Preekje op 03-06-2020, woensdag in de 9e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Preekje op 03-06-2020, woensdag in de 9e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Als wij kijken naar hoe het momenteel in de grote wereld gaat en niet gaat, kunnen wij ons weleens een beetje angstig voelen. Zo heeft Paulus’ jonge vriend Timoteüs zich waarschijnlijk gevoeld. Het lijkt erop, dat hij van nature een beetje gereserveerd was, want in zijn eerste brief aan de christenen van Korinte roept Paulus de inwoners op ervoor te zorgen, dat Timoteüs zich bij hen thuis zou voelen (1 Kor. 16,10). Misschien was Timoteüs zelfs een beetje een piekeraar, omdat Paulus hem aanraadt vanwege zijn maagkwalen een beetje wijn te drinken (1 Tim. 5, 23).

Maar Paulus’ beste advies horen wij in de eerste lezing van vandaag. Hij moedigt Timoteüs aan om het vuur van Gods genade, dat in Hem is door de handoplegging van Paulus, in zichzelf aan te wakkeren. Dat is dezelfde heilige Geest, broeders en zusters, die wij tijdens onze doop kregen. Het is dezelfde geest, die ook aan ons diezelfde gaven van kracht en liefde en zelfbeheersing schonk, toen wij het Vormsel ontvingen.

Paulus herinnert Timoteüs eraan, dat deze kracht van God komt; die kracht is niet afhankelijk van onze verdiensten, maar is ons door God gegeven volgens het vrije besluit van zijn genade. En omdat deze gave van God komt, kan die kracht ons dapper maken, ons bevrijden van schaamte. Ons dapper genoeg maken om bijvoorbeeld met een medemens in nood te gaan bidden; dapper genoeg om ons geloof te delen met de familielid dat veel te lijden heeft; dapper genoeg om ons af te keren van roddels en om de toon van een negatief gesprek te veranderen.

De heilige Geest helpt ook ons om lief te hebben. Hij helpt ons om elk kind van God te verheffen, niet alleen degenen die wij sympathiek vinden, maar ook hen, die ons geduld op de proef stellen of die ons op een verkeerde manier behandelen. Wij kunnen dat, omdat de heilige Geest de onvoorwaardelijke liefde van God in ons hart heeft gestort (Rom. 5, 5). Als wij in die liefde geloven en haar ook daadwerkelijk ervaren, dan kunnen wij alle vooroordelen loslaten en vrijelijk zorgen voor de mensen om ons heen.

Tenslotte stelt de zelfbeheersing, die de heilige Geest ons schenkt, ons in staat om boven onze angsten uit te stijgen en onze innerlijke krachten goed te gebruiken. De Geest helpt ons om ons af te keren van kwade gedachtes en oude gewoonten, die ons zouden kunnen doen struikelen.

Kracht, liefde en zelfbeheersing, het zijn gaven van de heilige Geest aan ons. Zij zijn ons erfdeel. Danken wij God voor zijn gulle gaven. Gaan wij nu in geloof op weg en proberen wij zijn heilige gaven uit.

In de jaren 1885-1887 zijn in Oeganda vele christenen door koning Mwanga uit geloofshaat gedood; sommigen van hen hadden een functie aan het hof of behoorden tot het gevolg van de koning. De bekendsten zijn Carolus Lwanga en zijn 21 gezellen die onverschrokken trouw bleven aan het katholieke geloof en met het zwaard werden gedood of levend verbrand, omdat zij niet wilden toegeven aan de oneerbare verlangens van de koning.