Preek op 01-07-2018, 13e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Preek op 01-07-2018, 13e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom bij deze heilige Eucharistieviering. Iedere keer weer een wonderlijke viering, want God is hier in het spel. En als wij zulk een grootmacht veel vrijheid geven kunnen zich de meest onverwachte ontwikkelingen voordoen. Wat menselijkerwijze onmogelijk is, is voor God kinderspel. Kijken wij alleen al in de natuur om ons heen.

Enige tijd geleden was ik ergens op bezoek, wij kregen het over wonderen. En daarvan zei iemand: daar geloven wij niet in.

Wat een oponthoud op de weg naar vrede als God geen wonderen kan doen, omdat er mensen zijn, die er niet in geloven.

Vragen wij God vergeving voor de keren, dat wij Hem niet voldoende ruimte hebben gegeven.

openingsgebed

Laat ons bidden. Heer onze God, het goede hebt Gij voor de mensen bedoeld en niet het kwade. Gij wilt ons niet prijsgeven aan lijden en dood, maar voor het geluk hebt Gij ons bestemd en uitverkoren. Wij bidden U: geef ons adem en nieuwe levensmoed als de angst ons overvalt en wek ons weer tot leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon … Amen.

preek

Het evangelie spreekt onder andere over de genezing van een vrouw. Als wij die evangeliepassage met één woord zouden willen omschrijven, welk woord zouden wij dan gebruiken? Geloof, aanraking, kracht? Dat zijn heel goede begrippen waarmee wij kunnen inschatten wat er met deze vrouw is gebeurd. Maar laten wij deze genezing toch eens vanuit een ander gezichtspunt bekijken. Wij zouden deze gebeurtenis namelijk ook kunnen omschrijven met het woord ‘streven’.

Deze vrouw had een besluit genomen: zij zou zich een weg banen door de menigte, want zij geloofde, dat Jezus haar kon genezen. Zij streefde er dus naar om bij Hem te komen en zij werd inderdaad genezen!

Er zijn in de heilige Schrift nog meer mensen, die het op deze manier hebben aangepakt. Eén van hen was de Kananeese vrouw, die een door de duivel bezeten dochter had en gezien de aanvankelijk negatieve reacties van Jezus, had zij drie kansen om het op te geven. Maar zij bleef haar streven volgen, zij bleef aandringen en haar dochter werd genezen (Matteüs 15, 21-28).

Zo was er in het stadje Jericho ook de blinde bedelaar, Bartimeüs, die ondanks het snauwen van de omstanders maar bleef roepen “Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij” en zijn streven werd beloond; hij werd van zijn blindheid genezen (Marcus 10, 52).

En wij hebben dit ook gezien bij de tien melaatsen van wie er uiteindelijk slechts één terugkwam om de goddelijke Geneesheer te bedanken. Zij riepen: “Jezus, Meester, ontferm U over ons! Zij gingen tot op de rand van het gebied waar dragers van een besmettelijke ziekte mochten komen. Zij drongen aan en alle tien werden genezen (Lucas 17, 11-18). Al deze mensen legden zich erop toe om hindernissen te overwinnen en vanwege dat streven werden zij allen geholpen.

Laten wij nu even kijken naar de antwoorden, die Jezus aan deze verschillende mensen geeft.

Tot de Kananeese vrouw zegt Jezus Christus: “Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw verlangen wordt ingewilligd.” En tot de man, die blind was, Bartimeüs, zegt Jezus Christus: “Ga, uw geloof heeft u genezen.” En tegen de vrouw in het evangelie van vandaag zegt Hij: “Dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost.”

In elk van de gevallen zegt Jezus Christus tot de mensen, dat hun vertrouwen op Hem bij de genezing een vitale rol heeft gespeeld. Uiteraard was het Jezus zelf, die de mensen genas, maar wij zagen ook, dat zijn macht in de mensen kon overvloeien, omdat zij Jezus Christus ondanks de nodige moeilijkheden tegemoet gingen. Als zij niet in hun streven hadden volhard, zouden zij niet genezen zijn.

Op onze levensweg door deze wereld heen naar God toe hebben ook wij onze hindernissen. Wij voelen ons soms alleen staan op onze geloofsweg; wij hebben het idee, dat andere mensen ons niet begrijpen, en dat zal best wel waar zijn, zelfs binnen onze eigen familie. Wij zijn misschien al een paar keer door God of door de Kerk teleurgesteld en begrijpen soms zelf ook niet meer wat wij in de kerk nog doen.

Laten wij de helden en heldinnen van de heilige Schrift vandaag navolgen. Laten wij ons vertrouwen op de Heer stellen. Laten wij volharden in gebed, gebed voor onszelf, voor onze dierbaren en voor de grote en kleine noden in Kerk en samenleving. Laten wij ons naar de Heer uitstrekken en Hem aanraken in Woord en Sacrament. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments