Preekje op 09-06-2020, dinsdag in de 10 week door het jaar 2

Preekje op 09-06-2020, dinsdag in de 10 week door het jaar 2

Misschien hebben sommigen van ons weleens gehoord van de pokerterm ‘all in’. Het gaat erom dat we dan in een keer al onze fiches inzetten. En dan hebben we natuurlijk kans om alles te winnen – of om absoluut alles te verliezen.

De eerste lezing van vandaag heeft een soortgelijk ‘all-in-gevoel’. Maar de inzet is hier veel hoger dan bij een pokerspel. In dit geval zetten mensen in op heel hun leven.

Tot nu toe heeft God de profeet Elia verborgen gehouden en heeft Hem beschermd tegen de doodsbedreigingen van koning Izebel, maar nu zegt God, dat Elia naar een weduwe moet gaan, die in Izebels thuisland Sarefat woont.

Elia weet dat deze reis heel gevaarlijk kan zijn, maar hij gaat toch op weg. Hij gaat dus ‘all-in’. Hij zet zijn leven op het spel door zijn veilige schuilplaats te verlaten en reist door het door droogte geteisterde land om de weduwe te vinden.

God is uiteraard blij met het grote geloof van Elia en beloont hem ervoor. Elia ontdekt, dat ook de weduwe bereid is om ‘all-in’ te gaan met de Heer, ook al leeft zij als heiden niet in verbondenheid met de God van Israël. Zij brengt haar leven en dat van haar zoon in gevaar door hun laatste broodje aan de profeet te geven en erop te vertrouwen dat God zal doen wat Hij heeft beloofd bij monde van deze ronddolende profeet.

En wij? Zijn er momenten in ons leven geweest waarop wij besloten om ‘all-in’ te gaan met de Heer? Misschien door die ene roeping te verkiezen boven de andere of door de moed te vinden om eindelijk een bepaalde zonde te belijden? God zal dat zeker beloond hebben.

Maar het is niet alleen bij grote gebeurtenissen, dat wij een dergelijke stap kunnen zetten. God biedt ons elke dag opnieuw talloze mogelijkheden om ertoe te besluiten ‘all-in’ bij de Heer en zijn evangelie te blijven. Als er bijvoorbeeld in een bepaald gezelschap geroddeld wordt of mensen vragen waarom wij naar de kerk gaan. Of ons geweten stelt ons de vraag of wij iets voor die arme zwerver doen. Elke beslissing, die wij nemen, is een kans om te bevestigen, dat wij helemaal aan de Heer willen toebehoren.

Vragen wij de Heer, dat wij iedere keer weer mogen kiezen voor Hem en zijn Blijde Boodschap tot meerdere eer en glorie van God, tot welzijn van onszelf en van alle mensen, die ons gegeven zijn.