Preekje op 17-06-2020, woensdag in de 11e week door het jaar 2

Preekje op 17-06-2020, woensdag in de 11e week door het jaar 2

Van Esau en Jakob in het Oude Testament tot en met de verloren zoon in het Nieuwe Testament komen wij verhalen tegen over erfenissen. In de eerste lezing van vandaag uit de tweede Boek der Koningen is sprake van een geestelijke erfenis. Het gaat niet over geld of land, maar de nieuwbakken profeet Elisa vroeg aan de profeet Elia, die ten hemel zou worden opgenomen, om een dubbel deel van diens Geest. En op het einde van de lezing zien wij, dat Elisa inderdaad die kracht krijgt.

Het lijkt eenvoudig, nietwaar? Hij hoefde maar de mantel van de profeet op te pakken en de wonderen zouden overvloedig plaatsvinden. Maar dat is toch niet helemaal wat er precies is gebeurd. Elisa was in staat om alles te doen wat hij deed, omdat hij vele maanden en zelfs jaren had doorgebracht met zijn mentor, Elia. Hij zag de man Gods in actie; hij hoorde hem preken; hij bad en vastte met hem; hij doorstond dezelfde vervolgingen.

Toen hij uiteindelijk het werk van Elia overnam, was dat niet, omdat hij Elia’s speciale mantel had, alsof het een soort tovermiddel was, nee, Elisa had het hart van Elia overgenomen.

Op dezelfde manier, broeders en zusters, mogen wij delen in de erfenis van Jezus Christus. De heilige Geest, die in Hem leefde, leeft ook in ons. Maar zoals Elisa leerde om als Elia te zijn door elke dag met hem door het leven te gaan, zo moeten ook wij wandelen met de Heer en ons hart gelijkvormig maken aan het zijne. Dat is wat kracht geeft aan ons leven!

Gaan wij geregeld naar de heilige Mis? Bidden wij met en voor familie en vrienden? Lezen en overdenken wij de heilige Schrift? Getuigen wij hier en daar van onze liefde voor de Heer? Elke seconde, die wij met Hem doorbrengen, telt mee! Hoe meer wij met Hem optrekken, hoe meer Hij met ons optrekt, dat is nogal logisch. Zoals Elisa een dubbel deel van de Geest kreeg, zo neemt de Heer ook alle kleine dingen van het leven van ons aan en vermenigvuldigt ze, zoals Hij de vijf broden en de twee vissen vermenigvuldigde.

Wij hebben waarschijnlijk geen fysieke mantel ontvangen, zoals Elisa, maar wel een geestelijke. In het doopsel zijn wij bekleed met de mantel van Gods liefde, van Gods eeuwige leven. Gaan wij ook vandaag weer met Hem door het leven. Nemen wij Hem overal mee naar toe. Dan zullen wij ervaren hoe Hij ook overal zijn genade over ons en over de mensen om ons heen uitstort.