Preek op 28-01-2018, 4e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Preek op 28-01-2018, 4e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Vandaag horen wij over een duiveluitdrijving. Jezus spreekt met gezag enkele woorden: “Zwijg stil en ga uit hem weg” en onder luid protest gaat de duivel er vandoor.

Een duivel uitdrijven, is dat nog wel van onze tijd? In Medjugorje gebeurt het geregeld, juist op het moment dat Maria verschijnt, dat er een bezetene begint te schreeuwen. Dan gaan er meteen een aantal priesters en leken naartoe om voor hem of haar te bidden. Afgelopen jaar begonnen zelfs een keer een groot aantal bezetenen tegelijk te schreeuwen. Een keer heb ik dat zelf ook gehoord, maar ik stond aan de andere kant van het grote plein.

De Kerk zegt niet gauw of iemand wel of niet bezeten is. Daar gaan heel wat medische onderzoeken door echte psychiaters aan vooraf. Nars Beemster is een echte exorcist. Hij kan daar heel wat spannende verhalen over vertellen, maar het zijn geen leuke verhalen.

Een duivel uitdrijven, is dat nog wel van onze tijd? Op 25 januari jongstleden konden wij in het Katholiek Nieuwsblad lezen, dat er in Ierland sprake is van een zo explosieve toename van demonische activiteiten, dat de officiële exorcisten het werk niet aankunnen.

Al die mensen, die zich tegenwoordig laten leiden door mediums, kaartleggers – de zenders van RTL kunnen er wat van – zij zetten de deur van hun hart wijd open voor de duivel.

Weten wij, dat wij ons veilig mogen voelen als wij ons vasthouden aan Jezus en Maria en de Kerk.

openingsgebed

Laat ons bidden. God, onze Vader, nooit houdt Gij op tot ons te spreken bij monde van uw profeten: maar in Jezus, uw Zoon, is uw Woord ons het meest nabij. Hij bevrijdt ons uit de slavernij van angst en schuld. Maak ons hart bereid Hem te ontvangen en laat ons gehoor geven aan zijn boodschap. Hij die met U … Amen.

kinderwoorddienst

preek

Kwaad overwinnen, in je eigen leven of in het leven van een dierbare, is geen kleinigheid. Wij zullen er veel voor over moeten hebben.

Er kwam eens een vrouw aan in de bedevaartsplaats Medjugorje. Zij was heel opstandig, zo bleek tijdens een gesprek met zuster Emmanuel. Haar leven was een aaneenschakeling van moeilijke situaties en verschillende vormen van lijden. De vrouw was al vaker in Medjugorje geweest, maar had er geen baat bij gehad. Zij zag hoe andere pelgrims grote zegeningen ontvingen, maar voor haar leek er geen genade. Daarom stelde zuster Emmanuel naar aanleiding van de boodschappen van Maria haar enkele vragen.

Of zij elke dag bad? Waarop de vrouw antwoordde: “Niet elke dag, maar soms.”
Of zij vastte op water en brood, wat een zo krachtig middel is om de Boze te overwinnen en om oorlogen in ons hart te voorkomen? Waarop de vrouw antwoordde: “Nee, ik had mij wel voorgenomen dat te doen, maar als het moment daar was bezweek ik, en vervolgens vastte ik niet.”
Of zij regelmatig biechtte? Waarop de vrouw antwoordde: “Ik heb al meerdere maanden niet gebiecht.”
Of zij elke dag enkele verzen uit de Bijbel las? Waarop de vrouw antwoordde: “Ja, ik lees de Bijbel, maar niet elke dag.”
Of zij op z’n minst elke zondag naar de heilige Mis ging? Waarop de vrouw antwoordde: “Bijna elke zondag.”

Welke raad moest zuster Emmanuel aan haar meegeven? Zij wilde haar niet met enkele softe woorden laten vertrekken. “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.” De Heer zou haar er later ook over aanspreken, waarom zij iemand, die in zo grote moeilijkheden verkeerde, niet krachtig had geholpen!? Zuster Emmanuel riep de heilige Geest aan en gaf de vrouw het volgende antwoord.

Moeder Maria wil jou met al haar krachten helpen. Zij houdt oneindig veel van jou en zij wil, dat jij gelukkig bent. Heb daarom geen angst. Zij heeft voor jou een plan van vrede. Maar zij kan dit plan niet zonder jouw eigen bijdrage waarmaken. Maria is niet iemand met een toverstokje. Zij kan alleen handelen als jij van jouw kant de middelen gebruikt, die zij jou aanreikt. Kijk hoe eenvoudig het is om die na te volgen. Eenvoudig, maar veeleisend.

Moeder Teresa van Calcutta in India zei het als volgt: “God houdt van ons zoals wij zijn. Maar Hij houdt te veel van ons om ons in de toestand te laten waarin wij ons bevinden.”

En zuster Emmanuel vervolgde, dat Moeder Maria ook voor haar persoonlijk naar Medjugorje was gekomen. Tenslotte spoorde de zuster de vrouw aan om in praktijk te brengen wat Maria haar vroeg; dan zou zij zien, dat er in haar leven verandering zou komen. Want zij kon nog honderden keren naar Medjugorje komen, maar als mensen naar Medjugorje komen zonder de boodschappen of het evangelie in praktijk te brengen, zullen de dingen nooit veranderen.

Lieve medeparochianen, er dwalen een hoop boze geesten door onze wereld, geesten van oorlog en haat, geesten van allerlei vormen van verslaving, van egoïsme, van verdeeldheid in de gezinnen. Als wij willen, dat de dingen veranderen, moeten wij groots inzetten. Anders blijft alles bij het oude. Aan ieder van ons de keuze. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments