Preek op 21-05-2015, Maria, Moeder van de Kerk (Tweede Pinksterdag), pastoor Frank Domen

Preek op 21-05-2015, Maria, Moeder van de Kerk (Tweede Pinksterdag), pastoor Frank Domen

openingswoord

Lieve medeparochianen, allemaal van harte welkom op deze – vorig jarig zouden wij nog zeggen: deze Tweede Pinksterdag – maar enkele maanden geleden heeft Paus Franciscus de Tweede Pinksterdag afgeschaft en veranderd in een feestdag ter ere van “Maria, Moeder van de Kerk”.

Een bijzonder woord van welkom voor de tieners en de jongeren, die onlangs zijn meegeweest op bedevaart naar Assisi. En ook ons tienerkoortje van Assisi, bestaande uit … fijn, dat jullie vandaag deze heilige Mis willen opluisteren ter ere van God en tot welzijn van ons allen.

De heilige Geest en de Kerk en Maria hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Zonder de heilige Geest en Maria kon Jezus niet mens worden. En zonder Jezus waren er geen apostelen geroepen en wij evenmin, was er geen Kerk geweest.

Mensen beloven weleens, dat zij iets zullen veranderen, hun kamer zullen opruimen bijvoorbeeld, maar – als er al iets wordt veranderd – gebeurt dat meestal niet op spectaculaire wijze. Echte veranderingen komen van de heilige Geest, de derde Persoon van de heilige Drie-eenheid. En zelfs Hij doet dat meestal niet spectaculair.

Wat Hij doet is de harten van de mensen veranderen. Dat kan soms inderdaad heel plotseling gebeuren, dat iemand zich radicaal omkeert, kijken wij maar naar Saulus, die heel plotseling veranderde in de grote apostel Paulus … maar in het gewone dagelijkse leven veranderen wij iedere dag een heel klein beetje. Zoals de bomen iedere dag een milimetertje naar de hemel toegroeien, zo groeien wij iedere dag een heel klein beetje in liefde voor God en medemensen.

Door de komst van de heilige Geest veranderen onze problemen ook niet, ze verdwijnen niet als sneeuw voor de zon, maar de heilige Geest geeft ons de kracht en de wijsheid om er goed mee om te gaan.

Daarom, lieve tieners en jongeren en volwassenen, wij moeten vaak bidden tot de heilige Geest. Daar zouden wij ‘s morgens vroeg al mee moeten beginnen, al is het maar heel even, nog vóórdat wij opstaan. Zoek op Google maar een mooie afbeelding van de heilige Geest, plak op een muur waar je Hem goed kunt zien, en spreek Hem eventjes aan: Goedemorgen, heilige Geest, kom in mijn leven, help Mij met uw zeven gaven van wijsheid, verstand, inzicht en sterkte, van kennis, ontzag en liefde. Help mij van deze dag iets moois te maken. Het zou het mooiste en beste zijn om dat een paar keer per dag te doen. Bidden tot de heilige Geest verandert je leven.

openingsgebed

Laat ons bidden. God, Vader van barmhartigheid, uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis zijn Moeder, de heilige Maagd Maria, ook aangesteld tot onze Moeder; wij bidden U: laat uw Kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar schoot. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

preek

Heel mooi, dat zo veel tieners en jongeren én volwassenen mee zijn geweest naar Assisi. Vandaag is een feestdag – een gloednieuwe feestdag – ter ere van Maria, Moeder van de Kerk. Daarom wil ik iets vertellen over een andere bedevaart, die gelijk plaatsvond met de bedevaart naar Assisi: een bedevaart naar Medjugorje in Bosnië en Herzegovina. Op 24 juni 1981 verscheen Maria daar voor de eerste keer aan zes tieners in de leeftijd van 10 t/m 17 naar, 4 meisjes en 2 jongens. Maria, noemt zich er de “Koningin van de Vrede”.

Er gingen heel veel wonderen gebeuren. Tot op de dag van vandaag. Een onafzienbare stroom van kinderen, tieners, jongeren, volwassen en ouden van dagen uit heel de wereld beklimmen – soms blootvoets – de twee rotsachtige bergen waar Maria geregeld verschijnt. Onderweg bidden zij de rozenkrans en de kruisweg, geregeld onder een brandende zon.

Maria wil er eigenlijk één ding: dat wij vrede vinden bij Jezus en dat wij die vrede doorgeven aan elkaar. En daartoe heeft Maria ons vijf middelen gegeven. Of beter gezegd: ons eraan herinnerd.

Velen van jullie kennen wel het verhaal van de nog jonge David, de toekomstige koning van Israël, die moest vechten tegen de reus Goliath. David, die in het dagelijkse leven herder was, zocht in een beek vijf gladde stenen uit en met zijn slinger en die stenen doodde hij de vijand. Zo zegt Maria, geef ik jullie ook vijf steentjes waarmee jullie de vijand, de duivel en het atheïsme, kunnen overwinnen. En dit zijn haar vijf stenen: bidden, vasten, de heilige Mis, de Bijbel en de Biecht. Wij zullen ze steen voor steen even bekijken.

De eerste steen is het bidden. Als Maria op de bergen verschijnt, gebeurt het nogal eens, dat zij huilt. Zij zegt, dat die tranenvoor jou als een medicijn zijn. Zoals water de planten en de gewassen helpt groeien, zo helpen haar tranen ons om geestelijk zuiver te worden en om te groeien.

