Preek op 24-12-2018, Kerstavond, diaken Eelke Ligthart

Preek op 24-12-2018, Kerstavond, diaken Eelke Ligthart

Openingswoord

Dierbare medegelovigen Allemaal van harte welkom bij de viering van de geboorte van onze  Heer Jezus, in deze nachtmis.

De teksten die we in deze nachtmis horen, lopen over van licht en vreugde.

Jesaja opent tweemaal met het woord licht en een licht dat straalt.

God eerste woord in de Bijbel, in het boek Genesis, is licht. “God scheidde het licht van de duisternis en maakte twee grote lichten aan het uitspansel.

Bij Lucas straalt het licht vooruit naar de  heerlijkheid van God. Daar in de stal van Bethlehem, is het licht dat ook de herders omstraalt. De engel, de bode van God, brengt het licht bij de wakende herders en daarmee de vreugde die bij de boodschap past.

Laat ook bij ons de vreugde en het licht doordringen dat Jezus opnieuw in ons wordt geboren.  Een goede viering toegewenst.

Preek

Dierbare medegelovigen, Hoe groot is niet onze behoefte aan licht? Daar waar de donkere winternachten overheersen, ontsteken we miljoenen lichtjes. Alsof we bang zijn in het donker.  Waar we lijden aan het leven, waar gebrokenheid is en verlies komt in ons leven, spreken we van donkere tijden.

Dat wat ons hoopvol stemt, noemen we licht in ons midden. Wat dat betreft lijken we wel op planten. Planten en bloemen groeien onweerstaanbaar naar het licht. Zonder voldoende licht kunnen ze niet leven. Ook wij mensen zijn lichtgevoelig. Over lichtgevoeligheid gaat het ook in de verhalen van deze nacht. Over overbelichting en onderbelichting en de kunst om daar toch hoop en verlangen uit te putten.

Het herdersverhaal van Lucas vertelt van een groot licht, van de lichtgloed van de Heer. De verschijning van de engel brengt hen van hun stuk. De komst van die blijde boodschap, zomaar in een flits, verblindt hen in eerste instantie. Want wie had dat nu verwacht?  Dat uitgerekend in hun bestaan als herder, toen levend aan de rand van de maatschappij, geminacht en verwezen naar het open veld, Gods licht zou doorbreken?  God had hun blijkbaar niet afgeschreven, Hij wilde juist met hen als eersten een nieuwe toekomst maken. Maar de engel moest er wel bij zeggen om hen gerust te stellen: “Weest niet bang, vreest het licht niet”. Bang voor de helderheid van het Licht, bang voor de boodschap.

Wij mensen van deze tijd zullen zoiets als die herders meemaakten misschien ook wel eens hebben beleefd.  Een geluk, of vorm van geluk; toch nog geslaagd voor dat moeilijke examen,  een nieuwe baan, een verliefdheid waardoor je leven op de kop te staan,  de positieve uitslag na een moeilijke operatie. Allemaal dingen die je misschien niet had verwacht.  Een soort geluk, die de mogelijke angst op de achtergrond deed belanden.

En dat alles in een wereld waar gebrokenheid heerst, oorlog, honger en vluchtende  volken. Met man en macht zijn mensen op zoek naar het licht, een lichtpuntje in hun leven. Iets positiefs in je leven. Vaak lijkt de negativiteit te overheersen.  De licht schuwheid lijkt over vele mensen te zijn gekomen. Het duister van de wereld komt iedere dag naar ons toe via krant, journaal en de commenteren die er op volgen.

Maar lieve mensen, God  brengt ons deze nacht opnieuw het heldere licht. Zien we het niet of zijn we ook nachtblind geworden door alles wat er op ons af komt? Zien wij niet de sporen van licht in de mensen, dichtbij en veraf. Raakt het ons nog dat mensen er op uit trekken om medemensen te helpen die rampen en onheil meemaken. Zien wij de sporen van licht in mensen, die trouw en nabij mensen zijn, die ziek zijn en mensen die sterven?

“Wees niet bang, en vreest niet”, zegt  de eeuwige roep van de engel ook vanavond tegen ons. “Laat het licht je niet verduisteren, jullie zijn wel degelijk in staat kleine en grote problemen op te lossen”. Mensen halen hun schouders op en blijven staan kijken, wachtend op………. ?

De herders gaan naar Bethlehem, ze komen in beweging. Hun verhaal wordt zo een boodschap aan ons:  Laten we naar Bethlehem gaan, naar al die plaatsen waar mensen zich inspannen om een betere wereld te laten geboren worden. Bewegen naar het licht om licht te zijn voor elkaar.

Kerstmis 2018, feest van de geboorte van een kind, opnieuw de komst van Jezus  Messias,  feest van God met ons, een oogverblindend licht soms, dan weer een klein lichtsignaal, teken van groeiende hoop  op plaatsen waar het nog duister is.

Kerst is vandaag opnieuw voor ons  een beweging naar dat licht van God toe. Licht dat ons verwarmt en ons in beweging zet. In beweging naar die ander die om mij vraagt dichtbij en door acties soms ver weg.  Bewegen naar plaatsen van geluk en verdriet.  Bewegen naar het licht van Christus , niet met een hand voor ogen om het licht af te schermen. Nee ons laten verwarmen en in beweging te laten zetten door dat licht van Jezus in de stal.

Dat wij die het licht en de vreugde van Kerstmis zoeken, zelf een licht mogen zijn voor  onze medemensen.

Zalig Kerstmis. Amen.