Preekje op 23-06-2020, dinsdag in de 12e week door het jaar 2

Preekje op 23-06-2020, dinsdag in de 12e week door het jaar 2

Onze Heer Jezus Christus zegt in het evangelie van vandaag, dat wij moeten binnengaan door de nauwe poort.

De meesten van ons zullen het weleens hebben ervaren, iets van een nauwe doorgang. Twee fietsers, die elkaar tegenkomen op een smal pad achter de huizen. Of je komt beladen met boodschappentassen in een smalle gang waar je nauwelijks door kunt. Hier en daar wat stoten en trekken en draaien, misschien zelfs wat dingen even neerleggen, en dan lukt het uiteindelijk toch wel.

Misschien is dat wel een beetje te vergelijken met wat Jezus Christus bedoelt met je een weg banen door de smalle poort. De weg naar het eeuwige leven is smal, zo smal, dat je hier en daar wat zware en onhandige tassen moet loslaten om er doorheen te kunnen komen.

Er is niet genoeg ruimte om door die smalle poort te gaan met de bagage van allerlei ondeugden. De weg naar het eeuwige leven vraagt, dat wij die achter ons laten, en dat wij ons daar echt voor inspannen.

En eigenlijk is dat net zo belangrijk voor een gelukkig leven op aarde. Wijzelf en ook andere mensen lijden onder onze ondeugden. Ofschoon het soms moeilijk is om ze los te laten – soms gaat het om diep ingewortelde gewoontes – toch hoeven wij er niet voor altijd aan vast te zitten. God heeft ons een plaats gegeven om alle bagage af te leggen: het Sacrament van Boete en Verzoening. Daar kunnen wij ons ontdoen van alle lasten.

Maar het is ook niet alleen een kwestie van zelfredzaamheid. De heilige Geest zal ons helpen. De hemelse Vader heeft zijn heilige Geest uitgestort om ons in alles te begeleiden.

En één van de manieren waarop Hij dit doet is ons aan te spreken in ons geweten. De heilige Geest helpt ons om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden en geeft ons de kracht om voor het goede te kiezen. Want soms is het goede moeilijker dan het kwade.

Luisteren wij naar zijn inspiratie, zijn influisteringen, zijn goede ideeën, die Hij in ons laat opkomen. En wij hoeven ze niet alleen te verwachten tijdens onze gebedstijden, maar op elk willekeurig moment van de dag kan Hij tot ons spreken als Hij ziet, dat wij door de smalle poort willen binnenkomen.

God wijst niet alleen op de smalle poort; Hij leidt ons ernaar toe en dan erdoorheen. Omdat Hij heilig is, maakte Hij de poort smal. Wij allemaal willen uiteindelijk leven in een wereld zonder kwaad. Bekeren wij ons dan nu en laten wij zelf het kwade achter ons. “Bekeer de wereld … en begin met jezelf!”