Overweging op 07/08-02-2020 in de tehuizen, 5e zondag door het jaar A, Jannie Ligthart

Overweging op 07/08-02-2020 in de tehuizen, 5e zondag door het jaar A, Jannie Ligthart

Openingswoord

Beste medegelovigen. Welkom in deze woord en communieviering op de 5e zondag door het jaar. Afgelopen weekend hebben we de opdracht van Jezus in de tempel gevierd. Simeon die ook in de tempel was, kon door zijn leven van op God gericht zijn en gebed, ervaren dat dit Kind de verlosser van de wereld was.

Zijn geloof en vertrouwen in God werd bevestigd door het zien en erkennen van Jezus. In de woorden van de H. Schrift laat Jezus zich ook aan ons zien, in zijn levenswijze en raadgevingen. Vandaag gebruikt Jezus in zijn advies om Hem te volgen, de begrippen, licht en zout, en het belang van het licht niet te verstoppen, en het  zout krachtig  te houden. Laten we openstaan voor Zijn  aanwezigheid in Zijn woord en in de H. Communie, opdat wij zijn vrede en aanwezigheid in ons leven kunnen ervaren.

Omdat we nog vaak tekort schieten, in ons doen en laten, willen we dit belijden aan God en elkaar, om de Heilige Communie goed te kunnen ontvangen.

Overweging

Lieve medegelovigen. Vorige week hoorden we in het Evangelie over de opdracht van Jezus in de tempel. Jozef en Maria hielden zich aan de geboden van hun joods geloof. Zo erkenden zij dat hun kind, Jezus, ten diepste aan de Schepper van het leven toebehoort.  Zij leefden de geboden van het Oude Verbond na.

Jezus heeft met ons, door zijn leven, lijden, sterven en verijzen een Nieuw Verbond gesloten. Samen met de 10 geboden van het Oude Verbond zegt Jezus ons christenen duidelijk, hoe te leven. De mensen verdrongen zich vaak om Jezus om te horen wat Hij te zeggen had. Zij waren geraakt door Zijn woorden die ze nog nooit hadden gehoord. En ook de manier van spreken van Jezus was voor hen nieuw.  Jezus  sprak met een gezag, als iemand die naar mensen toekwam om hen te dienen, als iemand die een waarheid verkondigde die belangrijker was dan Zijn eigen leven.

En vandaag spreekt Jezus tot ons, en geeft Hij in zijn advies aan, hoe we in het leven moeten staan. Om het voor ons duidelijk te maken gebruikt Hij de termen “zout “ en “Licht ”.

Zout was in de tijd van Jezus een kostbaar product, het was schaars en moest door kamelen door de woestijn vervoerd worden.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat “zout” in ons leven belangrijk is. In een leven zonder zout, wordt het eten smakeloos en flauw. Je eet wel, maar geniet er minder van. Jezus noemt ons, “het zout” dat het leven van onszelf en de mensen om ons heen aangenaam, krachtig en te genieten moet  maken. Hij zegt: verflauw niet in je christen zijn, blijf waardevol, blijf vasthouden aan de waarden en de raadgevingen die Ik je gegeven heb en steeds weer wil geven. Blijf krachtig door te luisteren naar Mijn woorden”.

Jezus wordt genoemd het Licht van de wereld. Door Zijn komst in de wereld, is Zijn licht ook in ons mensen gekomen.

Van ons vraagt Hij om Zijn licht niet in ons, en voor onszelf te houden. Jezus zegt: Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn”. Het christen zijn, het licht van Christus in ons dragen, geeft aan ons de  opdracht om hiervoor uit te komen, dit in woord en daad ,zonder overdreven gedoe, uit te dragen in ons dagelijks leven.

“Jullie zijn licht”, zegt Jezus tegen ons die bij Hem in de leer zijn. Jullie zijn mensen die het donker kunnen verjagen, die het leven van jezelf en je medemens lichter kunnen maken. Jullie kunnen het Koninkrijk van God zichtbaar maken in deze wereld. Door jullie kan de boodschap van het evangelie zichtbaar worden voor alle mensen. En dit zout, en dit licht in de wereld mogen we met onze eigen mogelijkheden zijn.

Vaak schrikken we ervoor terug om te zeggen dat ons geloof belangrijk voor ons is. En, inderdaad, vaak worden we wat raar aangekeken wanneer we zeggen dat we blij zijn te kunnen geloven en dat het ons gelukkig maakt. Maar blijf geloven en getuigen. Door onze relatie met God zullen we steeds meer zijn Liefde ervaren en groeit onze liefde voor Hem. Over iemand, van wie je veel houdt, en die heel belangrijk in je leven is, kun je toch niet zwijgen?

We kunnen licht en zout zijn in de wereld door onze liefde voor God en onze medemens, in daden om te zetten, vertrouwend op de kracht van de H. Geest.

Zout zijn, licht zijn… dat doe je dus niet voor jezelf. Je kunt het zijn in je doen en laten, in je spreken en zwijgen met en vóór de ander. Zo erkennen wij, dat ook ons leven, ten diepste aan de Schepper van ons leven toebehoort, en we zo, na ons aardse leven bij Hem mogen komen.

Maar tot die tijd, kunnen wij Zijn Licht in deze wereld laten stralen.

Laten we met elkaar proberen het zout en het licht in de wereld te zijn. In verbondenheid met God en met elkaar. Amen.