Preek op 03-03-2019, 8e zondag d.h.j. C, pastoor Frank Domen

Preek op 03-03-2019, 8e zondag d.h.j. C, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Beste medegelovigen, allemaal welkom weer bij deze heilige Eucharistieviering.

Het gaat vandaag over hoe Jezus Christus met mensen omgaat en hoe wij met mensen omgaan. Uiteraard zit daar een groot verschil tussen. En dat geeft niet, als we maar willen leren.

Nu is het probleem, dat we soms heel gauw klaar staan om anderen te leren hoe het moet. We zijn soms een beetje belerend. Terwijl Jezus Christus mensen heel veel tijd geeft om langzaam te groeien. Hij ziet wel, dat er hier en daar een takje krakt of zelfs afbreekt, maar Hij weet, dat het uiteindelijk toch een prachtige boom zal worden met veel goede vruchten.

Vragen wij Jezus Christus ons te helpen meer te worden als Hij.

Openingsgebed

Laat ons bidden. God, hemelse Vader, aan Jezus’ woorden hebben wij gemerkt dat Hij van U is uitgegaan. Nooit heeft iemand gesproken zoals Hij. Geef dat wij zijn boodschap trouw in ons hart bewaren en de gemeenschap worden waarin wij elkaar willen verstaan. Leer ons in alle omstandigheden de taal te spreken van de liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon … Amen.

Géén Kinderwoorddienst vanwege de vormselviering om 11.30 uur

Preek

Broeders en zusters, het zit een beetje in ons, mensen, om over andere mensen te oordelen. Soms hebben we heel gauw onze mening klaar, dienen we anderen van advies, zelfs als we er eigenlijk niet zo veel kaas van hebben gegeten.

Als we kinderen zien en horen praten over zaken waar ze geen verstand van hebben, dat kan heel schattig zijn. Maar als er kinderen tieners worden of jongeren en ze blijven dan zo praten, dan kunnen we ons daar weleens een beetje aan ergeren.

Maar volwassenen doen het net zo goed. En als het over belangrijke zaken gaat, kan het ronduit gevaarlijk worden, kan een situatie ontstaan waarin – zoals Lucas het noemt in het evangelie – de ene blinde de andere blinde leidt met het gevaar, dat beiden in de kuil vallen.

We zijn soms geneigd om inzake het geestelijke leven of inzake morele kwesties onnodige adviezen te geven, gewoon omdat we onszelf graag horen praten of omdat we als wijze mensen willen overkomen. Maar ik hoor weleens van die adviezen waarvan ik denk: dat klopt gewoon niet, dat komt niet van boven, hoe kun jij nu denken, dat dat Gods wil is?

Als het gaat om ons eigen leven, of anderen hebben het over ons leven, dan weten we, dat mensen weleens voor hun beurt spreken. Een situatie kan complexer zijn dan mensen weten of kunnen weten. Er is niet altijd een snelle oplossing mogelijk. Maar zo kan dat ook gelden m.b.t. het leven van andere mensen.

Er is er maar Één, die het hele plaatje kan zien en dat is God. En juist omdat Hij zo goed weet, dat het leven niet altijd even eenvoudig is, helpt Hij ons met een oneindig groot geduld, met genade en barmhartigheid. Dat is echte troost. Ook al doen wij lang niet altijd alles even perfect, wij kunnen rustig voortgaan, want God draagt ons veilig in de palm van zijn hand.

Toch ligt hier ook een grote uitdaging. Want God draagt niet alleen ons in zijn hand, maar ook alle andere mensen, ook hen, die ons niet altijd begrijpen. Ook van die mensen kent Hij het hele plaatje. Wij hoeven niet zo heel erg ons best te doen om die mensen te veranderen, om hen naar onze hand te zetten. Laat hen maar in de hand van God, dat is een veel betere plek. Bidden wij voor hen, geven wij hen het goede voorbeeld.

Wij moeten de mensen om ons heen uiteraard liefhebben; wij moeten betrokken mensen willen zijn. Maar proberen wij met hen om te gaan, zoals God dat doet: losjes, vol vertrouwen, ooit komt het goed. Stellen wij ons begripvol op, meelevend, niet veroordelend, niet opdringerig.

Misschien kunnen wij hier en nu even denken aan een persoon tegenover wie wij ons geregeld nogal veroordelend of belerend opstellen. Denken wij aan een concreet gesprek, dat wij onlangs nog met hem of haar hebben gevoerd. Wij hebben echt wel toegegeven aan de verleiding om ons corrigerend op te stellen. Zou het mogelijk zijn geweest om het anders te doen, met meer liefde en begrip?

Kijken we uit naar de volgende ontmoeting. Geven wij heel veel liefde, hebben wij heel veel geduld. Bevelen wij iemand bij God aan, die alles overziet. Amen.