is dat een teken dat Jezus’ liefde in ons leeft.

Ik hoop, dat wij vandaag nog even wat extra tijd vinden om op te kijken naar Jezus’ heilig Hart. Zijn liefde voor ons is niet een eindpunt. Hij wil, dat wij het vuur van zijn liefde doorgeven, delen met iedereen, die Hij ons laat tegengekomen.