En Maria vraagt ons dan om te bidden, bijvoorbeeld de rozenkrans. Als je dat nog niet gewend bent, kun je beginnen met één tientje. En geleidelijk aan kun je dat uitbouwen tot de hele rozenkrans. Als je niet weet hoe dat moet, kun je mij altijd even een Appje sturen: 06 – 26 30 66 36.

Maria zegt, dat er in veel gezinnen weinig of geen liefde meer is, omdat er weinig of niet wordt gebeden. Dus … ga thuis samen bidden. En als jij thuis de enige gelovige bent, ga je dan op je kamer beginnen, vol geloof en vertrouwen, en de rest van het gezin volgt dan wel een keer.

De tweede steen is het vasten. Maria vraagt eigenlijk om iedere woensdag en vrijdag te vasten op water en brood. Maar daar moet je minstens 16 jaar voor zijn, hoor. Je kunt ook beginnen met op die dagen niet roken, niet drinken, geen tv kijken, geen spelletjes of filmpjes. Laat je mobiele telefoon maar eens een paar uurtjes op je kamer liggen.

Waarom vasten? De apostelen konden op een dag bij iemand een duivel niet uitdrijven. Hij was blijkbaar te sterk. En toen zei Jezus: Sommige duivels kun je alleen maar uitdrijven door bidden én vasten.

Vasten laat zien hoe sterk of hoe zwak je bent. Vasten is een medicijn en een offer. Als je vast laat je de dingen van de wereld even los en dan kun je beter zien hoe de wereld werkelijk is. Jezus bracht het grote offer van zij leven. Jij hoeft alleen maar van deze kleine offers te brengen. Maar let eens op hoe sterk je daardoor wordt!

De derde steen is de heilige Mis. Maria zegt, dat wij nog niet zo goed weten hoe wij de heilige Mis moeten vieren. Wij moeten onze trots afleggen, nederig zijn, onszelf klein maken, zoals Jezus zichzelf klein maakt in de heilige Communie. Die enorme God, die hemel en aarde heeft geschapen, past in die kleine hostie. Als wij hier zijn met zo veel mogelijk eerbied en aandacht, dan zal de heilige Geest de ogen van ons hart openen en zullen wij zien, dat door de woorden van de consecratie “Dit is mijn Lichaam – Dit is mijn Bloed” Gods Zoon werkelijk op ons altaar komt, ook op het altaar van ons eigen hart.

Liefde kun je nergens méér ontvangen dan hier. Je wordt dan ook helemaal één met alle mensen om je heen, ver weg en dichtbij, die diezelfde Jezus Christus ontvangen, allemaal broeders en zusters van elkaar, kinderen van éénzelfde hemelse Vader.

De vierde steen is de Bijbel. Jezus is het levende Woord van God. Hij wijst ons de goede weg door het leven. Maar Hij zegt niet alleen, dat je die of die kant moet opgaan, Hij loopt met je mee, Hij houdt je vast. Lees iedere dag een paar minuten uit de Bijbel en denk erover na. Praat er met anderen over. Stel vragen aan je pastoor of diaken als je er echt niet uitkomt. Moet je eens kijken hoe je leven daardoor zal veranderen. Mocht je geen eigen Bijbel hebben, hij staat helemaal op de website van onze parochie: www.dionysiusparochie.nl. Kijk onder de knop “Spiritualiteit”, daar vind je van alles onder, óók de Bijbel van jouw grote Vriend, Jezus.

De vijfde en laatste steen, die Maria ons aanreikt is de Biecht, tegenwoordig ook wel genoemd “Sacrament van Boete en Verzoening”. Biechten bij een priester is met je hemelse Vriend Jezus even uitpraten wat er de laatste tijd niet zo goed is gegaan. Daarvoor krijg je dan vergeving, 100% zeker, en je krijgt ook de kracht om niet meer te doen wat je hebt gebiecht. Dat gaat niet altijd in één keer goed. Soms moet je ook meerdere keren naar een dokter toe. Maar als je het volhoudt, zul je van binnen een heel ander mens worden. Maria vraagt – wat de Kerk eigenlijk altijd al heeft geadviseerd – om één keer in de maand te biechten. Zelf ga ik weleens wat vaker. Als wij de kerk in Nederland willen redden, zullen wij veel moeten gaan biechten. Sommige mensen maakten er vroeger weleens een potje van. Die ratelden maar wat op. Dat kan natuurlijk niet helpen. Nee, eerlijk en oprecht. Een echt gesprek met Jezus in de priester, dat maakt een beter mens van jou. In Medjugorje gaan er iedere dag duizenden mensen biechten. Medjugorje is voor mij een nieuw begin voor de wereld van deze tijd.

Als je eens wil meegaan naar Medjugorje, stuur mij dan maar een Appje – 06 – 26 30 66 36 – zeg je naam en dan nemen wij contact met je op. Wij gaan twee keer per jaar, altijd zes dagen, per vliegtuig, €500,- all in, vliegtuig en hotel, rond 1 mei en rond 1 september.

Vijf stenen, bidden, vasten, de heilige Mis, de Bijbel en de Biecht. Probeer met alle vijf iets te doen. En je leven zal nooit met hetzelfde zijn. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments