Preekje op 07-04-2020, dinsdag in de Goede Week, pastoor Frank Domen

Preekje op 07-04-2020, dinsdag in de Goede Week, pastoor Frank Domen

“Het is gewoon niet genoeg, het is niet groot genoeg, niet geweldig genoeg.” Dat zou kunnen zijn wat God denkt als Hij naar ons en onze verwachtingen kijkt. “Hun visie is te klein, hun dromen zijn niet groot genoeg, Ik wil zoveel meer doen!”

Toen God de Messias zond, was het voor hem niet genoeg om de Joden als zijn uitverkorenen volk te herstellen. Hij wilde niet alleen opnieuw de monarchie in Israël vestigen, hoe goddelijk dat ook mocht zijn. Nee, God wilde, dat zijn Messias ook een licht voor de heidenen zou zijn en dat zijn heil tot de grenzen der aarde zou gaan.

De gebeurtenissen, die wij tijdens de Goede Week herdenken, zijn niet alleen hij stoïsche gebeurtenissen, die eeuwen geleden in een klein deel van de wereld hebben plaatsgevonden. Zij hebben een enorme impact op heel de wereld, en op ieder van ons. Jezus stierf om ons van gedaante te veranderen, niet alleen maar om ons een beetje op te knappen of om een betere versie van onszelf te maken, maar om de fundamenten van ons leven grondig te veranderen.

Misschien is het soms moeilijk om te geloven, maar het is echt waar: God heeft een prachtig plan voor ons leven. Hij wil onze hele natuur, ons diepste wezen, ten diepste veranderen, ons vervullen van zijn genade, zodat de mensen iets nieuws in ons zullen ontdekken, zodat zij zich zullen afvragen: wat is er met hem of met haar gebeurd. Hij wil ons tot een licht voor de naties maken!

Geven wij God de gelegenheid nu de gebeurtenissen van de Goede Week in gang zijn gezet onze visie te verbreden. Dat wij mogen zien hoe groot zijn plan is, hoe breed en diep zijn wens om iedereen helemaal te redden. Dat Hij ook ons helemaal van gedaante mag veranderen. Laten we het maar gebeuren, terwijl wij ons voorbereiden om de opstanding van de Heer te vieren, dat God de ‘oude mens’ in ons begraaft en de ‘nieuwe mens’ in ons tot leven wekt.