Overweging op 13/14-09-2019, 24e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Johan Gierlings

Overweging op 13/14-09-2019, 24e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Johan Gierlings

Openingswoord

Mijn naam is Johan Gierlings student theologie.
ik ben zelf een verloren schaapje geweest toen ik van de kerk loskwam en mijn eigen weg ging. en Jezus zocht mij op toen ik ver weg van geloof was en redde mij daarna ben ik theologie gaan studeren. Ik was zelf verloren gelopen en ben teruggevonden door de Herder.

Daar gaan de evangelie lezingen over. over een schaap dat verloren is en waarnaar gezocht wordt en dat er vreugde is als het gevonden is. En het gaat over een ‘verloren zoon die dood was en weer levend wordt’ verloren gevonden en blijdschap

Als kind rukte je los uit de hand van je moeder en ging op weg steeds verder liep je en dan ineens keek je omhoog en zag je allemaal grote mensen die je niet zagen en langs je heen liepen en je voelde je alleen er kwamen tranen je begon je huilen. Dan ineens hoorde je een stem Jan, elsje, betsie, waar ben je? de stem van je moeder en ineens waren daar twee armen die je optilde en een hand die je tranen droogde, waar was je ik was bezorgd en ben ben je komen zoeken wat ben blij dat ik je teruggevonden heb.

Dit voorbeeld kunnen we ons allemaal voor de geest halen misschien heb je het zelf als kind meegemaakt misschien ben je eens een eigen kind of kleinkind moeten gaan zoeken.

Overweging

Vandaag gaat het over verloren gevonden en blijdschap. U mag beseffen dat als je op wat voor een manier ook denkt God kwijt te zijn, dat Jezus u komt zoeken en als hij u gevonden heeft Hij zal zeggen. Ik was bezorgd maar ben blij dat ik je gevonden heb. Verloren gevonden blijdschap.
Voelt u zich wel eens verloren en Laten wij ons vinden?

Overal waar Jezus kwam kwamen de tollenaars en de zondaars naar hem toe om naar hem te luisteren en de farizeeërs en de schriftgeleerden werden kritisch ze begonnen te morren Jezus die ging gewoon met zondaars en slechte mensen om dat konden de farizeeërs en schriftgeleerden niet begrijpen.

En dan gaat Jezus zitten en verteld de farizeeërs drie verhalen ook wel parabels genoemd en de situatie zou je kunnen voorstellen: Jezus zit op een steen en om hem heen zitten allemaal zondaars, een belastinginner die veel te veel in zijn eigen zak had gestoken. En prostituee die vele mannen gehad had, allemaal uitschot. Een hele kring zit om Jezus heen. En dan op een afstandje staan daar een aantal farizeeërs en schriftgeleerden die vanuit de hoogte op hen neer kijken met sombere gezichten. Zij gingen elke week naar de tempel, leefden vroom alle wetten en regels na. Nee zij waren niet als dat uitschot. en dan kijkt Jezus rond en dan omhoog en glimlacht en begint te vertellen

Eerst een algemeen verhaal over een verloren schaap, de Herder laat alle anderen in de steek en gaat op zoek naar dat ene verloren schaap. Deel in mijn vreugde want mijn schaap dat verloren was geraakt heb ik terug gevonden. Blijdschap.

