Preek op 07-01-2018, Openbaring des Heren, jaar B, pastoor Frank Domen

Preek op 07-01-2018, Openbaring des Heren, jaar B, pastoor Frank Domen

openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Wij vieren vandaag het hoogfeest van Openbaring des Heren oftewel Drie Koningen.

Wij mogen ervan uitgaan, dat deze drie wijze mannen al een zekere kennis van God hadden en naar hun geloof probeerden te leven. En op een heel goede dag wilde God hen daarvoor belonen, maar niet zonder meer. Zij moesten er nog wel iets voor doen, iets heel groots: zij moesten in een bijzondere ster de roepstem van God herkennen en – in ieder geval tijdelijk – alles en iedereen achterlaten. Dan zouden zij een geschenk krijgen, dat iedere menselijk voorstellingsvermogen te boven zou gaan: op aarde een ontmoeting met God te hebben.

Laten ook wij, hier in dit godshuis aanwezig, eventjes alles en iedereen loslaten: onze vreugde, ons verdriet en onze zorgen. Stellen wij ons helemaal open voor God. Wie weet worden ook wij in deze viering op een bijzondere wijze verlicht.

openingsgebed

Laat ons bidden. God, Gij hebt vandaag aan de volkeren door een ster, die hen leidde, uw eniggeboren Zoon geopenbaard. Wij bidden U: leid ons, die U reeds kennen door het geloof, tot het aanschouwen van uw heerlijkheid. Door … Amen.

kinderwoorddienst

preek

Lieve medeparochianen, ik wil jullie een waargebeurd verhaal vertellen over een man, die Youri Gagarine heet. Bij sommigen gaat er misschien meteen een belletje rinkelen.

Youri wordt geboren in het noordwesten van Rusland op 9 maart 1934. Zijn ouders werken op een kolchoz, een collectieve boerderij. Zijn vader Alexeï is timmerman en zijn moeder Anna komt uit een ingenieursfamilie te Sint Petersburg en werkt in een zuivelfabriek. Het leven in het dorp is hard. Er is geen stromend water en geen elektriciteit.

In 1941 breekt de oorlog uit. Youri is dan 7 jaar. Het dorp wordt gebombardeerd en alle voedselvoorraden raken uitgeput vanwege de vluchtelingenstroom, die het dorp overspoelt vanwege de slag bij Smolensk. Op een dag gebeurt er iets, dat voor altijd een rol in zijn leven zal blijven spelen. Een Russisch gevechtsvliegtuig stort neer bij het dorp. De kinderen gaan er naartoe. Youri raakt gefascineerd door het vliegtuig, temeer daar een van de piloten hem uitlegt hoe de apparatuur in de cockpit werkt.

Youri raakt steeds meer geïnteresseerd voor alles wat vliegt. En op 12 april 1961 is hij de eerste mens, die een vlucht door de ruimte maakt. In 106 minuten maakt hij een vlucht rondom de aarde en is daarmee opslag wereldberoemd.

Zijn moeder, Anna, is een overtuigd christen en wordt door de hemel zeer bevoorrecht. Op 80 km afstand van haar dorp woont een grote Russische heilige, Moeder Makaria. Vanaf haar jeugd is zij begenadigd met de gaven van een voortdurend gebed en van genezing. Zij leidt een ascetisch leven en is vervuld van medelijden met haar medemensen. Dat gaat soms zo ver, dat zij het kwaad en de ziekten van andere mensen overneemt. Rusland verkeert in een crisis en vele mensen zoeken Moeder Makaria op om haar om gebed te vragen. En velen worden genezen. Ook Anna Gagarine zoekt haar vaak op en zij worden echte vrienden.

Op een dag spreekt Anna met haar Youri over deze heilige vrouw en zij vertelt in welke armoede Moeder Makaria leeft, want van haar kleine pensioen kan zij niet rondkomen. Youri zoekt haar op om haar materieel te steunen. Wanneer hij bij haar binnentreedt, voelt hij zich meteen op zijn gemak en besluit om haar vaker te bezoeken.

Zijn laatste ontmoeting met Moeder Makaria vindt plaats begin maart 1968. Makaria zegt zelf het volgende over deze ontmoeting: “Wij hebben lang met elkaar gesproken. Youri was een goede man en zo eenvoudig als een kind. Die dag heb ik tegen hem gezegd: Youri, ga niet meer vliegen, je zou niet meer moeten gaan vliegen.” Helaas neemt Youri haar woorden niet serieus en op 27 maart 1968 slaat hij haar raad letterlijk in de wind en gaat toch vliegen. Er vindt een dodelijk ongeval plaats.

