Preek op 14-04-2020, dinsdag onder het octaaf van Pasen

Preek op 14-04-2020, dinsdag onder het octaaf van Pasen

Het is heerlijk om een vriend te hebben, die zich altijd aan zijn woord houdt. Als zo iemand zegt, dat hij komt helpen, dan weet je, dat hij dat ook echt doet, daar kun je op bouwen. Hij is volkomen trouw en betrouwbaar in al zijn woorden en daden. Hij is als een rots.

Wel zo’n vriend hebben wij: onze hemelse Vader. Er is niemand meer betrouwbaar dan Hij. Hij zet zich voor de volle 100% voor ons in.

Vandaag horen wij in de eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen hoe Petrus op de dag van Pinksteren de menigte toespreekt. Hij verzekert de mensen, dat zij erfgenamen zijn van Gods belofte, net als de apostelen zelf.

De Joden zijn van over de hele wereld naar Jeruzalem gekomen om God in de tempel te aanbidden. Want Petrus heeft het over de Joden, die hier wonen, over hun kinderen, en over “allen die verre zijn”. Afstand is voor God nooit een belemmering. Ook wij wonen ver van Jeruzalem, ver van Rome, de grote heilige steden, maar God is gelukkig overal.

Gods belofte geldt dus ook voor ons, vandaag en alle dagen van het jaar, jaar in jaar uit. Zijn belofte blijft altijd. Als wij het als mens of als mensheid minder goed doen, krabbelt Hij niet een beetje terug. Redding is er altijd. God heeft beloofd altijd aanwezig te zijn, ons te willen troosten en ons te willen leiden.

Die continuïteit geldt ook voor zijn oproep om Hem te gehoorzamen en na te volgen. Het geldt ook voor de belofte dat de heilige Geest ons alle genade zal geven om aan die oproep gehoor te kunnen geven. Gods trouw betekent, dat Hij altijd alles zal doen wat Hij heeft beloofd. Geen duisternis en geen zonde kan Hem weerhouden.

Op dit geweldige nieuws mogen wij reageren met lof en dank! Maar misschien ook met een beetje nieuwsgierigheid? Vanwege het coronavirus hebben veel mensen wat tijd over.

Misschien kunnen we een kleine Bijbelstudie doen. Slaan wij de heilige Schrift zomaar ergens open, misschien bij voorkeur in het nieuwe testament en lezen wij de passage, die wij aantreffen. Kijken wij of God er bepaalde beloftes heeft gedaan en hoe Hij die in ons leven of in het leven van ons dierbare mensen heeft vervuld. Zijn beloftes liggen werkelijk voor het oprapen. Hij houdt zich altijd aan zijn woord. Blijven wij van onze kant trouw aan ons geloof in God.