Preek op 07-04-2019, 5e zondag van de Veertigdagentijd, pastoor Frank Domen

Preek op 07-04-2019, 5e zondag van de Veertigdagentijd, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Broeders en zusters, van harte welkom op deze alweer vijfde zondag van de veertigdaagse Vasten. Volgende week is het Palmzondag. Wij hebben nog maar weinig tijd om ons voor te bereiden op de allergrootste gebeurtenis in de mensengeschiedenis ooit: dat een mens – een Godmens weliswaar, maar toch – opstond uit de dood. Zoals we nooit zonder moeite te doen slagen voor een examen, zo geldt dat hier ook.

Vandaag gaat het op een buitengewoon krachtige manier over vergeving, Gods vergeving. Hebben wij het weleens meegemaakt, dat ons iets echt dwarszat, het hield ons bezig, als het ware dag en nacht, en uiteindelijk sprak iemand toch het verlossend woord: “Oké, ik vergeef je”!?

Of sommige mensen ons vergeven, dat moeten we soms nog maar afwachten. Maar God vergeeft altijd als wij oprecht spijt hebben. Hij doet dat hier in de Mis, in de schuldbelijdenis. En op een nog veel krachtiger manier in de persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus in het Sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht.

Enige tijd geleden zei iemand, die kwam biechten en zijn of haar zonden moest opbiechten, “tja, ik heb er eigenlijk nog niet echt over nagedacht”. Geeft niet, dan kan gebeuren. Laten wij nu even een momentje stilhouden en nadenken over minstens één zaak waarin wij God en/of mensen echt verdriet hebben gedaan. Vragen wij dan in de schuldbelijdenis oprecht om vergeving.

Openingsgebed

Laat ons bidden. God, Gij kent ons zoals wij zijn en niets is voor U verborgen. Gij veroordeelt niet, Gij wilt altijd vergeven. Geef ons een rouwmoedig hart om onze zonden te belijden; dan zullen wij op onze beurt het woord van uw vergeving horen. Door Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon … Amen.

Kinderwoorddienst

Preek

Misschien dat mensen zich weleens afvragen wat er met de overspelige vrouw is gebeurd, nadat zij door Jezus uit de handen van de joden was gered? Heef zij zich echt bekeerd? Heeft zij ‘het’ nooit meer gedaan? Heeft zij een nieuw bestaan opgebouwd? Hebben die radicalen haar op een andere plaats alsnog gedood?

De evangelist Johannes laat het ons niet weten. Eigenlijk krijgen wij vrijwel nooit te horen wat er is gebeurd met de vele mensen, nadat Jezus hen heeft vergeven of genezen. Vaak gaat het om anonieme massa’s, honderden mensen uit de wijde omgeving, die geholpen werden. Maar o.a. hier gaat het om één concreet persoon, die na haar ontmoeting met Jezus – hopelijk – nog vele jaren heeft geleefd. Misschien kunnen we ons wel een voorstelling maken van hoe het met haar verder is gegaan.

Dat Jezus haar niet wilde veroordelen was zo on-joods en daarom voor haar een complete verrassing. De genade, die Hij haar gaf, redde haar leven, niet alleen lichamelijk, maar – Jezus levert geen half werk – ook geestelijk werd zij helemaal nieuw. Misschien was zij Hem wel zó dankbaar, dat zij één van zijn volgelingen werd. Of misschien ging ze terug naar haar eigen man om zich met hem te verzoenen. Met Jezus erbij is alles mogelijk. Na zo’n intense ontmoeting kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen, dat zij is teruggevallen in haar oude manier van leven.

Dit, lieve mensen, is wat er gebeurt, bij een echte ontmoeting met Jezus Christus. Mensen ontmoeten elkaar echt als beiden hun hart voor elkaar openstellen. Als mensen ervaren, wat Jezus Christus voor hen heeft gedaan, voelen zij een intense dankbaarheid en dat kan hen ertoe brengen Hem te gaan volgen … uit dankbaarheid, om Hem op hun beurt te gaan te helpen, maar misschien ook om nog meer van dergelijke genaden te ontvangen. Hun hart wordt er warm van en dan zijn ze meteen liefdevoller tegenover anderen. En als ze ervaren hoeveel gelukkiger dit alles henzelf maakt, staan ze een volgende keer ook sterker tegenover nieuwe verleidingen.

Willen wij Jezus Christus op een dergelijke manier ontmoeten? Jezus Christus zei tegen de overspelige vrouw: “Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer”. Min of meer dezelfde woorden – in ieder geval met dezelfde uitwerking – zegt de priester tegen ons als wij onze zonden oprecht belijden: “Ik ontsla u van uw zonden”.

Wij kunnen meemaken, dat andere mensen ons veroordelen, dat ze niet alleen ons gedrag afkeuren, maar onszelf afschrijven; we kunnen dat ook zelf doen, zo van: “Ik deug ook helemaal nergens voor”. Maar Jezus Christus zal ons niet veroordelen, niet afschrijven; Hij geeft ons telkens weer nieuwe kansen. Hij vergeeft, Hij redt. Maar, lieve mensen, Hij hoopt, dat wij na verloop van 1001 nieuwe kansen wel een beetje gegroeid zijn.

Wij hadden vrijdagavond een drukbezochte familieboeteviering. Aanstaande woensdag is er nog een boete- en biechtviering. Wij kunnen ook naar Heiloo gaan of naar de priester van een buurtparochie. Maakt allemaal niets uit. Belangrijk is, dat wij ons door Jezus Christus laten bevrijden; dat wij Hem de kans geven de door Hem zo moeizaam aan het Kruis verdiende genade aan ons te geven.

Blijf niet thuis zitten. Ga eropuit, zoals al die mensen in de evangelie eropuit gingen om de wonderdoener uit Nazaret te ontmoeten. Zetten wij één of meerdere stappen in zijn richting. Hij zal er nog veel meer in onze richting zetten. Amen.

Powerpoint van de Vastenactie over schoon drinkwater

Voorbede

Voor onszelf en alle mensen die bij de Kerk horen;
dat wij – als gedoopte mensen – oprecht en eerlijk leven;
heel bijzonder bidden we voor alle priesters en gehuwde mensen,
dat zij trouw blijven aan hun eens gegeven ja-woord.
Laat ons (zingend) bidden.

Voor alle regeringen en mensen die veel macht hebben;
dat zij hun verantwoordelijkheid beleven als een roeping,
en de gerechtigheid en vrede van Godswege zichtbaar maken
in hun persoonlijk leven en in deze wereld.
Laat ons (zingend) bidden.

Om inzicht en wijsheid voor mensen die géén moeite meer hebben
met overspel, en andere vormen van ontrouw,
en we bidden om een sterk geloof en onderscheidingsvermogen
voor iedereen, die geconfronteerd wordt met allerlei verleidingen.
Laat ons (zingend) bidden.

Voor onze parochiegemeenschap, familie en vrienden;
dat wij ons echt goed voorbereiden op het Paasfeest,
en we bidden om een goede opbrengst van onze Vastenactie.
Laat ons (zingend) bidden.