Preekje op 25-05-2020, maandag na de 7e zondag van Pasen

Preekje op 25-05-2020, maandag na de 7e zondag van Pasen

Als we weleens reclameboodschappen hebben gezien van bijvoorbeeld Tel Sell, dan weten we, dat hun medewerkers de te verkopen producten met fantastische verhalen en beelden weten aan te prijzen. We kunnen er bijna niet aan weerstaan. We zouden ons bijna dom voelen als we dat product niet zouden kopen. Maar juist als we toch willen overschakelen naar een andere zender, klinkt het: “Maar wacht, er is meer!” En dan blijkt, dat we nog allerlei gratis hulpstukken erbij krijgen. Onweerstaanbaar, bijna!

Vandaag horen wij in de eerste lezing over de leerlingen in Éfeze. Zij houden zich aan de boodschap van Johannes de Doper, zijn oproep tot bekering. Ze waren gedoopt, op de manier van Johannes de Doper en leefden overeenkomstig wat zij geleerd hadden over het zich onthouden van alles wat zondig is.

“Maar wacht, er is meer!” Deze vertrouwde lijn van talloze tv-commercials lijkt ook wel te zitten in de eerste lezing van vandaag.

God had inderdaad nog meer voor de leerlingen van Éfeze. Paulus kwam in hun stad en vertelde hen over Jezus Christus, Degene die na Johannes zou komen. Over Hem had Johannes zelf verteld: “Na mij komt Hij, die sterker is dan ik”.

De leerlingen accepteerden de boodschap van Paulus en lieten zich dopen in de Naam van de drie-ene God. Dat was ook voor de Kerk geweldig goed nieuws: weer zo veel nieuwe leden!

Maar weer klonk het “Maar wacht, er is nog meer!” Toen Paulus na de doop met hen bad en hen de handen oplegde, kwam ook nog eens de heilige Geest over hen. Dat is nog eens een ‘hulpstuk’ en ook helemaal gratis.

Paulus zag hoe de heilige Geest onder hen werkzaam was en onderrichtte hen drie maanden lang in hun synagoge en onderwees hen in de leer van het Koninkrijk van God.

Later brak er onder bepaalde joden toch een opstand uit, maar Paulus gaf het niet op. Hij verhuisde naar een ander adres in de stad en bleef de leerlingen nog twee jaar lang onderwijzen.

Hun eenvoudige jawoord tegen wat zij hadden gehoord van Johannes de Doper en van Paulus bracht hen tot bekering en het bracht hen zoveel meer dan dat: zij kregen een levenslange relatie met de heilige Geest!

Bij God is er altijd meer. Het begint met ja zeggen tegen Hem. Ja zeggen tegen wat God voor ons vandaag in petto heeft. Als er iets gebeurt – wat dan ook – wat ons hart in beweging brengt, zeggen wij er dan ja tegen, want iedere beweging kan ons dichter bij God brengen. Aanvaarden wij het als een geschenk, ook al zien wij niet waar dit geschenk toe zal leiden.

De leerlingen van Efeze hadden ook geen idee van wat hen allemaal te wachten stond toen zij uit Paulus’ hand de doop in de Naam van de drie-ene God aanvaardden. Zij zeiden alleen ja, en God deed de rest.

Zeggen wij ja, ook tegen kleine dingen, als bijvoorbeeld onze gebedstijd onder druk komt te staan of iemand zegt wat onaardige woorden tegen ons. Zeg ja tegen iemand, die ons wil spreken, ook al kennen wij die persoon niet, of bellen of schrijven wij aan iemand met wie wij het contact hebben verloren. Zeggen wij ja tegen de ingeving om met een medemens in nood te gaan bidden.

Zeggen wij ja tegen de Heer, en we zullen altijd nieuwe genaden vinden!