Preek op 14-01-2018, 2e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Preek op 14-01-2018, 2e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom op deze tweede zondag door het jaar. De kleur is weer groen. De tijd van feesten is voorlopig voorbij. Het gewone dagelijkse leven is weer begonnen.

Een bijzonder woord van welkom voor het gemengd koor van Waarland-De Noord, dat vandaag deze heilige Eucharistieviering komt opluisteren in het kader van de viering van het 150-jarig bestaan van onze parochie. Heel fijn, dat jullie zijn gekomen om met ons mee te vieren. Wij bidden vandaag om zegen voor onze parochie, maar ook om zegen voor Waarland en De Noord. Wij dienen allemaal dezelfde God, hetzelfde Koninkrijk.

In het evangelie horen wij over Johannes de Doper. Wanneer hij Jezus voorbij ziet lopen, zegt hij tegen zijn eigen leerlingen: “Zie het Lam Gods.”

Wij kennen deze woorden uit het ‘Gloria’ en het ‘Agnus Dei’, en ook van de uitnodiging tot de heilige Communie, die de priester uitspreekt: “Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.”

Jezus Christus is om meerdere redenen in de wereld gekomen, mensgeworden, maar de belangrijkste redenen zijn toch wel, dat Hij aan de ene kant ons van onze zonden wil bevrijden en aan de andere kant ons wil helpen groeien in het goede, opdat het Rijk van Gods vrede in ons midden een grotere plaats gaat krijgen en wij tegelijkertijd ook geschikt worden om eens met elkaar het eeuwige leven van de hemel binnen te treden.

Laten wij ons hart voor Hem openen, opdat Hij ons inderdaad kan helpen.

openingsgebed

Laat ons bidden. God, onze Vader. In uw grenzeloze goedheid hebt Gij ons geroepen en elk van ons een taak gegeven. Geef ons een hart dat luistert naar uw inspraken. Leer ons zien waar Gij U ophoudt in deze wereld. Wijs ons de plaats waar Gij woont, opdat wij bij U blijven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon … Amen.

preek

Lieve mensen, ik wil jullie iets vertellen over een jonge moeder, die niet in Nederland woont. Zij heet Christine en is werkelijk een heel mooie vrouw. Zij is diep gelovig en sinds 12 jaar getrouwd met een man van wie zij heel veel houdt. Samen hebben zij 3 kinderen. Zij is ook echt een kind van Maria.

Haar leven verliep vlekkeloos, totdat zij op een avond tijdens een diner een man ontmoette. Het was liefde op het eerste gezicht, een blikseminslag, en zij voelde zich enorm tot hem aangetrokken. Zij herkende zichzelf niet meer. Deze man nam bezit van haar gedachten, haar hart en haar gevoelsleven. Heel haar wezen werd er als het ware door overspoeld. Zij was volkomen in de war. Het leek sterker dan haarzelf.

Geheel uit haar evenwicht gebracht, vroeg zij aan God om haar te beschermen, omdat het erop leek, dat deze man hetzelfde voor haar voelde. En hij stak dit niet onder stoelen of banken. Er was geen sprake van, dat Christine haar man zou bedriegen, maar zij was bang, dat zij zou bezwijken. Om goed beschermd te zijn vroeg zij – heel verstandig – haar echtgenoot om aanwezig te zijn bij al haar uitstapjes.

Drie weken gingen zo voorbij, waarbij er een innerlijke storm in haar woedde. Vervolgens ging Christine naar haar priester om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen, want dat deed zij één keer in de maand. Zij vond het belangrijk om deze gewoonte in stand te houden waartoe zij een aantal jaren geleden in een bedevaartplaats had besloten, toen zij daar tot bekering was gekomen.

Zij ging dus naar haar priester toe en alhoewel zij niets verkeerds had gedaan, opende zij toch haar hart voor hem – eigenlijk voor de Heer zelf – en zij vertelde hem over haar gedachtes en gevoelens voor deze man, waardoor heel haar belevingswereld in beslag werd genomen. Zij beschreef de priester eenvoudigweg welke verleidingen haar parten speelden en dat zij het nauwelijks kon uithouden.

De priester luisterde naar haar met veel zorg en welwillendheid. En nadat hij haar enkele adviezen had aangereikt om deze obsessie te boven te kunnen komen en om trouw te kunnen blijven, gaf hij haar de heilige absolutie, Gods vergeving.

Op het moment, dat de woorden van de absolutie over haar werden uitgesproken, verdwenen opeens als door een wonder al de obsessionele gevoelens, die Christine voor deze man had. Zoals rook oplost in de lucht en deze door de wind wordt weggeblazen. Christine dacht, dat ze droomde. Het leek wel of zij uit een slechte film stapte, terug in de werkelijkheid. Zij stond weer met beide benen op de grond en de vrede was in haar teruggekeerd. “Maar wat vond ik nu eigenlijk zo bijzonder aan deze man? – vroeg zij zichzelf af – hij had helemaal niets speciaals.” Zij kon zich niet meer voorstellen, dat zij nog enkele minuten daarvoor door hem werd gefascineerd.

Dan vertrouwde zij aan een goede vriendin toe, een religieuze zuster, dat zij nog nooit zo doordrongen was geweest van de macht van het Sacrament van Boete en Verzoening als op dat moment. Een eenvoudige absolutie, waar zij overigens wel met hart en ziel naar verlangde, had haar bevrijd.

Zij had begrepen, dat de kwade geesten – die ons dit soort verwarrende gedachtes kunnen ingeven – niet van het licht houden. Deze hebben om te kunnen handelen en om de slechtheid van hun daden te kunnen verbergen, duisternis nodig. Om te zorgen, dat zij hun greep op haar zouden verliezen, volstond het om alles bij een priester in het Licht van God te plaatsen en om bij hem in alle eerlijkheid haar gevoelens uit te spreken.

Beste medegelovigen, wij hebben de laatste jaren gehoord over fraude inzake de PGB’s, de persoonsgebonden budgetten voor mensen, die bijvoorbeeld ziek zijn of een handicap hebben. Deze fraude komt gelukkig steeds meer aan het licht … door justitie. Er is fraude gepleegd door directeuren van woningcorporaties. Ook dat is aan het licht gekomen … door justitie. Er zijn de laatste tijd vele leden van de maffia opgepakt, drugskartels zijn opgerold en complete laboratoria zijn ontmanteld. Gelukkig! Maar dat was niet de bedoeling van de mensen, die deze kwade praktijken beoefenden. Zij wilden het kwaad verborgen houden.

Jezus Christus zegt vandaag: Kom bij Mij, het Lam Gods. Breng zelf bij Mij aan het licht alles waarvan je bevrijd moet worden. Of het nu gaat om zonden, om angsten of zorgen of ziekte, Ik ben je Heiland. Ik kan jou helpen.

Wie weet, lieve mensen, gebeurt er in ons leven ook een wonder als bij Christine. Zaken waar wij al maanden of soms al jaren onder gebukt gaan, worden van onze schouders genomen … als wij ze aan het licht brengen. Zaken aan het licht brengen herstelt de vrede en de harmonie in onszelf. Wij verlangen allemaal naar een betere wereld. Wel, een betere wereld begint bij onszelf. Worden wij beter, innerlijk mooier, dan wordt ons gezin beter, onze parochie, onze school, ons werk, onze straat. Overal waar wij komen, stralen wij dat Licht van God uit.

Gaan wij, zoals wij zijn, naar Jezus’ Licht. Hij heet ons welkom zoals wij zijn, maar Hij maakt ons wel beter en mooier. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments