Preek tijdens de familieviering op zondag 08-12-2019, pastoor Frank Domen

(een beetje in telegramstijl)

Gehoord hoe mooi de eerste lezing spreekt over wat God gaat doen in de toekomst?
Wilde dieren die in vrede met elkaar leven, mensen maken geen ruzie meer

Lijkt onmogelijk, maar God kan alles ==>> “Voor God is niets onmogelijk”
Wie is God? Allerlei antwoorden:
Schepper van hemel en aarde,
Onze Vader in de hemel
maar ook: God is Degene die alles kan
kun je niet alles, dan ben je niet God
God kan het dus voor elkaar krijgen dat er overal vrede is

Ooit zal er een dag komen waarop dat zeker gaat gebeuren
maar God wil niet dwingen
dwingen heeft niets met liefde te maken
God wil dat wij in vrede leven omdat wij van elkaar houden
en niet omdat het moet, omdat wij anders straf krijgen
dan is er meer sprake van een wapenstilstand dan van echte vrede

God dwingt niet, maar Hij roept wel op om het goede te doen
Hij doet dat al eeuwen lang, door allerlei profeten,
boodschappers van God, mensen die de woorden van God overbrengen

Die profeet van de eerste lezing heet Jesaja, hij vertelde over die prachtige toekomstdroom
In het evangelie wordt Johannes de Doper genoemd, de laatste profeet van het Oude Testament
Die was wel een beetje streng, hij wilde zo graag het goede voor ons, dat hij de mensen stevig toesprak:
de bijl ligt aan de wortel van de boom, zei hij, wie niet meedoet wordt omgekapt als een boom die geen goede vruchten voortbrengt

Vandaag heet de viering: Hij komt, Hij komt
Jezus komt. Hij roept op in liefde, heel vriendelijk: Alsjeblieft, wil je meedoen aan mijn Rijk van Vrede
Je komt mensen tegen, zegt Hij, die heel anders zijn dan jij
Soms doen ze een beetje raar of zelfs groot kwaad
Maar probeer die mensen het goede te geven
Als er kwaad uit hun hart en hun mond komt, van hun handen
dan is dat omdat het kwade erin zit, ze zijn ziek, ze moeten genezen worden
Zoals wij zieke mensen met medicijnen beter kunnen maken
zo kunnen wij kwade mensen beter maken door voor ze te bidden, dat allereerst,
maar ook door hen het goede te geven
Wie het goede krijgt … de kans is groot dat hij ook het goede gaat doen.
Jezus komt … om het goede te doen en te geven.
De vraag is: kom jij ook? Doe je mee? Ook als het je veel moeite kost?
Met de hulp van Jezus en van elkaar moet het lukken. Amen.