Preek op maandag 10-06-2019, Heilige Maria, Moeder van de Kerk

Preek op maandag 10-06-2019, Heilige Maria, Moeder van de Kerk

Openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Twee jaar geleden zeiden we nog: Welkom op deze Tweede Pinksterdag. Maar vorig jaar heeft paus Franciscus een nieuw feest ingesteld: Maria, Moeder van de Kerk. Dat is wat wij vandaag vieren.

Natuurlijk heeft het wel alles met de heilige Geest te maken. Hij is het, die al die verschillende mensen bij elkaar roept, ook nu nog, Hij vormt de Kerk. Maar Maria was vol van de heilige Geest, vol van genade. Als wij haar als Moeder aanvaarden … dat komt de Kerk zo ten goede. Wij aanbidden onze hemelse Vader, maar wij kunnen niet zonder onze hemelse Moeder. Zo heeft God de mensheid geschapen. Zo is ook de Kerk.

Misschien hebben wij Maria weleens te weinig aandacht gegeven. Vragen wij haar vergeving en geven wij haar de gelegenheid ons weer bij de hand te nemen.

Openingsgebed

Laat ons bidden. God, Vader van barmhartigheid, uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de heilige maagd Maria, ook aangesteld tot onze moeder; wij bidden U: laat uw Kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar schoot. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Preek

Ik las ooit over een jonge moeder, die in de rij stond bij de kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe in Mexico-Stad. Terwijl ze de hand van haar kinderen vasthield, vroeg ze zich af wat ze kon verwachten. Zij ging kijken naar het wonderbaarlijke beeld van Maria op het kleed – een soort cape – van Juan Diego.

Voor de mensen, die de geschiedenis niet kennen: zoals op de lijkwade van Turijn door een wonder de afbeelding van het Lichaam van Jezus Christus is verschenen, zo is dat ook gebeurd met een afbeelding van Moeder Maria op een kleed – een tilma – van een Mexicaanse man, Juan Diego.

De jonge moeder had zelf nooit een bepaalde verering gehad voor Moeder Maria, maar enkele jaren eerder was haar eigen moeder overleden en zij vroeg zich af of Moeder Maria nu haar zou roepen om haar te gaan vereren. Terwijl zij naar het kleed keek, klonken in haar hoofd opeens de woorden, die Moeder Maria tot Juan Diego: “Ben ik niet hier als jouw Moeder!?” Die woorden raakten haar diep in haar hart en ze begon te huilen. Ze besefte hoe de teder de liefde van Moeder Maria is.

Moeders hebben van God een uniek vermogen gekregen om de harten van hun kinderen te raken en om hun verdriet te helen. Dit is één van de zaken, die Paus Franciscus benadrukte toen hij vorig jaar het feest van vandaag, het feest van Maria, Moeder van de Kerk, instelde. In zijn decreet verklaarde de Paus, dat hij met het instellen van dit feest het moederlijke aanvoelen en de moederlijke zorg, de tederheid binnen de Kerk wilde bevorderen.

Wat is tederheid precies? Het woordenboek zegt: gevoeligheid, hartelijkheid, innigheid, liefkozing, zachtheid. Zo moet de Kerk zijn. De leiding van de Kerk, ja, wij allemaal.

Toen Jezus aan het Kruis hing en Moeder Maria en de apostel en evangelist Johannes stonden bij Hem, heeft Hij zijn Moeder aan Johannes gegeven, opdat Hij voor haar zou zorgen. Maar ook omgekeerd gaf Hij ons allen aan zijn Moeder, opdat zij voor ons zou kunnen zorgen (Joh. 19, 26-27).

Zoals Maria heel teder Jezus na zijn geboorte in doeken wikkelde en in de kribbe legde, met diezelfde tederheid zorgt zij voor ons. Zoals zij op de bruiloft van Kana de knechten opdracht gaf te doen wat Jezus zou zeggen, zo moedigt zij ook ons aan Jezus te gehoorzamen. Toen Jezus bij zijn Hemelvaart had gezegd, dat zij in Jeruzalem de komst van de Helper moesten afwachten, bad Maria met de apostelen en de overige leerlingen om de komst van die Geest. Ook ons roept zij op om te bidden. Zij verwelkomt ieder van ons en houdt van ons als van haar eigen Kind.

Laten wij de heilige Geest vandaag vragen, dat Hij ons laat zien hoe veel Moeder Maria van ieder van ons houdt. Laten wij Moeder Maria zelf vragen om ons haar liefdevolle tederheid te tonen. Haar moederlijke zorg is er niet alleen voor de Kerk in het algemeen, maar ook voor ieder van ons in het bijzonder. Nemen wij haar op in ons huis, in ons leven, zoals Johannes haar opnam in zijn huis. Zij houdt van ons. Houden wij ook van haar. Het zou mooi zijn om als gezin iedere dag samen een paar Weesgegroetjes te bidden. Amen.