Preekje op 16-06-2020, dinsdag in de 11e week door het jaar 2

Preekje op 16-06-2020, dinsdag in de 11e week door het jaar 2

Wij horen Jezus Christus op het einde van het evangelie van vandaag zeggen, dat wij volmaakt moeten zijn, zoals de Vader in de hemel volmaakt is.

In het woordenboek staat als uitleg bij het woordje ‘volmaakt’ dat het betekent ‘zonder gebrek’ en ‘volkomen’.

Wij zouden nu min of meer verbaasd of zelfs verbijsterd aan de Heer kunnen vragen of Hij echt wil, dat wij nu al volmaakt zijn!? Wij hebben vaak genoeg moeite om ons leven überhaupt op de rails te houden en dan begint Hij over volmaaktheid!? Dat is onmogelijk!

Één van de redenen, dat volmaaktheid zo onbereikbaar kan lijken is dat het klinkt als een of-of-voorstel: je bent ofwel volmaakt of je bent het niet. Maar volgens Bijbelgeleerden heeft het Griekse woordje dat bij ons wordt vertaald met ‘volmaakt’ meer een dynamische betekenis. Volmaaktheid heeft betrekking op een groeiproces waarbij het er uiteindelijk om gaat helemaal goed te zijn.

Als wij het ons zo voorstellen, kunnen wij begrijpen, dat Jezus Christus zegt, dat wij niet moet stoppen met werken aan onszelf totdat wij die persoon zijn geworden, die God voor ogen heeft. Bij ieder van ons apart heeft God een bepaald beeld voor ogen. Wel, dat beeld moeten wij zien de bereiken. Met minder moeten wij geen genoegen nemen.

Het is als met een tiener, die begint in de eerste klas van de middelbare school en uiteindelijk zijn diploma haalt op het einde van de zesde klas. Zo is het ook met ons, die de volmaaktheid nastreven: op een dag zullen wij ons doel bereikt hebben!

Hoe kunnen wij dan stap voor stap uitgroeien tot de volmaaktheid, die God van ons vraagt?

Wij hoeven daartoe niet allerlei zelfverbetering programma’s te volgen. Die zullen niet het resultaat geven, dat God hoopt. Daden van zelfverloochening zijn natuurlijk heel goed, maar het is niet zo, dat hoe meer wij van dat soort daden verrichten, hoe dichter wij bij ons doel zullen komen.

Nee, bij de persoon die God voor ieder van ons voor ogen heeft, horen bepaalde talenten. Die heeft God ons gegeven. Belangrijk is dat wij die talenten ontwikkelen tot meerdere eer en glorie van God en tot welzijn van de mensen om ons heen.

Wij allemaal hebben wel een of meerdere van die wegversperringen op onze levensweg, bijvoorbeeld houdingen van onszelf, die een blokkade zijn bij het bereiken van ons levensdoel. Als wij ons met de hulp van Gods genade daarop concentreren gaan wij goed vooruit.

Dat kan gaan om een aanhoudende boosheid, een of andere ongezonde leefgewoonte of een kromme manier van denken over het leven.

Vragen wij Jezus Christus vandaag om hulp bij het toegroeien naar de volmaaktheid, die Hij van ons persoonlijk vraagt. Geven wij Hem de gelegenheid het licht van zijn liefde op ons hart te laten schijnen, zodat wij kunnen zien wie wij al zijn, wie wij nog niet zijn en waarheen wij op weg zijn. Met zijn genade kunnen wij onze doel bereiken.