Preekje op 22-06-2020, maandag in de 12e week door het jaar 2

Preekje op 22-06-2020, maandag in de 12e week door het jaar 2

Wij horen Jezus Christus vandaag in het evangelie aan zijn leerlingen vragen waarom zij kijken naar de splinter in het oog van hun broeder, terwijl zij niet in de gaten hebben, dat er in hun eigen oog een balk zit!?

Dit beeld lijkt nogal overdreven. Dat iemand rondloopt met een splinter in zijn oog is al niet te begrijpen, maar door het leven gaan met een complete balk in je ogen, nee, dat gaat echt niet.

Maar Jezus Christus gebruikt vaak dergelijke sterke beelden om de aandacht van zijn toehoorders te trekken. Waarom maakt Hij zo’n opvallend contrast tussen het kleine en grote?

Omdat Hij het heel belangrijk vindt, dat wij op de goede manier naar elkaar kijken. Als wij vaak bezig zijn met het bekritiseren van mensen om ons heen, kan dit ons blind maken voor onze eigen fouten.

En het is duidelijk, dat Jezus Christus dit soort geestelijke blindheid als een zeer ernstig probleem beschouwt. In feite zegt Hij, dat Hij naar de aarde is gekomen om de niet-ziende mensen te helpen om voortaan wel te kunnen zien (Joh. 9, 39).

Denken wij aan de Farizeeën, die Jezus Christus berispt later in het evangelie van Matteüs. Hij noemt hen blinde leiders, die de mug uitziften en de kameel doorslikken (Mat, 23, 24). Zij bieden hulp aan het gelovige volk, maar in feite brengen zij de mensen niet dichter bij God en ook niet dichter bij elkaar.

Jezus Christus wil onze aandacht richten op het hart van de wet. Hij wil dat wij zien, dat zijn goddelijke Hart vol is van liefde voor God en de naaste. En als er daartoe een ‘houten balk’ in de weg zit, dan moeten wij daar van af zien te komen.

Hij wil ons niet veroordelen wegens onze zonden, Hij wil ons niet beschamen. Hij wil gewoon, dat wij er vrij van zijn, zodat wij beter van Hem kunnen houden en onze naasten kunnen zien, zoals Hij hen ziet.

Laten wij eerlijk zijn: zonde verduistert onze visie, vooral de manier waarop wij naar andere mensen kijken. Wij kunnen achterdochtig zijn met betrekking tot hun motieven en dat kan ertoe leiden, dat wij mensen in een negatieve categorieën plaatsen.

Nemen wij daarom vandaag even de tijd en vragen wij de heilige Geest ons te helpen om de balk in onze eigen ogen te zien, de zonde die onze blik op andere mensen vertroebelt.

Vragen wij de Heer ons te vergeven. Moge Jezus ons helpen andere mensen te zien zoals Hij ze ziet.