Preekje op 08-05-2020, vrijdag na de 4e zondag van Pasen

Preekje op 08-05-2020, vrijdag na de 4e zondag van Pasen

Jezus Christus zegt in het evangelie van vandaag: “Laat uw hart niet verontrust worden”.

In deze coronatijd, die voor veel mensen niet alleen medische en sociale problemen met zich meebrengt, maar ook heel zware economische, kunnen zij zich heel ongerust voelen. Niet allen voelen zich al veilig; ze kunnen hun baan verliezen en dat kan allemaal spanningen geven.

Maar te midden van dat alles roept Jezus ons op om ons vertrouwen op Hem te stellen en om ons niet te laten overschaduwen door het kwaad van deze pandemie. Wij kunnen in Hem vrede en vreugde vinden.

In deze evangeliepassage maakt Jezus Christus ons duidelijk, dat Hij in zijn Hemelhuis veel woonplaatsen heeft.

Het zou kunnen, dat wij dat niet al te letterlijk moeten opvatten alsof iedereen een nieuwe villa zal krijgen, zodra wij de hemel binnengaan. Hij wil ons vertellen, dat waar wij ons ook in de hemel bevinden, wij zullen met elkaar bij Hem een plaats krijgen.

Het zal voor ons zijn als een thuis, een plek waar wij ons veilig en gelukkig voelen, in vrede zullen zijn.

Net zoals een kind zich goed voelt in het huis van zijn vader en moeder, kunnen wij er zeker van zijn, dat onze hemelse Vader voor ons een plekje heeft gereserveerd. Meer nog, wij mogen er nu al zeker van zijn, dat zijn vaderlijke blik op onze rust.

Inderdaad, wij hoeven niet te wachten op het moment, dat wij ons plekje in het Hemelhuis krijgen. Wij kunnen onze lasten en zorgen op elk gewenst moment bij God neerleggen en mogen rekenen op zijn aanwezigheid en zijn hulp.

Elke plaats waar wij zijn, kan een ontmoetingsplek met de Heer worden, kan een plaats van vrede zijn. Het hoeft niet onze eigen kerk of biechtstoel te zijn. Het kan ook onze slaapkamer, onze werkplek en zelfs onze keuken zijn, een mooi plekje in de natuur. Het kan overal zijn, omdat Jezus Christus altijd bij ons is. Hij houdt ervan als wij zijn aanwezigheid zoeken.

Proberen wij vandaag een paar momenten van rust te nemen en brengen wij ons Jezus’ heilige aanwezigheid te binnen. Gaan wij in de meest comfortabele stoel, die wij hebben, lekker ontspannen zitten en proberen wij ons voor te stellen, dat Hij tegenover ons zit. Zien wij de liefdevolle blik in zijn ogen, terwijl wij met Hem over onze dag praten. Luisteren wij naar Hem en laten wij ons door Hem ervan overtuigen, dat wat er ook gebeurt, wij ons niet ongerust hoeven te maken.