Preekje op 24-06-2020, hoogfeest van de Geboorte van Johannes de Doper

Preekje op 24-06-2020, hoogfeest van de Geboorte van Johannes de Doper

In de eerste lezing van dit hoogfeest horen wij hoe God de profeet Jesaja al bij zijn geboorte had geroepen, al vanaf zijn geboorte had voorbestemd, om een profeet te worden, een heel bijzondere dienaar van God.

De Kerk heeft deze lezing altijd al gezien als een van de vier liederen over de dienaar van God. Jesaja wordt gezien als een verre voorbode van Jezus Christus, de Dienaar-Koning die ons kwam redden.

Waarom dan wordt deze passage gebruikt bij gelegenheid van het hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper!? Waarschijnlijk omdat Johannes ook een heel bijzondere dienaar van de Heer was door wie God zijn heerlijkheid heeft getoond.

Het evangelie van Lucas maakt ons duidelijk dat God ook Johannes vanaf zijn geboorte had geroepen, hem een speciale naam had gegeven en een bijzondere zending. De krachtige oproep tot bekering die Johannes uitsprak moet op de mensen zijn overgekomen als een “snedig zwaard” of als een “geslepen pijl”, die zijn doel treft. Johannes was de dienaar, die voor de Heer de weg voorbereidde om Israël tot God te laten terugkeren, zodat een land op haar beurt een licht voor andere naties zou kunnen worden.

Maar deze woorden gelden niet alleen voor Johannes de Doper en voor Jezus Christus, zij zijn ook op ons van toepassing. God heeft ook ons geschapen en ons geroepen vanaf onze geboorte. Hij kent ons bij onze naam – wat betekent, dat Hij ons heel goed kent – en Hij heeft ieder van ons een missie, een zending gegeven, die alleen ieder van ons zelf kan vervullen.

Die missie is dat wij net als Jesaja en Johannes de Doper een bode van de Heer moeten zijn. God wil dat wij mensen helpen zich voor te bereiden op de komst van de Heiland in hun leven, en dat kunnen wij doen door met die mensen te delen wat God voor ons persoonlijk heeft gedaan.

De woorden, die Johannes sprak, zijn geïnspireerd door de heilige Geest. Geloven wij, dat de Geest ook ons kan inspireren, woorden kan ingeven waarmee wij de harten van andere mensen kunnen raken.

Misschien zijn er in onze familie- of kennissenkring mensen, die de Kerk de rug hebben toegekeerd, of er zijn mensen bij ons in de straat, die nog nooit in God hebben geloofd. Dan kunnen wij vertellen hoeveel kracht en troost wijzelf in het geloof vinden, met name in de heilige Mis. Als zij zien hoe Gods genade in ons werkt worden zij misschien ook door God geraakt.

Wij weten niet hoe onze woorden door hen ontvangen zullen worden. Maar dat wist Johannes de Doper ook niet. Hij wilde alleen maar doen wat de Heer van hem vroeg – en God zorgde voor de rest.