Overweging op 24/25-01-2020 in de tehuizen, 3e zondag door het jaar A, door Johan Gierlings

Overweging op 24/25-01-2020 in de tehuizen, 3e zondag door het jaar A, door Johan Gierlings

Openingswoord

Wat zou u doen als Jezus tegen u zou zeggen: Kom volg Mij?

Het is de derde zondag door het jaar, de liturgische kleur is groen. Vorige week hebben we de de kersttijd afgesloten met de doop van de Heer. Dit weekeinde lezen we uit het evangelie van Matheüs.

De evangelielezing van vandaag gaat over de roeping van de eerste apostelen, leerlingen van Jezus. Wat is dat geroepen worden door Jezus en wat houd dat in leerling zijn van Hem? Ik kom regelmatig in een verpleegtehuis en ben een aantal keren bij een mevrouw op bezoek geweest en deze mevrouw was diep gelovig. Ze lag op bed en kon niet meer lopen, had veel pijn, maar was nog helder van Geest, en ze wist dat ze niet lang meer te leven had.

Ik kwam daar op bezoek en nadat ze mij gevraagd had ‘ hoe is het met u’ vroeg ik hoe het met haar was: ‘het wordt niet beter’ was haar antwoord, ‘maar’ vertelde ze me: ‘de verpleegster had het zo moeilijk en was wat kribbig, dus had ze naar haar geluisterd en haar bemoedigd en gezegd dat ze voor haar zou bidden’. En toen ze weg ging kon ze weer even lachen.’ In plaats van dat deze mevrouw op zichzelf gericht was, probeerde ze nog iets voor anderen te betekenen. Ze wist wat liefhebben was. Twee weken later was ze overleden. Dit heeft diepe indruk op me gemaakt.

Wat zou u doen als Jezus tegen u zou zeggen: ‘kom volg mij?’ Daar zou ik met u deze viering eens over willen nadenken.

Overweging

Jezus treed voor het eerst in het openbaar op. Het is een, rumoerige tijd. Johannes de doper is gevangengenomen, door Herodes Antipas, de zoon van Herodes de grote. Het land was bezet door de Romeinen en er was veel onrust onder de bevolking. Her en der waren er extreme groepen, als de Zeloten, die geweld niet schuwden. Dat doet ook wel, aan de onrust in onze tijd denken. Gele hesjes, en rellen met veel vuurwerk in Den Haag, tijdens de jaarwisseling. In die tijd komt Jezus uit de woestijn waar hij beproefd was. Hij had een overwinning behaald. Vanuit die innerlijke rust gaat hij de maatschappelijke onrust in. En begint zijn publieke optreden. Eerst verhuist hij. Vanuit zijn woning in Nazareth, gaat hij wonen in Kafarnaum. Een vissersdorp dat aan het meer van Galilea ligt. In de eerste lezing hoorden we een profetie uit Jesaja die wordt hier vervult: ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen luister: het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht’ (Jes 8:23-9,1) Zijn Goddelijke zending wordt bevestigd, doordat Jezus uit Galilea komt. En daar trok hij rond.

En dan komt het moment dat Jezus zijn eerste leerlingen roept. In dit evangelie begint het met vier leerlingen. Ze zijn aan het werk. Petrus en Andreas zijn aan het vissen. ‘Kom volg mij’ zegt hij en ze laten alles in de steek en gaan met Hem mee. Een stukje verderop zijn Jakobus en Johannes met hun vader, in de boot, de netten aan het repareren. Ze zijn bijna klaar met hun werk. En dan horen ze Jezus zeggen: ‘Kom volg Mij’. En prompt .. laten ze alles achter en gaan met Jezus mee. U moet zich voorstellen: vissers visten meestal in de nacht. Ze waren klaar met hun werk dus het was vroeg in de ochtend, bij dageraad. De zon komt net op, de hele nacht gewerkt en dan komt Iemand langs en horen ze: ‘kom volg Mij’. Het waren nuchtere werklui, waarschijnlijk waren ze moe en wilden slapen. Maar ze volgden Jezus. Ze moeten aangevoeld hebben dat deze man iets bijzonders heeft, het voelde vertrouwd. Met een vreemde ga je niet zomaar mee. Zoals de profeet Jesaja zegt: ‘het volk dat in duisternis leefde, ziet een schitterend licht’ (Jes 9:1). Jezus bracht innerlijk licht, waarheid over hun leven. En zegt: ‘ik zal jullie vissers van mensen maken’. Ze dachten: ‘wij zijn gewone vissers maar wij worden geroepen tot iets groters er rust een roeping op ons leven.’ Hun leven kwam op een hoger plan. Jezus riep hen, ze hoorden zijn stem ‘Kom volg Mij’ en die stem ging rechtstreeks van het hoofd naar het hart. Hun reactie laat zien dat ze direct antwoord gaven door Hem te volgen. Ze gingen niet vergaderen, de plussen en minnen op een rijtje zetten. Ze keken niet wat de consequenties waren, of de pensioenvoorwaarden wel goed waren. ‘Nee’, ze reageerden met hun hart. Ze lieten hun vader in de boot achter en volgden Hem. Ze stapten uit de boot. Dat betekende concreet voor hen, dat ze al hun eigen zekerheden achterlieten. Geen inkomsten, geen zekerheden meer, alleen Jezus.

Hoe vaak in uw leven heeft u alles achter gelaten om iemand te volgen? Dat moet heel bijzonder geweest zijn. Was het voor een baan in een andere stad? Was het voor uw vriendin of vriend om mee te trouwen? Was het een roeping waarvan u dacht dat, het u gelukkig zou maken? Alles achter laten voor iemand betekend meestal, dat je liefde voelt voor die persoon. Wat zou u doen als Jezus toen u jong was dit aan u gevraagd had? Wat zou u nu doen als Jezus het nu nog aan u zou vragen?

Het kan zijn dat u denkt:’ik ben te oud, ik ben te ziek wat kan ik nu nog voor Hem betekenen?’ De apostel Johannes werd jong geroepen, en is volgens de overlevering, heel oud geworden. Op het laatst van zijn leven schreef hij in zijn brieven over één ding: de liefde. Hij verbind aan die liefde wel enkele voorwaarden: geloven in Jezus Christus en dat door goede daden laten merken. In zijn eerste brief schrijft hij: ‘God is Liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem/haar.’ (1Joh4:15b). Jezus vraagt het ook nu nog aan ons: ‘Kom volg Mij’. Jaren geleden heb ook ik het ‘volg Mij’ van Jezus Christus in mijn hart gevoeld. Mijn ‘ja’ aan Hem heeft ertoe geleid, dat ik nu hier voor u sta en in de viering voorga. Wat zou dat voor u kunnen betekenen? Hoe kunt u ‘uit de boot stappen?’ Denkt u daar maar eens over na. We weten allemaal dat in uw situatie, dat dat een andere roeping zal zijn dan de eerste leerlingen. Minder in het publieke, het grote, maar meer in het kleine. U zou Jezus kunnen volgen, door te zijn als die mevrouw in mijn inleiding. Biddend, luisterend en bemoedigend aanwezig zijn voor uw medebewoners, het verplegend personeel en uw kinderen. Hetzelfde als de apostel Johannes laat zien: Geloven in Jezus Christus, liefhebben, en goed doen voor je naasten. Wat zou u doen als Jezus nu nog tegen u zou zeggen: kom volg Mij? Amen