Daarna verteld Jezus een ander verhaal, aan die groep mensen, een voorbeeld, een concreet geval.
Over een gezin een vader en twee zonen. dat zullen velen van jullie wel herkennen en in dat gezin is veel mis een zoon wil weg een vraagt de erfenis op en verbrast het hele vermogen in een ver land met vrouwen en feesten. Als het geld op is krijgt hij het moeilijk en dan, zo staat er ‘hij kwam tot zichzelf’ hij dacht na over zijn leven en kwam tot de conclusie ‘bij mijn vader had ik het beter ik zal maar teruggaan’ dan gaat hij terug en de vader staat al op de uitkijk en er wordt een feestmaal aangericht ‘die zoon van mij die dood was is weer levend’ Maar dan komt de oudste broer thuis die altijd braaf en gehoorzaam is geweest en die hoort dat zijn broer thuisgekomen is en dat het gemeste kalf geslacht is voor de thuiskomer en dan is hij boos, misschien vond hij zichzelf beter als zijn broer of misschien was ook wel een beetje jaloers op het leven van zijn broer, hij is in ieder geval niet blij dat zijn broer terug is. En hij wil niet binnenkomen hij blijft buiten staan. En dan gaat de vader naar buiten en zegt ‘je broer was dood en is weer levend geworden’ dat is ook een boodschap voor ons als wij besluiten om naar God onze Hemelse vader terug te gaan bijvoorbeeld door zoals nu naar de kerk te gaan en de communie te ontvangen, voeden we ons leven, eeuwig leven. Als we net als de oudste broer zeggen ‘ja die zoon van u’, als we wijzen naar een ander en wrok koesteren en jaloers zijn, dan is er ook een enorme afstand in ons hart tot de ander en de Vader. Beide zonen waren eigenlijk verdwaalde schapen, de een was weggelopen, maar was met zijn hart bij de vader, de ander was thuis maar was in zijn hart weggelopen. en dat is wat de eerste gelijkenis zegt Jezus gaat zijn schapen zoeken die ene die verdwaald is gaat hij zoeken en als Hij die gevonden heeft is er vreugde in de hemel. De vader stond op de uitkijk naar zijn jongste zoon en ging naar buiten naar de oudste zoon. De kern is ‘die zoon van u die dood was is weer levend geworden’ hij kwam thuis, daarmee wordt bedoeld dat hij innerlijk geestelijk eeuwig leven kreeg door de relatie met zijn vader, die beeld is van God de Vader.

(een gezin waarin een kind niet meer thuiskomt of niet naar de kerk wil daar is blijdschap als er een telefoontje komt pap mam ik kom weer thuis of ik ga met u mee naar de kerk. Misschien herkent u het.

Jezus gaat ook binnen onze gemeenschap op zoek naar de afgedwaalden. Misschien Een kind of kleinkind dat niet meer naar de kerk wil. Misschien naar ons als we in ons hart afstand voelen tot die ander, of tot God. Wij mogen bidden dat ze tot zichzelf komen en denken daar in de Kerk vroeger was het toch goed ik ga er maar weer eens kijken. Velen die dat gedaan hebben zeiden ‘het was thuiskomen’)

Wat is het bezwaar: misschien denkt u ik ben geen zondaar ik ben nooit weggelopen ik heb niks fout gedaan. Wat komt dat broekie mij vertellen? kan van u niet zeggen of dat wel of niet zo is, maar zelf herkende ik me in de jongste zoon ik was weggelopen van God en kwam tot mezelf en ging terug naar de Vader door weer naar de Kerk te gaan dat was voor mij thuiskomen.

misschien heeft u kinderen of een broer of zus en zit er een tussen die boos is en niet meer thuis komt herkent u het niet bij u zelf dan kent u vast een broer of zus of kennissen waar dat wel zo bij is. Wat doet een vader en moeder als een kind niet meer thuis komt? denk u daar maar eens over na? (korte pauze) de vader in het verhaal staat op de uitkijk hij wacht tot zijn zoon weer thuiskomt en verlangt daar ook naar.

Dat is wat Jezus laat zien het verlangen van God naar de zoekgeraakte en weggelopen mens die in zijn of haar leven alles verbrast heeft. Zoals in het voorbeeld aan het begin van de moeder die haar zoekgeraakte kind gaat zoeken. Diezelfde liefde laat God zoeken naar de mens het verlangen van God naar ons is zo groot dat als wij afdwalen hij ons komt zoeken.

Misschien ken u iemand dichtbij of ver weg die is weggelopen bij God, u mag dan tijdens de communie bidden dat die persoon de weg terug mag vinden naar de kerk. Amen.