Nu komt het. De moeder van Youri, Anna, is door de dood van haar zoon helemaal van slag en gaat Moeder Makaria opnieuw bezoeken. Zij vraagt haar of zij, Moeder Makaria, voordat het ongeval gebeurde ervan op de hoogte was, dat dit ongeluk zou gebeuren. En tot haar grote verbazing zegt moeder Makaria, dat dit inderdaad het geval was. Waarop Anna uitroept: “Maar waarom heb je deze waarheid niet direct tegen hem gezegd?” Waarop Moeder Makaria antwoordde: “Omdat ik hem de woorden heb gezegd, die ik heb vernomen van de heilige Maagd.”

Broeders en zusters, het is opmerkelijk, dat de maagd Maria via de woorden van Moeder Makaria Youri op zulk een tedere en bescheiden wijze heeft toegesproken en heeft gevraagd om niet te gaan vliegen, als je bedenkt welk een ernstige situatie zich zou voordoen. Zij had natuurlijk met veel autoriteit kunnen zeggen: “Doe wat ik je zeg, anders zul je sterven!” Maar zij heeft eenvoudigweg gezegd: “Ga niet meer vliegen, je zou niet meer moeten gaan vliegen.”

Youri was vrij om wel of niet aan deze boodschap gehoor te geven. Waarom heeft hij er niet naar geluisterd, terwijl hij wist dat deze heilige vrouw, die straalde van liefde, speciale charisma’s had ontvangen!?

Zo is het ook, lieve mensen, met het evangelie en met bijvoorbeeld de boodschappen van Moeder Maria in Medjugorje. Al zo veel jaren spreken Jezus en de Maagd met tederheid tot ons, met een milde, maar heldere taal. Moeder Maria zegt niet tegen ons: “Als jullie niet vasten op woensdag en vrijdag, dan zal het jullie slecht vergaan!” Zij zegt niet: “Als jullie niet bidden voor de ongelovigen, dan zullen zij jullie te gronde richten!” Zij zegt niet: “Als jullie niet afzien van je zonden en gaan biechten, dan heulen jullie met de vijand, en dan is het voor hem eenvoudig om jullie als een gewillige prooi te verslinden!” Nee, zij verheft haar stem niet om ons te overtuigen. Zij is niet gekomen om ons bang te maken, maar om ons de weg van het heil te tonen: haar Zoon Jezus.

Beste medegelovigen, vandaag de dag lezen veel katholieken de Blijde Boodschap van het Evangelie of de boodschappen van Maria in Medjugorje helemaal niet of met een verstrooid hart; zij laten de boodschap niet echt tot in hun hart, tot in hun dagelijkse leven, doordringen. Velen nemen er slechts enkele dingen van aan en de rest leggen zij naast zich neer, net als Youri Gagarine. Op deze wijze missen zij de zegening van God over hun leven en kan er onnodig kwaad gebeuren. Als wij de gebeurtenis van Moeder Makaria horen, zouden wij haar kunnen verwijten, dat zij niet met voldoende kracht op het doodsgevaar gewezen heeft. En toch is het niet de Maagd Maria, die het verkeerd doet, want haar boodschap is duidelijk. Nee, de fout ligt bij de mensen zelf. Zij zijn gegrepen door hun verlangen naar bijvoorbeeld te veel materieel welzijn, eer en aanzien; zij hebben hun geweten laten inslapen en zijn doof geworden voor de oproepen van de hemel.

Daarom vraagt de Moeder Gods aan ons om een moment halt te houden – zoals wij nu tijdens deze heilige Mis doen – en over onszelf na te denken en over het voorbijgaande karakter van het leven, om na te denken over het eeuwige leven. Zij vraagt ons wat wij willen en welke weg wij willen gaan.

Youri Gagarine was allesbehalve een slechte man, maar hij had toch meer naar God kunnen en moeten luisteren. Hoe anders zijn de Drie Wijzen uit het Oosten. Zij zien aan de hemel een bijzondere ster. Zij spreken er met elkaar over, slaan er dikke boeken op na, en als zij dan uiteindelijk in de ster een hemelse waarschuwing herkennen, laten zij alles en iedereen achter om de ster te volgen. En het allermooiste wat een mens in zijn leven kan overkomen, gebeurt: zij ontmoeten als een van de eersten de door God beloofde Verlosser, de Redder van alle mensen. Zij, grote wijze koningen, knielen neer bij een Kind en bieden het koninklijke geschenken aan: goud, wierook en mirre. Hun hart stond helemaal open voor God. Daarom lieten zij zich leiden door de ster en kon zelfs een engel komen om hen te waarschuwen niet meer naar koning Herodes terug te keren.

Wij hebben van God een gezond verstand gekregen, maar dat mag ons niet ervan weerhouden om tegelijkertijd heel goed naar God te kijken en te luisteren. Wie weet voelen ook wij ons dan als geleid door een hemelse ster. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments