Preek op 10-02-2019, 5e zondag d.h.j. C, pastoor Frank Domen

Preek op 10-02-2019, 5e zondag d.h.j. C, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom bij deze heilige Eucharistieviering.

Is het weleens gebeurd, dat wij ergens vol van waren? Wij hadden een nieuwe auto gekocht. Wij kregen een nieuwe baan. Wij gingen voor de eerste – of de tweede of derde – keer opa en oma worden. Het hield ons echt bezig. Iedereen mocht het horen.

Zo is op een andere manier de aarde vol van Gods glorie. Heel die mooie schepping wijst naar de Schepper. Het is allemaal niet vanzelf ontstaan. Wie een prachtig schilderij ziet, is vol bewondering, óók voor de kunstenaar.

En zo, broeders en zusters, zijn wij hopelijk ook weleens vol van God geweest. Het zal misschien niet vaak gebeuren. Maar ik hoop, dat wij allemaal weleens Gods wijsheid en kracht hebben ervaren, zijn liefdevolle zorg voor ons en onze dierbaren.

Als wij echt proberen om God bij ons dagelijkse leven te betrekken door Hem bij van alles en nog wat om zijn hulp te vragen, zal Hij ons tekens van zijn aanwezigheid geven, zullen wij blij en dankbaar zijn voor zijn zorg.

Voor de keren, dat wij te veel onze eigen gang zijn gegaan, God alleen een plaats op zondag hebben gegeven en niet door de week, in het leven van alledag, vragen wij nu samen om vergeving.

Openingsgebed

Laat ons bidden. God, allen die uw nabijheid ervaren, getuigen dat Gij heilig zijt en dat de aarde vol is van uw glorie. Wij bidden, dat zij die door U geroepen zijn om dag en nacht te zwoegen voor uw Naam, blijven vertrouwen op uw Woord en de vreugde ervaren uw leerlingen te zijn. Door … Amen.

Preek

Nu we alle drie de bijbellezingen hebben gehoord, kunnen we zeggen: nou, Gods genade lijkt wel overal aanwezig te zijn!

In de eerste lezing horen we hoe Jesaja door een Serafijn met behulp van een gloeiende kool van zijn zonden wordt bevrijd en uitgroeit tot een van de grootste profeten van Israël.

In de tweede lezing hoe Paulus, die op weg was naar Damascus om christenen, mannen en vrouwen en kinderen, gevangen te nemen, door God een halt wordt toegeroepen en hoe Jezus hem verandert in een van de grootste evangelisten aller tijden.

De apostel Petrus, die in het evangelie als visser wordt genoemd, was misschien wel zo’n van dik hout zaagt men planken type. Het is Gods genade, die Petrus vandaag op de knieën brengt en hij wordt benoemd en groeit uit tot een nederige visser van mensen en de leider van de vroege Kerk.

Lieve medeparochianen, in het leven van deze genoemde mensen heeft Gods genade krachtig gewerkt, grote veranderingen teweeggebracht. Zou God dat ook bij ons kunnen doen?

Bij de meeste mensen zullen de veranderingen niet zó groot zijn, dat ze daarmee invloed hebben op de hele wereld. Als dat bij ieder van ons maar gebeurt in onze eigen leefwereld. Alle christenen overal ter wereld op hun eigen plekje. Dan hebben we toch wereldwijde invloed.

En hoe vindt dan die verandering plaats? Zo ongeveer als een moeder met haar kleine kind omgaat. Niet als een gewelddadige storm, maar als een nauwelijks merkbare zachte bries. Niet als een donderende waterstroom, die alles meesleurt, maar als een rustig voortkabbelend beekje, dat zich na een tijd van grote droogte langzaam weer met water vult.

Misschien hebben wij van die momenten gehad, dat wij ons tijdens de heilige Mis of het persoonlijke gebed dicht bij God voelden; dat wij ons verlicht voelden: Dat is genade.

Er zijn mensen, die na lange tijd opeens weer besluiten om te gaan biechten, hier of in Heiloo en die zich werkelijk bevrijd voelen, fris, als een nieuwe start: dat is genade.

Herinneren wij ons die ene keer, dat het schenken van vergeving toch gemakkelijker was dan wij aanvankelijk hadden gedacht? Ook dat is genade.

Als wij merken, dat iets ons dichter bij God brengt, of als wij zien, dat wij een bepaalde zonde of zwakheid steeds meer achter ons kunnen laten, dan gaat dat niet vanzelf, maar dan is het God, die ons die genade geeft. Als wij merken, dat wij tegenover bepaalde mensen wat liefdevoller worden, verdraagzamer, barmhartiger, dan is dat Gods werk in ons. Wij werken er wel aan mee, maar zonder God zou het een stuk moeilijker zijn. Hij is het, die ons over grenzen trekt.

Als wij met deze gedachte in ons achterhoofd op een hele dag terugkijken, zullen wij zien, dat God op misschien wel tientallen momenten van de dag actief met ons bezig is, dat zijn genade inderdaad overal om ons heen is.

Morgen/vandaag is het weer zondag. Een nieuwe dag, een nieuwe week, met nieuwe kansen. Een frisse start. Veel mensen zijn het misschien nog niet zo gewend om tot de heilige Geest te bidden, maar dat zou toch heel goed zijn. Alles wat wij aan God vragen en wat Hij ons geeft, wordt uiteindelijk bewerkt door de heilige Geest. Dus kan kunnen wij Hem net zo goed rechtstreeks aanspreken. Vragen wij de heilige Geest, dat ons steeds meer laat zien op welke momenten van ons leven Hij uitdrukkelijk aan het werk is. Openen wij ons hart voor Hem. Dan zullen wij merken, dat zijn liefde, zijn kracht en wijsheid in ons steeds groter wordt; dat wij net als Jesaja en Paulus en Petrus vele goede vruchten zullen voortbrengen. Amen.