Preek op 01-01-2019, hoogfeest van Maria, Moeder van God, pastoor Frank Domen

Preek op 01-01-2019, hoogfeest van Maria, Moeder van God, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom op deze laatste dag van het oude jaar 2018/op deze eerste dag van het nieuwe jaar 2019. Dankbaar eindigen wij het afgelopen jaar met Moeder Maria en hoopvol beginnen wij aan haar hand aan het nieuwe jaar 2019.

“Hopelijk wordt het dit jaar beter”, horen wij sommige mensen zeggen. Ze hebben dan flink wat tegenslag gehad op welk gebied dan ook en ze verlangen naar betere tijden.

God geeft verlossing aan ons door Moeder Maria. Niet alleen geeft zij ons Jezus Christus, de Verlosser, zij heeft ook zelf in het goddelijke verlossingsplan een heel duidelijke taak. Zoals wij die trouwens allemaal hebben, ieder van ons op zijn eigen plaats en binnen zijn eigen mogelijkheden. Ieder van ons mag in zijn omgeving anderen helpen met het dragen van leed en waar mogelijk verlichting of zelfs verlossing brengen.

Vragen wij op voorspraak van Moeder, dat 2019 inderdaad een goed jaar mag worden. Dragen wij daar zelf een steentje aan bij, allereerst voor anderen. Dan denkt God wel aan ons.

Openingsgebed

Laat ons bidden. God, door het moederschap van de heilige maagd Maria hebt Gij de rijkdom van de verlossing aan de mensen geschonken. Wij bidden: laat ons de voorspraak ondervinden van haar door wie wij de Gever van het leven mochten ontvangen: Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Die met U leeft en heerst … Amen.

ofwel

Laat ons bidden. God, om uw liefde tastbaar te maken voor ons hebt Gij Maria uitverkoren tot Moeder van de Heer en Bruid ook van de heilige Geest, tot beeld van wat de Kerk moet zijn. Bevestig ons in het geloof waarmee zij als eerste uw liefde heeft ontvangen, uw Woord heeft meegedeeld aan alle mensen: Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Die met U leeft en heerst … Amen.

Preek

Maria is de Moeder van God. Voor sommige mensen is dat een probleem. God is toch de Allereerste!? Hoe kun je dan zijn Moeder zijn, aangezien de Moeder altijd voorafgaat aan het Kind!?

In zekere zin is het eenvoudig. Jezus was en is God. En “in het begin” was Maria er inderdaad nog niet. Dus Jezus als Zoon van God ging vooraf aan zijn Moeder Maria. De hemelse Vader wilde echter, dat zijn Zoon mens zou worden, een menselijk lichaam zou krijgen, de menselijke natuur zou aannemen. Wel, dat menselijke lichaam, die menselijke natuur, kreeg Hij via zijn Moeder Maria. Toen Jezus was geboren, konden wij zeggen: Kijk, daar in de kribbe, daar ligt een Kind, dat God is en mens tegelijk. Dit Kind heeft de goddelijke natuur en de menselijke natuur.

Moeder ben je echter altijd van heel het Kind. Om het zo te zeggen niet alleen van de buitenkant van het Kind, maar ook van de binnenkant. Dus is Maria Moeder van de Godmens Jezus Christus.

Die twee naturen in Jezus Christus waren en zijn trouwens nauw met elkaar verbonden. De mensheid van Jezus bengelde er niet een beetje bij als een soort onoverkomelijke last. Jezus was en is 100% God en was en is 100% mens.

Als Moeder van God had Maria dus het voorrecht, de opdracht, om Jezus, waarlijk God en waarlijk mens, aan de wereld te geven. Samen met Sint Jozef had zij ook de eer om een Kind op te voeden, dat God en mens tegelijk is.

Zij hoefde niet Jezus’ goddelijke natuur te vormen, maar wat betreft zijn menselijke natuur had zij de taak, die iedere andere moeder – en vader – heeft. Zij moest Hem voeden, verschonen, leren lopen en praten. Zij moest Hem leren om anderen lief te hebben, zij gaf Hem het goede voorbeeld. Als peutertje fluisterde Hij zijn Moeder echt niet zachtjes toe: “Laat maar, Mama, Ik ben ook God, ik weet en kan dat allemaal vanzelf”.

Haar voorbeeld van liefde was van invloed op de liefde, die Hij later in zijn verkondiging zou uitdragen. Haar medeleven met en haar barmhartigheid tegenover anderen heeft Hem geholpen om te laten zien wat het betekent om genadig te zijn. Haar geloofsgetuigenis heeft Hem later geholpen om op Gods kracht te vertrouwen en om wonderen te doen. Haar uitspraak tegenover de engel Gabriël: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord” (Lukas 1:38) heeft Hem geleerd altijd de wil van God te doen.

Hopelijk hebben wij allen veel mooie herinneringen aan onze ouders. Maar wij hebben ook van die puntjes: Dat en dat heb ik in de opvoeding van mijn eigen kinderen toch anders gedaan. Jezus heeft alleen maar mooie herinneringen. Zijn Moeder Maria was en is volmaakt, in alle opzichten. Niet dat zijn Moeder meteen alles begreep, maar zij bewaarde zijn woorden en daden dan in haar Onbevlekte Hart en overwoog ze bij zichzelf (Lucas 2,19). God had haar de genade gegeven – die trouwens Eva en Adam ook hadden gekregen – om altijd helder te zien wat goed is en wat kwaad en om die inzichten te willen en te kunnen volgen. Zij is werkelijk de gezegende onder alle vrouwen!

Wat Moeder Maria in het evangelie van vandaag aan ons leert is misschien wel het allerbelangrijkste: biddend nadenken over Gods woorden en zijn werken. Jezus moet zijn moeder duizenden keren hebben zien bidden, alleen, en andere keren met Sint Jozef samen. In het huisje van Nazareth hing een sfeer van gebed, van gesprek met God. Maria leerde haar jonge Zoon iedere vraag, elk woord, ieder verlangen, bij zijn hemelse Vader te brengen. En die opvoeding heeft duidelijk gewerkt. In de evangeliën staan veel verhalen over Jezus, die tijd vindt om alleen te zijn om met God te praten en om naar Hem te luisteren (Marcus 1:35; Lucas 3:21; 9: 28-29; Johannes 11: 41-43; 17: 1-26).

Maar Maria is niet alleen de Moeder van Jezus. Zij is ook de Moeder van de Kerk. Zij is onze Moeder. Geven wij haar dus de gelegenheid voor ons doen wat zij voor Jezus deed. Geven wij haar de mogelijkheid om Moeder voor ons te zijn, onze opvoedster. Volgen wij haar voorbeeld, haar wijsheid, roepen wij haar voorspraak in. Overdenken wij net als Moeder Maria de gebeurtenissen in ons leven in het licht van Gods Woord.

Als wij ons het komende jaar door haar laten leiden, gaat er zeker een betere tijd aanbreken. Ik wens jullie allen van harte een Zalig Nieuwjaar! Amen.