Preekje op 24-04-2020, vrijdag na de 2e zondag van Pasen

Preekje op 24-04-2020, vrijdag na de 2e zondag van Pasen

In het jaar 2011 kondigden Italiaanse wetenschappers een nieuwe bevinding aan inzake de lijkwade van Turijn. Volgens vele mensen is het het kleed waarin Jezus Christus is gewikkeld tijdens zijn begrafenis. De wetenschappers verklaarden, dat het beeld op de lijkwade, die op een gekruisigde mens lijkt, niet werd geschilderd. Maar hoe is het dan daar gekomen? Ze probeerden met behulp van lasers een soortgelijk effect te krijgen op een ander stuk doek. Maar ze slaagden er slechts gedeeltelijk in. Zij meenden dat er minstens 34.000 miljard watt aan energie nodig zou zijn om dergelijke afbeelding te kunnen maken.

Dat zou alleen maar kunnen als de man op de lijkwade echt uit de dood is opgewekt, want de kracht van God is oneindig veel groter dan alles wat ooit door een mens is gemaakt!

De wetgeleerde Gamaliël, die in de eerste lezing van vandaag wordt genoemd, heeft waarschijnlijk iets van deze kracht aangevoeld toen hij de prediking van de apostelen hoorde. Want waarom sloot hij zich niet gewoon aan bij de rest van het Sanhedrin, dat de apostelen wilde veroordelen? Hij probeerde duidelijk objectief te zijn: als deze mannen de waarheid spreken, zou het geen zin hebben om te proberen hen tegen te houden. Inderdaad, deze kleine groep leerlingen kon niet zoveel invloed uitoefenen zonder krachtige hulp van boven.

Zowel het verhaal van de lijkwade als de redenering van Gamaliël maken ons duidelijk, dat het christendom meer is dan alleen maar een verzameling van wat mooie ideeën. Het is – zoals de apostel Paulus het zegt in zijn brief aan de christenen van Rome – “een goddelijke kracht tot heil van ieder die erin gelooft, allereerst de Jood, maar ook de heiden” (Rom. 1,16). Er zit een dynamische kracht in deze boodschap van verlossing. En die kracht reikt tot in de harten en de levens van mensen en kan hen van binnenuit veranderen. Dat kan ook ons overkomen en ook de mensen, die nog niet in Jezus Christus geloven.

Laten wij dus in dit opzicht niet al te bescheiden over onszelf denken, of over God. Het zijn niet alleen super-heilige mensen, die op effectieve manier getuige van Jezus Christus kunnen zijn. Al zien wij vandaag maar één mogelijkheid om met iemand iets van ons geloof te delen, dan zullen wij een verschil maken. Het gaat toch niet om ons. Het gaat om Jezus Christus en zijn goddelijke kracht. Als wij van ons geloof getuigen, dan is Hij erbij. De heilige Geest is er, in onze woorden en in onze daden. Hij voegt zijn genade toe aan ons getuigenis.