Preek op 26-12-2019, Tweede Kerstdag, heilige Stefanus, pastoor Frank Domen

Preek op 26-12-2019, Tweede Kerstdag, heilige Stefanus, pastoor Frank Domen

Preek

Broeders en zusters, misschien hebben enkelen van jullie weleens gehoord van Seraphim van Sarov. Hij is een heilige van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Hij wees er graag op, dat het doel van het christelijk leven is het verkrijgen van de heilige Geest. Zelf roep ik Seraphim geregeld aan. Op mijn werkkamer heb ik een heel kleine icoon van hem.

Deze Geest is een vrije gave van God. Hij is geen handelswaar. Wij kunnen Hem niet kopen, zoals we bijvoorbeeld een abonnement voor onze telefoon kunnen afsluiten. Het is niet een kwestie van vandaag vóór 24.00 uur bestellen en morgen hebben we Hem in huis. Nee, eigenlijk is het nog gemakkelijker dan dat: wij hebben Hem al. Het is door het heilig Doopsel, dat wij het geschenk van de heilige Geest al hebben ontvangen. Maar zoals mensen met Kerstmis cadeautjes uitpakken en er iets mee gaan doen, zo moeten ook wij deze allerbelangrijkste gave, die de Geest is, niet nutteloos in de diepte van ons hart laten liggen, maar haar zo vaak mogelijk gebruiken.

Ik heb gelezen, dat zes op de tien jongeren minimaal drie uur per dag met hun smartphone bezig zijn. Zouden wij dan eigenlijk niet ook vaak de heilige Geest, die de Geest van Jezus is, moeten aanroepen om te kijken of Hij een bericht voor ons heeft!?

Aan een mobiel heb je niets als je hem niet gebruikt. Aan de heilige Geest, ontvangen in de Sacramenten, heb je niets als je Hem niet aanroept. We zouden in dit kader niet moeten spreken van ‘social media’, maar van ‘holy media’. De Geest kan God in ons tot leven brengen.

De heilige Stefanus, die wij vandaag vieren, is iemand, die de heilige Geest volop heeft gekregen. Zoals van iedere christen wordt verwacht, groeide hij door te doen wat aan de basis ligt van ons geloofsleven: hij was trouw aan de leer van de apostelen; leefde in gemeenschap met de andere christenen; hij bad en vierde iedere week de heilige Eucharistie. Hij hield dat vol en na verloop van tijd straalde hij in woorden en daden steeds meer de liefde van Jezus Christus uit.

In zijn bericht over Stefanus benadrukt Lucas twee keer, dat Stefanus vervuld was van de heilige Geest. De eerste keer houdt verband met Stefanus’ eenvoudige dienst als diaken van de Kerk; hij zorgt voor de armen en de zwakken. De tweede keer verwijst naar het wonderlijke moment, dat Stefanus de hemel open ziet en daar Gods heerlijkheid aanschouwt en Jezus ziet staan aan de rechterhand van God. Kracht puttend uit dat heerlijke moment kan hij even later met een blijde en vergevingsgezinde stemming de dood door steniging aanvaarden.

Het leven en sterven van de heilige Stefanus kan voor ons een grote bemoediging zijn. Misschien dat wij ons in een bijzondere fase van ons leven bevinden – de ouderdomsgebreken beginnen te tellen of we verkeren in een of andere crisis of we staan voor een grote uitdaging – dan herinnert Stefanus ons eraan, dat de heilige Geest met ons is om ons te sterken als wij net als Stefanus eenvoudig dienstwerk verrichten en als wij trouw onze dagelijkse gebeden verrichten. Het zou zelfs kunnen, dat de Geest aan ons leven een onverwacht nieuwe wending geeft, in ons leven alles op z’n kop zet, om bepaalde zaken weer in goede banen te leiden.

Ik heb zelf gemerkt, dat als ik bijvoorbeeld even tot de heilige Geest bidt aan het begin van een nieuw klusje, dat alles dan beter gaat. Maar o, ik laat me zo gauw weer meesleuren door de drukte van de dag, dan vergeet ik weer om tussendoor tot de heilige Geest te bidden en val ik terug in oude patronen. De aanhouder wint, daar gaat het om. Wie blijft bidden en werken, die bouwt wat.

Laten we voordat Kerstmis alweer voorbij is goed nadenken over het grote schenk van de heilige Geest. Stellen wij ons Hem voor als een vuur, dat in ons brandt, of als een frisse wind, die door ons leven waait, of als een witte duif, die boven ons vliegt. Eén ding is zeker: de heilige Geest wil ons méér geven: méér wijsheid, méér verstand en inzicht en sterkte, méér kennis en ontzag en liefde.

Vragen wij om te beginnen aan God wat wij kunnen doen om dit alles te krijgen. Zelfs een kleine verandering in ons leven – zoals bijvoorbeeld een korte, maar regelmatige, trouwe, gebedstijd – kan op den duur een groot verschil uitmaken.

God wil ons alles geven, zichzelf. Nemen wij met minder geen genoegen. Amen.