Preek op 04-02-2018, 5e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Preek op 04-02-2018, 5e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Het evangelie van vandaag bestaat uit twee delen. In het eerste deel komt Jezus op bezoek in het dorp waar de apostel Petrus woont. Zijn schoonmoeder ligt met koorts te bed en de mensen spreken Jezus over haar aan. Hij neemt haar bij de hand en doet haar opstaan en onmiddellijk is zij vrij van koorts. En blijkbaar is zij een en al dienstbaarheid, want zij gaat onmiddellijk aan de slag.

Wij zijn allemaal weleens ziek. Wij hebben bijvoorbeeld griep. Momenteel is een groot deel van Nederland erdoor geveld. En dan vinden wij het allemaal fijn als er enkele mensen zijn, die goed voor ons zorgen, ons een beetje vertroetelen, want dat hebben wij dan gewoon nodig.

Laten wij God vandaag maar eens bijzonder bedanken voor al die mensen, die Hij ons heeft gegeven. En laten wij ook zelf dienstbaar zijn waar wij maar kunnen. Wij mogen weten, dat wij ook dan ware navolgers zijn van Jezus Christus.

Waar wij de dienstbaarheid van anderen weleens teveel vanzelfsprekend vonden en te weinig dankbaar waren, waar wij kansen om zelf dienstbaar te zijn hebben laten liggen, vragen wij God en elkaar om vergeving.

openingsgebed

Laat ons bidden. Almachtige God, allen die zich zwak en kwetsbaar weten, vinden bij U vertroosting en sterkte. Kom naar ons toe als het lijden ons treft, als de dagen traag aan ons voorbijgaan en de toekomst zonder uitzicht is. Genees ons van alle kwalen, wees de rots van ons vertrouwen. Door … Amen.

kinderwoorddienst

preek

Beste medegelovigen, bijna drie weken geleden kwamen de communicantjes voor de eerste keer bij elkaar en afgelopen donderdag was de eerste bijeenkomst voor de vormelingen. Er zijn gelukkig de nodige kinderen, die geregeld of zelfs iedere zondag in de kerk komen en die kennen elkaar natuurlijk al langer. Maar er zijn ook kinderen, die niet zo vaak of helemaal niet in de kerk komen en die zien dan allemaal nieuwe gezichten. Dan is het belangrijk, dat wij even een voorstelrondje doen. De kinderen vertellen dan hun voor- en achternaam, hun leeftijd en een of meerdere hobby’s, die ze hebben. Gaandeweg het project komen er ook gesprekjes over goed en kwaad, over geluk en ongeluk, en naarmate de kinderen elkaar langer kennen, zij ontdekken dat zij zich in een veilige omgeving bevinden, gaan zij ons en elkaar ook meer toevertrouwen: mijn ouders zijn gescheiden, een opa is ernstig ziek; ik word op school weleens gepest. En dan gaan wij daar natuurlijk ook voor bidden. Wij zijn blij en dankbaar om al het goede, dat zij ervaren; wij huilen met elkaar als het niet zo goed gaat en dan bevelen wij die intenties in gebed aan bij Jezus en Maria en bij de hemelse Vader.

Hoe wij bidden, hangt natuurlijk sterk af van het godsbeeld, dat wij hebben: wat voor Iemand is God voor ons? Bij de vormelingen hebben wij een mooie PowerPoint presentatie over godsbeelden. Op een eerste plaatje zien wij God afgebeeld als Superman, die bij het eerste het beste probleem meteen van boven komt aanvliegen om met een vingerknip ons probleem op te lossen. Maar zo is God natuurlijk niet. Jezus zegt: wil je mijn leerling zijn, draag dan je kruis en volg Mij. Maar Hij belooft wel om ons daarbij te helpen, zoals Hijzelf op zijn kruisweg door Simon van Cyrene werd geholpen. Op een tweede plaatje zien wij God als een politieagent afgebeeld. Hij staat als het ware achter iedere lantaarnpaal te loeren of wij het goede doen of het kwade en zo wij het laatste doen, deelt Hij meteen een bekeuring uit. Maar zo is God niet. Hij heeft veel geduld met ons, is heel barmhartig, en geeft ons de tijd om met vallen en opstaan in liefde voor Hem en elkaar te groeien. Op een derde plaatje zien wij God afgebeeld als Sint Nicolaas. Hij deelt allemaal cadeautjes uit: een beetje gezondheid hier en een goede bevalling daar; en voor die ene kleindochter het welslagen van een rijexamen en voor een zoon een nieuwe baan. En dan bidden wij met een digitale snelheid: vandaag besteld is morgen afgeleverd. Maar zo is God niet. Hij wil dat wij leren, om allereerst naar het Koninkrijk en zijn gerechtigheid te verlangen, en doen wij dat, dan zal al het andere ons erbij gegeven worden.

Broeders en zusters, wereldse mensen, die een of ander succes hebben behaald, gaan daar meestal volop van genieten. Het ene feest volgt op het andere. Maar zo is Jezus Christus niet. Wanneer Hij veel mensen heeft kunnen en mogen helpen, trekt Hij zich in de stilte terug, om God te danken en om nieuwe genaden te vragen. En waar het mij nu even om gaat is die stilte. Als wij met kinderen en tieners een voorstelrondje doen, dan kan er maar één tegelijk aan het woord zijn; de anderen zwijgen en luisteren. En zo zou ook ons bidden moeten zijn. Wij beginnen uiteraard met een kruisteken; misschien bidden wij aansluitend een Onzevader en een Weesgegroet en dan branden wij meestal los met onze vragen. Maar zou het niet beter zijn om God eerst te loven om Wie Hij is; om God te danken voor al zijn weldaden. Dan zouden wij God kunnen vragen, dat allereerst zijn eigen wensen mogen worden vervuld: dat zijn Koninkrijk spoedig mag komen, want dan zal iedereen in vrede en veiligheid kunnen leven. En dan, lieve mensen, even zwijgen, God de gelegenheid geven om te antwoorden. Meestal doet Hij dat niet met woorden, maar bijvoorbeeld met een gevoel van liefde, troost, Hij geeft ons zekerheid. Veel mensen vragen en vragen maar door, maar hoe langer zij aan het woord blijven, hoe zwakker hun gebed wordt. Want dan klinken er alleen maar menselijke woorden en Gods woorden, die eeuwig leven kunnen geven, krijgen dan geen kans.

Lieve mensen, als wij thuis eens alleen zijn, durven wij het dan aan om de tv of de radio een keer uit te zetten en te gaan bidden en dan veel ruimte te geven aan stilte. Het lijkt dan alsof wij niets doen. Dat klopt, maar God doet dan iets. En wat Hij in één moment doet is oneindig veel waardevoller dan wat wij in heel ons leven kunnen doen. In zo’n moment van stilte kunnen wij misschien heel rustig denken aan een mooie voorstelling van een kruisbeeld, dat wij ooit hebben gezien of aan een mooie afbeelding van het heilig Hart van Jezus; of wij zien Jezus, die de schoonmoeder van Petrus bij de hand neemt of hoe Hij zich over een dierbare van ons ontfermt. Als wij dat eens een paar weken volhouden zal ons gebed al spoedig veel krachtiger en vruchtbaarder worden, omdat God er sterker in aanwezig is.

Ons wordt vandaag gevraagd om te bidden voor vrouwen en meisjes in Ethiopië. Wij gaan nu even kijken naar een mooie presentatie daarover …

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments