Overweging in de tehuizen op 22/23-11-2019, hoogfeest Christus, Koning van het Heelal, Johan Gierlings

Overweging in de tehuizen op 22/23-11-2019, hoogfeest Christus, Koning van het Heelal, Johan Gierlings

Openingswoord

We vieren dit weekend het feest van Christus Koning van het Heelal.

Hij is een koning, maar niet een gewone koning. We horen het straks in de evangelie lezing. Christus is een lijdende koning, hij werd gekruisigd. En daarmee kan hij ook in ons lijden naast ons staan. Hij behield zijn waardigheid in het lijden, ik zou met u eens willen nadenken over wat ons dat zegt waardigheid of menselijkheid in het lijden bestaat dat? En hoe zou dat voor u en mij zijn? Tegenwoordig horen we veel over voltooid leven en onmenselijk lijden. Was het leven van Christus voltooid en was zijn lijden onmenselijk, of liet Christus daarmee iets heel menselijks zien waarin hij zelfs in zijn laatste uur nog iemand het paradijs mee innam?

Daar wil ik vandaag graag met u over nadenken over lijden waardigheid en verbondenheid met Christus.

In het lijden blijf een mens zijn waardigheid behouden en mag zich altijd verbonden met Christus weten.

Overweging

In het lijden blijf een mens zijn waardigheid behouden en mag zich altijd verbonden met Christus weten.

Jezus had geen gestalte of luister toen hij aan het kruis hing. Bloed uit zijn hoofd en lichaam door de doornenkroon en geseling. Als je hem zag was je eerste neiging om weg te kijken te confronterend en pijnlijk om naar te kijken.  Zoals wij ook kunnen ervaren dat als er lijden is dat je weg wilt kijken. Misschien herkent u het je bent ziek je hebt kanker of je rouwt om een verloren partner, vriend of vriendin of een kind en dan kom je bekenden tegen en ze zien je en gaan snel een ander straatje in of groeten je niet meer mensen weten soms niet hoe ze met lijden om moeten gaan ze voelen de pijn in je hart en kijken weg. Of iemand zegt ik kom je opzoeken hoor, en je ziet ze niet meer. Of je komt in het ziekenhuis bij iemand die er erg slecht aan toe is en denkt dan misschien ‘poeh dit is mensonwaardig zoals die persoon moet lijden’. Lijden

Jezus hing aan het kruis ook niet om aan te zien maar wat hij wel had was zijn waardigheid en zijn identiteit als zoon van God. Hij was koning. Boven zijn kruis hingen de woorden: de koning der Joden. Menselijke waardigheid kan wel geschonden worden maar nooit afgepakt of vernietigd worden. Hij liet zien, dat in lijden de mens ook een beeld van God blijft en daarmee zijn of haar menselijke waardigheid behoud. Ook wij blijven onze menselijkheid houden ook als u of ik moeten lijden. Waardigheid

Dan zijn er twee misdadigers gekruisigd naast Jezus de ene aan de rechterkant de ander aan de linker. De eerste lastert Jezus en zegt kunt u uzelf niet redden daarmee erkent hij niet dat hij Gods zoon is. Daarna zegt de andere gekruisigde misdadiger hou je mond wij zijn schuldig wij hangen hier terecht maar deze is zonder schuld hij heeft dit niet verdiend. Hij erkent dat Jezus zonder schuld is staat open voor de waarheid, en dan vraag hij ‘Heer denk aan mij als u in uw koninkrijk bent’ Hij erkent dat Jezus koning is en daarmee de zoon van God. Christus is koning van het Heelal, van Hemel en aarde. De goede moordenaar gaat daarmee de relatie met Christus aan hij verbind zich met Christus over de dood heen. En dan zegt Jezus: ‘ heden zult gij met mij in het paradijs zijn’. Zoals hij ook gezegd heeft tegen Martha bij de dood van Lazarus: ‘wie in mij geloofd zal eeuwig leven’. De goede moordenaar beleed zijn geloof in Jezus Christus, hij erkent Jezus als zijn meerdere en Heer en koning omdat hij ook erkent dat Jezus over de dood heen in zijn koninkrijk zal zijn geloofd hij ook in een verder leven na dit leven. Hij legt daar een enorm korte maar krachtige geloofsbelijdenis af.  De apostel Paulus zegt jaren later ‘wie met zijn mond belijd dat Jezus Heer is en met zijn hart geloofd dat hij uit de doden is opgestaan zal gered worden’. De moordenaar aan het kruis geloofde en beleed dat ook hij ging de relatie met Jezus aan. Zelfs in het laatste moment van zijn leven. Zoals ook wij in de laatste fase van ons leven U en ook ik mogen beseffen dat van ons ook een keuze gevraagd wordt om te geloven. We kunnen zeggen: ‘ tja die laatste fase die mogen ze van mij wel overslaan en die Jezus wat heb ik daarmee?’, misschien bent u net als ik bang voor het einde?  als we dan zeggen: ‘ook al ben ik bang voor wat er komen gaat, ook die laatste fase wil ik met God gaan, dan erkent u dat Christus niet alleen koning is van het Heelal maar ook van uw eigen leven. U zegt dan: denk aan mij als u in het koninkrijk, bent dan mogen we Jezus ook eens tegen ons horen zeggen: vandaag zult u met mij in het paradijs zijn. Verbondenheid

Misschien vraag u zich af Wat is dat dan het paradijs wat kan ik daar nu mee? Het paradijs is iets waar we naar mogen verlangen als we vanuit het leven overgaan door de dood naar het hiernamaals. Maar het paradijs kan ook al beginnen hier en nu. al in dit leven als wij Jezus Christus toelaten in ons hart. en dan kunnen we al een voorproefje van het eeuwig leven ervaren want eeuwig leven houdt ten diepste in: verbonden zijn met Christus. Dus het eeuwig leven begint hier en nu al en we mogen uitzien naar de voltooiing van ons leven na de dood. Als we de communie ontvangen dan zijn we met Christus verbonden door ons doopsel en vandaag worden we uitgenodigd in het ontvangen van de communie innerlijk ja te zeggen tegen Jezus.  de goede moordenaar maakte die keuze u wordt uitgenodigd dat ook te doen.

In het lijden blijf een mens zijn waardigheid behouden en mag zich altijd verbonden met Christus weten. Amen.